Barbara Uciechowska
Growth Advisor

Ekspert w zakresie key account management z kilkunastoletnim doświadczeniem w badaniu potrzeb konsumenta, tworzeniu strategii sprzedażowych dla firm i zarządzaniu zespołem.

Bardzo ważne są dla niej interakcje międzyludzkie. Pozostając blisko HR, zajmuje się zarówno projektowaniem programów rozwojowych dla organizacji i klientów indywidualnych, jak i wsparciem merytorycznym przy realizacji szkoleń.

Na co dzień koordynuje działania ukierunkowane na doskonalenie procesów komunikacji i budowanie trwałych relacji wewnątrz społeczności .Wykorzystuje przy tym doświadczenia zdobyte w ramach współpracy z dużymi firmami, prowadzenia własnego biznesu, studiów socjologicznych oraz podyplomowych (zarządzanie zasobami ludzkimi) i akredytowanego szkolenia coachingowego. Bliskie są jej zagadnienia związane z przywództwem, zarządzaniem zmianą, rozwojem kompetencji przyszłości, budowaniem świadomości oraz transformacją organizacji.

Realizowała projekty dla firm takich jak między innymi Leroy Merlin, Dentons, Showroom, Poczta Polska, Alogic oraz HPR Group.
https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2019/03/barbara-uciechowska-1.jpg

Proponowane warsztaty

Kliknij w wybrany temat, aby dowiedzieć się więcej
SKUTECZNA KOMUNIKACJA: DLACZEGO JEST WAŻNA W ROZWOJU BIZNESU I JAK JĄ BUDOWAĆ? >>

Założenia warsztatu

Na szczycie list najbardziej pożądanych cech przywódczych znajdują się umiejętności komunikacyjne. Dlaczego komunikacja jest tak ważna? 

Wszystkie procesy zachodzące w firmie uzależnione są właśnie od niej. To jaki zbudujesz zespół, jak bardzo będzie efektywny i jaka będzie kultura Twojej organizacji zależy w ogromnej mierze  od komunikacji. 

Pracownik przekonany, że lider go słucha, chętniej zaangażuje się w poszukiwanie rozwiązań i branie za nie odpowiedzialności, przełożony zaś zyskuje zaufanie pracowników i bardziej zmotywowany team . 

Komunikacja NVC pozwala na analizę potrzeb pracownika, a co za tym idzie efektywna współpracę.  

KORZYŚCI – w czasie spotkania uczestnicy

  • poznają zasady efektywnego porozumiewania się z pracownikami
  • dowiedzą się jak za pomocą feedbacku budować zaangażowanie zespołu
  • doświadczą roli komunikacji w realizacji biznesowych celów
  • poznają różne  style komunikacji i nauczą się dopasowywać je do potrzeb rozmówców
  • dowiedzą się jak wdrażać podstawowe elementy komunikacji NVC w firmie i dzięki temu budować organizacje opartą na współdziałaniu i współpracy