Adam Kryszkiewicz
Experienced Product Manager, Agile and Lean Startup Advisor

Od 10 lat buduje produkty internetowe w startup’ach (Eloomi, Displate), scaleup’ach (Docplanner) i dużych korporacjach (Agora, Dentsu).

Jako najważniejsze w swojej pracy uważa osiąganie celów biznesowych poprzez rozwiązywanie problemów użytkowników. Swoją rolę (Product Managera) przyrównuje do katalizatora, dzięki któremu zespoły wspaniałych specjalistów (inżynierów, designerów, analityków, researcherów) realizują swoją misję.

Posiada certyfikat: Process Iceberg® Facilitation Skills (zarządzanie zmianą), absolwent programu Train the Trainer w Dentsu

Prowadził między innymi szkolenia z:

„Jak zorganizować efektywne spotkania?”

“Zwinne zarządzanie projektami”

„Jak budować zaufanie jako lider zespołu”

W roli prezentera występował na:

„UX Poland”, „Mind the Product Warsaw”,

meetupach „Docplanner Tech” („Jak stworzyliśmy maszynę do a/b testów?”; „Who should you have in the Product team so as not to worry about KPIs?”)

Prywatnie lubi ludzi, Star Treka, Warszawę i żelki.

Wspiera zespoły (głównie produktowe i technologiczne) w:

  • odnalezieniu na nowo celu, dla którego są w ogranizacji (określenie misji, wizji, -strategii i budowanie OKRów),
  • skutecznej komunikacji z otoczeniem biznesowym,
  • wdrażaniu wspołczesnych metod rozwoju prouktu. Zarówno jeśli chodz o fazy problem i solution discovery (double diamond, user story mapping, opportunity map, ICE scoring), jak i fazę delivery (scrum, kanban, shape-up),
  • budowaniu i motywowaniu zespołów produktowych
https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2022/09/adam-640x638.png