Zarządzanie w oparciu o mocne strony

Premium produkt rozwojowy dla menedżerów, w oparciu o metodologię Gallupa: Strengths-based leadership.

3 dniowe (w odstępach 2 tygodniowych) warsztaty z dużą dawką praktycznych narzędzi, które ma przygotować menedżerów do zarządzania w oparciu o mocne strony.

Warsztaty dla menedżerów - plan

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2023/03/growth-schemat-640x475.jpg

Pierwszy obszar to praca nad samoświadomością managera jak indywidualne talenty wpływają na jego styl zarządzania.

Drugi to przygotowanie managerów do budowania planów rozwojowych i prowadzenia rozmów rozwojowych z pracownikami w oparciu o talenty.

Trzeci skupia się na budowaniu zaangażowania w zespole w oparciu o mapę talentów: mocne strony oraz słabości zespołu, szanse i możliwości.

Pomiędzy zadania rozwojowe do sprawdzenia w praktyce tego co wypracowane na warsztatach. Uczestnicy otrzymają też z dodatkowe materiały do wykorzystania w codziennej pracy lidera.

WARSZTAT 1ROZWÓJ WŁASNY ŚWIADOMEGO MENEDŻERA I WPŁYW NA ZESPÓŁ

 • Co najlepsi managerowie robią inaczej?
 • Rozwój świadomego lidera
 • Wpływ talentów managera na jego zespół

Zadanie do wykonania na następne szkolenie:
Budowanie samoświadomości poprzez uzupełnienie informacji po sobie w oknie johari: feedback 360, spontaniczny feedback, itp.

WARSZTAT 3TALENTY W ZESPOLE

 • Zaangażowanie w zespole
 • DNA zespołu

WARSZTAT 2ROZWÓJ TALENTÓW PRACOWNIKA

 • Talenty w praktyce
 • Od bossa do coacha
 • Komunikacja w oparciu o mocne strony

Zadanie na kolejne warsztaty:

Przeprowadzenie wybranej rozmowy rozwojowej z pracownikiem znającym swoje top5 talentów wykorzystując język talentów Gallupa (po rozmowie – wypełnienie przez managera otrzymanego arkusza i analiza własna Rozmowy)

Kontekst i cele projektu

 • Jak wykorzystać wiedzę o talentach do motywowania, angażowania, komunikacji, rozwijania i delegowania członków zespołu;
 • Uświadomienie jak talenty menedżera przekładają się na jego wpływ na zespół;
 • Jak tworzyć plan działań/realizacji celów dla zespołu i wykorzystania talentów zespołu;
 • Praca z mapą zespołu, docenienie podobieństw i różnic w zespole;
 • Wskazówki jak pracować z talentami w pracy indywidualnej z członkiem zespołu (1 na 1);
 • Jak tworzyć strategię/plan rozwoju mocnych stron dla zespołu.

Dodatkowe materiały

Warsztaty prowadzone są w oparciu o certyfikowane przez Instytut Gallupa materiały:

 • Treści merytoryczne
 • Ćwiczenia
 • Handouty
 • Filmy
 • Case study
 • Indywidualne karty Top 5 talentów z perspektywy lidera
 • Budowanie samoświadomości w oparciu o okno Johari
 • Marka osobista lidera w oparciu o mocne strony
 • Profil mocnych stron dla indywidualnego pracownika
 • Arkusz do rozmowy rozwojowej w oparciu o mocne strony
 • Indywidualny dyplom z Top 5 talentami managera
 • Mocne strony w zespole zawierające podstawowe czynniki motywacyjne wszystkich 34
  talentów