zarządzanie Silny zespół jest różnorodny

Każdy lider chciałby, by jego zespół był jak najbardziej efektywny. Efektywny zespół nie marnuje zasobów, budżetu i czasu. Pracując efektywnie, eksperci są bardziej zmotywowani, zaangażowani i chętni do wzięcia odpowiedzialności za wyniki. Efektywność prowadzi też do lepszych rezultatów i większego spokoju ducha u członków zespołu, ale też lidera.

Jakie warunki są niezbędne, by efektywność mogła zagościć w zespole?

 • Jasna komunikacja celów i zasad działania – co istotnie, jasna jest pojęciem subiektywnym. Niektórym członkom zespołu wystarczą 2 słowa, inni potrzebują dokładnych parametrów i instrukcji. Oprócz wyznaczenia konkretnych celów, lider musi też zadbać o sposób przekazu
 • Adekwatny styl zarządzania – współpracownicy mają różne preferencje co do czasu zadań, feedbacku, ulubionych projektów czy nawet kanałów komunikacyjnych. By zwiększyć efektywność, trzeba się wykazać managerską elastycznością
 • Zaufanie w zespole – kluczowy element, bez którego współpracownicy okopują się na swoich pozycjach, tracą czas na nieistotne sprawy lub boją się wskazywać błędy i niedociągnięcia. Zaufanie buduje się przez znajomość i dopasowanie do indywidualnego stylu funkcjonowania.

Jak widać wyżej, efektywność wymaga i inteligencji klasycznej (dobre cele i procesy) i emocjonalnej (indywidualizacja komunikacji). Dopasowanie to słowo klucz, bo odpowiednio wykorzystane różnorodne talenty potrafią zwielokrotnić efektywność w zespole.

Przewaga różnorodnych zespołów.

Lider, który dobrze pozna i wykorzysta indywidualne perspektywy i supermoce współpracowników, będzie czerpał z tego wiele korzyści:

 1.   Innowacyjne pomysły – jeśli pozwolimy im zabrać głos, różnorodne opinie i punkty widzenia przynoszą nowe perspektywy. Pozwalają zmierzyć się z zadaniem z różnych stron i z różnym podejściem. Taka różnorodność myśli często prowadzi do bardziej innowacyjnych rozwiązań i lepszych decyzji. Różnorodność w zespole sprzyja kreatywności i innowacyjności, zachęcając do swobodnego wyrażania swoich pomysłów bez obawy o ocenę.
 2.   Szybsze rozwiązywanie problemów – różnorodne zespoły są lepiej przygotowane do zrozumienia i nawiązania kontaktu z różnorodnymi grupami klientów. Odzwierciedlając różnorodność społeczności lub rynku, który obsługują, te zespoły mogą skuteczniej przewidywać i zaspokajać potrzeby klientów. Różni członkowie zespołu mogą mieć unikalne spostrzeżenia lub doświadczenia, które pozwalają im zidentyfikować rozwiązania, które inni mogliby przeoczyć
 3.   Wzrost zaangażowania – uwzględnianie preferencji, mocnych stron i talentów przez lidera prowadzi do wzrostu poczucia przynależności i odpowiedzialności za zadania.  Kiedy członkowie zespołu czują się widziani, docenieni i szanowani, są bardziej skłonni do wprowadzania kreatywnych rozwiązań i podejmowania ryzyka. To poczucie przynależności przyczynia się również do wyższego zadowolenia z pracy i niższych wskaźników rotacji pracowników
 4.   Lepsza współpraca i atmosfera pracy – w różnorodnym, dobrze funkcjonującym zespole mamy silniejsze niż w jednorodnym umiejętności komunikacji i współpracy. Kiedy członkowie zespołu mają różne style, talenty i preferencje muszą nauczyć się efektywnie komunikować się w obrębie różnic, co prowadzi do bardziej otwartego i produktywnego dialogu. Ta zdolność do współpracy na przestrzeni różnorodnych perspektyw wzmacnia relacje i sprzyja bardziej spójnej dynamice zespołu.

Uwzględnienie i wykorzystanie różnorodnych perspektyw przez lidera prowadzi nie tylko do większej inkluzyjności, ale też wzrostu efektywności i lepszej atmosfery zespołowej. Jest to jednak skomplikowane – jak w prosty sposób nauczyć siebie i zespół pracować w różnorodnym środowisku efektywnie?

Korzyści z oparcia współpracy w zespole o typologię Insights Discovery

Typologie osobowości powstały właśnie, by uprościć różnorodność, dać liderom i zespołom narzędzia do dobrej współpracy i zwiększyć zespołową efektywność. Jednym z takich pomocnych narzędzi jest model Insights Discovery. Pomaga on zbadać czynniki motywujące, obszary rozwojowe, preferencje osobowościowe i relacje – a to wszystko w odniesieniu do stanowiska i miejsca pracy. Taki model, w połączeniu z omówieniem na sesji indywidualnej przez certyfikowanego specjalistę lub zespołowymi warsztatami, da zespołowi wiele korzyści:

Optymalne wykorzystanie różnorodnych talentów

Dzięki prostej formule energii kolorystycznych zespół będzie łatwiej w stanie rozpoznać, zrozumieć i wykorzystać swoje talenty

Ustalenie efektywnych reguł pracy

Na podstawie potrzeb, stylów poznawczych i preferencji można ustalić optymalny styl pracy, który najlepiej wykorzysta zasoby i da przestrzeń wszystkim, by działali efektywnie

Wydajniejsza komunikacja

W oparciu o Insight Discovery możemy zaadaptować swój styl komunikacyjny, świadomie korzystać z określonych energii tak, by osiągnąć wymarzony efekt

Kiedy warto wdrożyć do zespołu model Insights Discovery

Model Insights Discovery przydaje się szczególnie w sytuacjach, gdy

 • Zespół rozlegle debatuje, ale nie przekłada się to na decyzje i działania – rośnie poczucie, że „dużo pary idzie w gwizdek”
 • Warto pogłębić kompetencje interpersonalne zespołu (np. sprzedażowe)
 • W zespole są kliki i podgrupki, które wartoby zintegrować
 • W zespole brakuje zaangażowania, za to jest nadmierne przerzucanie się odpowiedzialnością
 • Narastają konflikty
 • Zespół się formuje i wartoby przyspieszyć integrację
 • Jest potrzeba i dobry moment na ustalenie nowych, efektywnych zasad współpracy

Zaangażowanie I efektywność zespołowa obrosły wieloma mitami – jak święty Graal, którego trudno zdobyć. Dlatego warto sięgnąć po efektywne narzędzia, które pomogą ukierunkować różnorodność, skupić energię efektywnie i wypracować optymalne sposoby działania.