HomeCategoryzarządzanie - Growth Advisors

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2023/01/mozg-1200x640.jpg

W latach 60 ubiegłego wieku amerykański noblista i neurobiolog Roger Sperry zauważył, że w mózgu występuje zjawisko lateralizacji. Zjawisko to oznacza, że półkule mózgowe działają asymetrycznie i zazwyczaj któraś staje się dominująca względem drugiej. Dzięki badaniom z zakresu psychologii pozytywnej i neuronauki, a także dzięki wieloletnim obserwacjom psychologów, dostrzeżono również tendencję do nadmiernego skupienia się...

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2022/12/rezyliencja-1200x640.jpg

Jednym z kluczowych elementów zwiększania produktywności pracowników jest ich zaangażowanie. Dzięki zaangażowaniu pracownicy chętniej poświęcają czas i energię dla firmy. Mają także poczucie sensu wykonywanych zadań i dlatego są bardziej skłonni wnosić do firmy pasję, entuzjazm. Oddani i lojalni pracownicy skuteczniej osiągają wyznaczane cele, co przekłada się na sukces: osobisty, firmy oraz klientów. Co wpływa...

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2022/12/pulapki-produktywnosci-1200x640.jpg

Heurystyki poznawcze to uproszczone metody wnioskowania. Z jednej strony są przydatne, z drugiej bywają zawodne, zwodnicze. Dzięki nim podejmuje się decyzje bez szczegółowej analizy i rozkładania danej sytuacji na czynniki pierwsze. Niestety często się zdarza, że prowadzą do błędów poznawczych. W psychologii termin heurystyka dostępności rozumiany jest jako zdolność, z jaką konkretne idee, myśli, zjawiska,...

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2022/12/neuronauka-1206x640.jpg

Jak wyjaśnia Shirzad Chamine, specjalista zajmujący się tym tematem i prowadzący badania, negatywne wzorce myślowe to nawyki myślowe, które prowadzą do utraty kontroli nad własnymi myślami i w efekcie do zaniku kontroli nad dokonywanymi wyborami, podejmowanymi działaniami. Negatywne wzorce myślowe działają jak sabotażyści i blokują prawdziwe „ja”, co powoduje brak możliwości dostrzeżenia i efektywnego wykorzystania...

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2022/10/jak-mediowac-1200x640.jpg

Przychodzi do ciebie nieustająco dwóch współpracowników i jeden narzeka na drugiego? Jako HR jesteś łącznikiem między prezesem i zarządem i masz wrażenie, że bez ciebie żadna decyzja nie zapadnie? Widzisz narastający konflikt między szefem a jego podwładnym, który ma wpływ na cały zespół? Jeśli tak, przydadzą ci się kompetencje dobrego mediatora. Jak skutecznie pomóc dwóm...

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2022/09/diversity-1200x640.jpg

W powstających obecnie międzykulturowych organizacjach przed specjalistami HR stoi niezwykle trudne zadanie, jakim jest tworzenie zgranych, trwałych i efektywnych zespołów z pracowników pochodzących z różnych krajów i kultur. Jest to wyzwanie trudne i wymagające delikatnego podejścia, dlatego warto szukać wsparcia i konsultować podejmowane działania ze specjalistami z zakresu komunikacji międzykulturowej. Wsparcie pozwala uniknąć m.in. stereotypizacji...

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2022/09/komunikacja-w-swiecie-vuca-1200x640.jpg

VUCA to określenie funkcjonujące zarówno w biznesie, jak i w obszarze rozwoju osobistego. Jest akronimem słów określających obecny świat w zakresie: Volatility (zmienności), Uncertainty (niepewności), Complexity (złożoności), Ambiguity (niejednoznaczności). W jaki sposób wiąże się z komunikacją międzykulturową? Czym jest VUCA? Odkąd w Polsce pojawił się COVID, a przepisy związane z prowadzeniem biznesu zaczęły się zmieniać,...

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2022/09/generation-z-1200x640.jpg

Współcześni młodzi ludzie należą do specyficznej grupy społeczno-zawodowej. Jest to grupa skrajności. Przedstawiciele młodego pokolenia z jednej strony są czterokrotnie bardziej wykształceni niż ich rodzice, z drugiej często trudno im znaleźć pracę, w której czuliby satysfakcję i zadowolenie. Typowe problemy z młodą generacją pracowników Pracodawcy skarżą się, że młodzi z pokolenia Y: nie mają doświadczenia...

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2022/09/delegowanie-1200x640.jpg

Delegowanie dostosowane do poziomu pracownika Według Kena Blancharda lider szukający najlepszego sposobu zarządzania pracownikami powinien wziąć pod uwagę kilka czynników i do nich dostosować zachowanie, dobrać styl zarządzania. Zadaniem lidera chcącego być autentycznym przywódcą jest wywieranie wpływu na podwładnych tak, by skutecznie i efektywnie realizowali zakładane cele indywidualne i zespołowe, przy umiejętnym wykorzystaniu różnych podejść...

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2022/08/jezyk-liderow-1200x640.jpg

Zachęcamy do przeczytania atrakcyjnej lektury, która powinna się znaleźć w biblioteczce każdego lidera nastawionego na sprawną komunikację z podopiecznymi. Mowa tu o „Języku liderów” („The Language of Leaders”) Kevina Murraya. Książka przekazuje wiedzę praktyczną popartą autentycznymi przykładami. Kim jest Kevin Murray? Kevin Murray jest uznanym coachem brytyjskich przedsiębiorców i top managerów. Specjalizuje się w budowaniu...