HomeCategoryzarządzanie - Growth Advisors

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2023/07/rozne-style-myslenia-FRIS-1280x640.jpg

Czym się różnimy i jak działamy w zależności od naszych stylów poznawczych? Polski test FRIS mierzy nasze style myślenia i działania, które określają nasze talenty najlepszy sposób wykorzystania w zespole. Nasze style myślenia kształtują się, zdaniem psychologii poznawczej, we wczesnym dzieciństwie i wynikają z głęboko utrwalonych nawyków, które pomagają nam zrozumieć i interpretować świat. Według...

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2023/07/empatia-roznorodnosc-1280x640.jpg

Włączanie w zespole czy organizacji różnorodnych osób (z różnych pokoleń, o różnej orientacji seksualnej, różnych płci, neurotypowych etc) wymaga szerokiego zestawu kompetencji. By stworzyć środowisko pracy, które integruje nie możemy tylko dostrzegać różnic. Musimy szanować i doceniać zatrudnione osoby i pozwolić im w pełni rozwijać swój potencjał. Tak, by każdy bez wyjątku czuł się tak...

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2023/07/srodowisko-pracy-gen-z-1280x640.jpg

Jak dogadać się z młodszymi pracownikami? To pytanie spędza sen z powiek wielu liderom, którzy widzą, że stare style komunikowania i wartości nie rezonują tak dobrze z młodszymi pokoleniami. Jak motywować, włączać i aktywować pracowników z młodszych grup wiekowych? W tym celu warto ich najpierw poznać. Kim są Millenialsi i Gen Z i czego oczekują?...

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2023/05/efektywnosc-pracy-zdalnej-1280x640.jpg

Praca zdalna wkroczyła z impetem w rzeczywistość firmową od czasu pandemii i wygląda na to, że zostanie z nami na dłużej. Według badań Partnership of New York City* w trakcie typowego dnia pracy w biurach na Manhattanie w styczniu 2023 pracowało zaledwie 50% pracowników. Mimo szumnie zapowiadanego przez największe firmy masowego powrotu do biur, ten...

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2023/05/zespol-w-kryzysie-1280x640.jpg

Od startu pandemii słowo “odporność psychiczna” stało się coraz częściej wypowiadane w kontekście wyzwań i potrzeb zespołów.  – Coraz więcej i więcej firm inwestuje w programy wellbeingowe, employee assistance program, wprowadza elastyczny czas pracy i daje dostęp do psychologa w ramach pakietu benefitów.  Ten wzrost popularności rezyliencji to odpowiedź na przerażające dane dotyczące zdrowia psychicznego...

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2023/05/stresoodporne-zespoly-1280x640.jpg

We współczesnym świecie tempo zmian nieustająco wzrasta. Organizacje nie otrząsnęły się jeszcze ze skutków pandemii, gdy musiały stawić czoło konsekwencjom konfliktu zbrojnego, problemom z łańcuchem dostaw i dostępnością surowców i pogłębiającą się recesją. W związku z tym wiele firm decyduje się zmienić swój model biznesowy, co pociąga za sobą restrukturyzację i dalsze zmiany. Rynek pracy...

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2023/01/mozg-1200x640.jpg

W latach 60 ubiegłego wieku amerykański noblista i neurobiolog Roger Sperry zauważył, że w mózgu występuje zjawisko lateralizacji. Zjawisko to oznacza, że półkule mózgowe działają asymetrycznie i zazwyczaj któraś staje się dominująca względem drugiej. Dzięki badaniom z zakresu psychologii pozytywnej i neuronauki, a także dzięki wieloletnim obserwacjom psychologów, dostrzeżono również tendencję do nadmiernego skupienia się...

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2022/12/rezyliencja-1200x640.jpg

Jednym z kluczowych elementów zwiększania produktywności pracowników jest ich zaangażowanie. Dzięki zaangażowaniu pracownicy chętniej poświęcają czas i energię dla firmy. Mają także poczucie sensu wykonywanych zadań i dlatego są bardziej skłonni wnosić do firmy pasję, entuzjazm. Oddani i lojalni pracownicy skuteczniej osiągają wyznaczane cele, co przekłada się na sukces: osobisty, firmy oraz klientów. Co wpływa...

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2022/12/pulapki-produktywnosci-1200x640.jpg

Heurystyki poznawcze to uproszczone metody wnioskowania. Z jednej strony są przydatne, z drugiej bywają zawodne, zwodnicze. Dzięki nim podejmuje się decyzje bez szczegółowej analizy i rozkładania danej sytuacji na czynniki pierwsze. Niestety często się zdarza, że prowadzą do błędów poznawczych. W psychologii termin heurystyka dostępności rozumiany jest jako zdolność, z jaką konkretne idee, myśli, zjawiska,...

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2022/12/neuronauka-1206x640.jpg

Jak wyjaśnia Shirzad Chamine, specjalista zajmujący się tym tematem i prowadzący badania, negatywne wzorce myślowe to nawyki myślowe, które prowadzą do utraty kontroli nad własnymi myślami i w efekcie do zaniku kontroli nad dokonywanymi wyborami, podejmowanymi działaniami. Negatywne wzorce myślowe działają jak sabotażyści i blokują prawdziwe „ja”, co powoduje brak możliwości dostrzeżenia i efektywnego wykorzystania...