SzkolenieDiversity & Inclusion
(Różnorodność i włączanie)

Dlaczego różnorodność pracowników, ich wiek, rodzaj i zasób doświadczeń, pochodzenie, sposób myślenia i działania daje firmie realną wartość? Jakie działania gwarantują pracownikom prawdziwe poczucie włączenia w przestrzeń organizacji?

Różnorodność i włączanie (Diversity & Inclusion) to dziś jeden z najważniejszych trendów w zarządzaniu ludźmi. Organizacje, które mają włączającą kulturę nie tylko cieszą się wyższym zaangażowaniem pracowników i większą innowacyjnością, ale również doświadczają w mniejszym stopniu wyzwań z niedoborem kadr czy dużą rotacją pracowników. 

Od 2004 roku w Europie powstało 26 kart różnorodności (w tym polska Karta Różnorodności z 2014 roku), które zapewniają wsparcie, promują najlepsze praktyki w zakresie zarządzania różnorodnością i stają się drogowskazem m.in. dla przedsiębiorstw wielonarodowych, organizacji publicznych i organizacji non-profit.

Diversity & Inclusion to propozycja działań, strategii i postaw, które pomagają organizacji w:

pozyskiwaniu do współpracy najbardziej utalentowane osoby na rynku pracy
utrzymaniu w zespole wartościowych pracowników
uruchamianiu kreatywności i innowacyjności
budowaniu w zespołach wysokiego poziomu poczucia bezpieczeństwa
rozwijaniu i utrzymywaniu wysokiej motywacji i zaangażowania

Szkolenie 1Diversity & Inclusion - różnorodność i włączanie w praktyce

Dla kogo?

 • Specjalistów i liderów z zakresu HR (Human Resources)
 • HR Biznes Partnerów,
 • konsultantów ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi,  
 • ekspertów ds. CSR, 
 • ekspertów z zakresu kultury organizacyjnej, 
 • managerów i liderów, którzy są zainteresowani budowaniem zaangażowania, wysokoefektywnego zespołu wykorzystując różnorodność w organizacji,
 •  właścicieli firm, 
 • właścicieli start-upów budujących kulturę organizacyjną opartą o różnorodność i włączanie, 
 • specjalistów z zakresu L&D (Learning and Development), 
 • przedstawicieli środowisk edukacyjnych
 • wszystkich osób, które mają wpływ na rozwój i kształtowanie kultury organizacyjnej, czyli każdego pracownika

Zakres szkolenia

 • Różnorodność – koncepcja czy rzeczywistość?
 • Kto w organizacji odpowiada za rozwój integrowania różnorodności
 • Spektrum różnorodności – czym i w jaki sposób się różnimy – drzewo różnorodności
 • Jak widzimy świat – koło różnorodności
 • Budowanie świadomości – kognitywny model nauki
 • Po co nam różnorodność – uzasadnienie biznesowe
 • Kwestionowanie stereotypów i uprzedzeń
 • Łańcuch dyskryminacji – jak go przerwać (model Miltona Benetta)
 • Od różnorodności do integracji – jak słuchać, żeby usłyszeć
 • Pułapka mikrokomunikatów
 • Bezpieczne wyrażanie siebie – z czego składa się konstruktywna informacja zwrotna
 • Zachowania integrujące
 • Indywidualny plan działania

Forma szkolenia

 • warsztaty stacjonarne  7 godzin ( w tym 1 przerwa obiadowa i dwie krótsze przerwy 
 • warsztat online 3 x 3,5 godziny

Dominujące metody pracy

 • wykład inspiracyjny
 • ćwiczenia praktyczne indywidualne i grupowe
 • analizy przypadków
 • analiza materiałów video
 • dyskusja

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • dowiedzą się jak integrowanie różnorodności wpływa na zaangażowanie w zespole oraz rozwój biznesowy w organizacji
 • poznają i przećwiczą metody wspierające ich w przekraczaniu barier związanych z różnorodnością w kontakcie ze współpracownikami i klientami
 • zobaczą jak poziom integracji lub wykluczenia może wpływać na efektywność rekrutacji, retencję talentów i wyniki finansowe
 • stworzą osobiste plany działania

Szkolenie 2Nieświadome uprzedzenia (Unconscious biases)- od świadomości do działania

Dla kogo?

 • Specjalistów i liderów z zakresu HR (Human Resources)
 • HR Biznes Partnerów,
 • konsultantów ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi,  
 • ekspertów ds. CSR, 
 • ekspertów z zakresu kultury organizacyjnej, 
 • managerów i liderów, którzy są zainteresowani budowaniem zaangażowania, wysokoefektywnego zespołu wykorzystując różnorodność w organizacji,
 • właścicieli firm, 
 • właścicieli start-upów budujących kulturę organizacyjną opartą o różnorodność i włączanie, 
 • specjalistów z zakresu L&D (Learning and Development), 
 • przedstawicieli środowisk edukacyjnych
 • wszystkich osób, które mają wpływ na rozwój i kształtowanie kultury organizacyjnej, czyli każdego pracownika

Zakres szkolenia

 • Nieświadome uprzedzenia – wszyscy je mamy, ale czy wiemy jak działają?
 • W jaki sposób nieświadome uprzedzenia wpływają na środowisko pracy i poziom współpracy zespołów 
 • Ocena czy obserwacja
 • Etykiety – wychodzenie z pułapki upraszczania rzeczywistości
 • Przekraczanie schematów krok po kroku – drabina wnioskowania
 • Świadome wybory nowych zachowań – drabina kompetencji
 • Indywidualny plan działania

Forma szkolenia

 • warsztaty stacjonarne  7 godzin ( w tym 1 przerwa obiadowa i dwie krótsze przerwy

Dominujące metody pracy

 • mini wykład
 • ćwiczenia praktyczne indywidualne i grupowe
 • analizy przypadków
 • dyskusja

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • dowiedzą się jak nieświadome uprzedzenia wpływają na ich zachowania i wybory 
 • nauczą się zauważać kiedy dokonują oceny i jak  zamieniać ją na obserwację
 • zauważą własne uprzedzenia i ich konsekwencje w życiu i w pracy 
 • poznają sposoby, na to jak przerywać proces automatycznego etykietowania