SzkolenieKOMUNIKACJA W ORGANIZACJI OPARTA NA EMPATII

Poznasz styl komunikacji oparty na empatii, który stwarza warunki do budowania silnych zespołów, opartych na zaufaniu do siebie i wzajemnej współpracy. Pomaga w tworzeniu dobrze prosperującego i odpornego zespołu ludzi, którzy będą w stanie efektywnie radzić sobie z wyzwaniami i zmianami. Komunikacja empatyczna pomaga kreować bezpieczniejsze i bardziej wspierające środowiska pracy. 

Dla kogo?

Dla liderów organizacji oraz członków zespołów, którym zależy na budowaniu relacji opartych na dialogu i współpracy. Dla wszystkich, którzy chcą dogadać się między sobą, eliminując przemoc w swoim dialogu.

Forma szkolenia

stacjonarnie lub online (4 h z przerwą)

Zagadnienia

 • Zespół i zaufanie
 • Różnorodność ( poszanowanie i wykorzystanie różnorodności w osiągnięciu celów) 
 • Filary empatycznej komunikacji  
 • Jak zarządzać emocjami w sytuacjach trudnych
 • Strategie na radzenie sobie ze stresem 
 • Dbanie o siebie, o swój dobrostan
 • Budowanie dialogu w oparciu o zrozumienie siebie i innych

Dominujące metody pracy

 • Interaktywne warsztaty
 • Budowanie autentycznego kontaktu z grupą, który zwiększa zaufanie i dostarcza energii do nauki i działania
 • Wykład inspirujący
 • Szkolenie praktyczne, gry i ćwiczenia zespołowe, dyskusja, burza mózgów, trening na studium przypadku z życia uczestników i Trenerek
 • Elementy team coachingu
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Dyskusja
 • Wspólne wypracowywanie rozwiązań 

Podczas warsztatu:

 • Poznasz podstawowe założenia i intencje komunikacji NVC (Porozumienia Bez Przemocy)
 • Poznasz model precyzyjnego i skutecznego kontraktowania współpracy
 • Poznasz 4 proste kroki komunikacji, która wspiera relacje zespołowe i podnosi efektywność zespołów
 • Dowiesz się, jak nazywać swoje emocje, potrzeby i nauczysz się znajdować różne strategie na ich zaspokojenie w zespole
 • Dowiesz się jakie są zalety zastosowania komunikacji PbP w organizacji
 • Dowiesz się jak wspierać siebie oraz zespół w sytuacjach trudnych i konfliktowych tak, aby potrzeby każdej ze stron były wzięte pod uwagę
 • Poznasz badania potwierdzające wartość komunikacji empatycznej w organizacji
 • Dowiesz się dlaczego empatia jest domeną budowania relacji w organizacji