SzkolenieSkuteczna komunikacja międzykulturowa
- kiedy Wschód spotyka się z Zachodem.

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z pojęciem kultury oraz wprowadzenie w tematykę kompetencji międzykulturowej
 • Zwiększenie zrozumienia dla kluczowych wartości i postaw charakterystycznych dla hinduskiego i amerykańskiego kręgu kulturowego oraz ich wpływu na sytuacje biznesowe
 • Podniesienie świadomości różnic kulturowych w kontekście stylów komunikacji w celu wsparcia uczestników szkolenia do bardziej efektywnej pracy i komunikacji z przedstawicielami innych kręgów kulturowych
 • Umożliwienie uczestnikom szkolenia opracowania i rozwinięcia praktycznych strategii dla efektywnej współpracy w ramach projektów z przedstawicielami innych kręgów kulturowych

Może Cię również zainteresować:Badanie talentów i rozwój mocnych stron wg Instytutu Gallupa

Agenda warsztatu

Warsztat składa się z 5 modułów, które w sumie trwają 4 godziny zegarowe.

MODUŁ I (30 min) 

 • Pojęcie kultury – kultura jako góra lodowa (model E. T. Halla).
 • Co składa się na kompetencję międzykulturową i jej elementy
 • Rola stereotypu.
  • Jak Polacy postrzegają Amerykanów i Hindusów?
  • Jak Polacy są postrzegani przez Amerykanów i Hindusów?
  • Czy amerykański mit sukcesu zaciemnia Polakom rzeczywisty obraz Amerykanina?
  • Czy musimy kierować się stereotypami?

MODUŁ II (50 min)

 • Geografia myślenia – dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej?
 • Komunikacja w kulturach wysokiego- i niskiego kontekstu.
 • Odmienne podejście do: czasu, decyzji, ilości informacji, konfliktu, relacji, udzielania informacji zwrotnej, hierarchii, spotkań, humoru, sukcesu, umów, niepewności etc.
 • Pojęcie „unconscious bias” i dlaczego nieświadomie kierujemy się stereotypami?

MODUŁ III (60 min)

 • Analiza różnic międzykulturowych na 8 wymiarach według modelu Erin Meyer
 • Przygotowanie analizy w postaci grafu zestawiającego 3 państwa: USA, Indie oraz Polskę

MODUŁ IV (70 min) 

 • Quiz wiedzy o wybranych krajach reprezentujących odpowiednio kultury Wschodu i Zachodu
 • Praca z przykładowym incydentem krytycznym i omówienie sytuacji przykładowej nieporozumienia w komunikacji w środowisku międzynarodowym. Wspólnie poszukanie źródła nieporozumienia.

MODUŁ V – Podsumowanie i wnioski (30 min)

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • Zaszczepienie w świadomości polskiej pracowników, że praca w międzykulturowym zespole, to skuteczna droga do innowacyjnych i nowych rozwiązań (ścieranie się różnych perspektyw, spojrzeń na te same sprawy/problemy).
 • Większa świadomość różnic kulturowych oraz ich wpływu na relacje międzyludzkie i biznesowe.
 • Bardziej efektywna i świadoma komunikacja międzykulturowa.
 • Lepsze rezultaty biznesowe – przeformatowanie wyzwań międzykulturowych na okazje biznesowe.
malgorzata musinska kubis

Szkolenie prowadzi MAŁGORZATA MUSIŃSKA-KUBIS

Trenerka Komunikacji Międzykulturowej, Certyfikowana Trenerka Biznesu (IES London), Tłumaczka oraz trenerka kompetencji językowych (angielski, niemiecki).

Posiada doświadczenie zawodowe jako dyplomata w Ambasadzie RP
w Sztokholmie w Wydziale Handlu oraz w biznesie – od kilku lat pracuje w jednym z koncernów chemicznych w Polsce i koordynuje łańcuch dostaw do wielu miejsc na świecie, w tym Azji, Ameryki Północnej oraz Południowej, budując jednocześnie swoje kompetencje międzykulturowe w praktyce poprzez pracę z przedstawicielami wielu kultur i środowisk. Członkini Rady Szwedzko-Polskiej Izby Handlowej w Sztokholmie.