Szkolenia i webinary wellbeing

Wymarzony zawód, stanowisko z perspektywami rozwoju i atrakcyjna pensja to nie wszystko. Jedną z podstaw współczesnych wartości zawodowych jest wellbeing – zadowolenie, dobre samopoczucie w miejscu pracy. Tylko jak je zachować, kiedy wyzwań coraz więcej, czasu coraz mniej, a pracownicy coraz częściej pracują osobno, w swoich domach, z daleka od wspierającego zespołu? Jak rozwiązywać problemy emocjonalne, aby nie odebrały motywacji do pracy ani nie przełożyły się na poczucie braku sensu, wpływu na wykonywaną pracę?

To nie koniec potencjalnych sytuacji kryzysowych. Hasło wellbeing coraz częściej pojawia się w szerszym kontekście: poza życiem zawodowym. Zwłaszcza podczas pracy zdalnej, nierzadko z innego miasta względem siedziby firmy, życie zawodowe miesza się z prywatnym. Pracę wykonujemy w tym samym pomieszczeniu, w którym parę godzin później próbujemy się zrelaksować. Myślami jednak wciąż tkwimy w niedokończonych zadaniach. Work-life balance ulega załamaniu. I tu pojawia się proponowane przez nas rozwiązanie: szkolenia i webinary z zakresu wellbeing.

Wellbeing dla firm – odpowiedź na potrzebę

Szkolenia wellbeing dla firm, zespołów i pojedynczych pracowników to doskonały sposób na poprawienie samopoczucia zatrudnionych w organizacji osób, a tym samym zwiększenie ich skuteczności i wydajności. Dostosowane do współczesnych warunków pracy szkolenia wellbeing dla firm odbywają się w siedzibie klienta bądź są organizowane w formie szkoleń online – wedle potrzeb uczestników. Jeśli organizacja zatrudnia pracowników z zagranicy, szkolenia wellbeing mogą zostać przeprowadzone w języku angielskim. Wszystko po to, by nawet najbardziej odizolowany przestrzennie pracownik czuł się ważną, potrzebną częścią firmowej drużyny.

Organizowane przez nas szkolenia i webinary wellbeing dla firm służą wzmocnieniu odporności – i psychicznej, i immunologicznej. Aby zarządzać emocjami, przede wszystkim stresem, oraz decyzjami zawodowymi, trzeba wcześniej nawiązać dobry kontakt z samym sobą. Szkolenia wellbeing pozwalają to osiągnąć. Zwracają prawidłowy ogląd sytuacji i uczą rozsądnej, obiektywnej oceny sytuacji, budowania zdrowych nawyków, wychodzenia z automatycznych nawyków. Kiedy zaś sytuacja jest nowa – np. w obliczu zmiany trybu pracy ze stacjonarnego na hybrydowy bądź home office – szkolenia wellbeing pozwalają oswoić się z nią i osadzić siebie w tym nieznanym i nierzadko stresującym kontekście.

Co dają szkolenia wellbeing dla firm?

Podczas szkolenia wellbeing dla firm uczestnicy oswajają się z faktem, że emocje są ważne, a ich lęki i obawy nie powinny być skrywane ani umniejszane. Otrzymują narzędzia, dzięki którym mogą zarządzać stresem i poprawiać samopoczucie. Uczą się także działać w obliczu nieuniknionych zmian – zarówno w organizacji, jak i branży czy nawet na rynku pracy. Ponadto w trakcie szkolenia wellbeing zyskują poczucie wpływu na sytuację zawodową.

Szkolenia wellbeing zwracają uczestnikom umiejętność organizacji pracy po przejściu z trybu stacjonarnego na zdalny. Uczą harmonii między rytmem biologicznym a rytmem pracy. Pozwalają zapanować nad negatywnymi myślami, postrzegać niepowodzenia w konstruktywnym kontekście, wzmocnić odporność psychiczną, zarządzać energią w taki sposób, by mieć jej odpowiednio dużo w czasie pracy i po niej – dla bliskich.

Szkolenia wellbeing – korzyści na teraz i na później

Pod pewnym względem szkolenia wellbeing dla firm są niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju. Warto bowiem podkreślić, że przynoszą uczestnikom korzyści nie tylko w sytuacji zawodowej, w której znajdują się obecnie. Wręcz przeciwnie: przygotowują ich do pracy niezależnie od zawodu i stanowiska. Dają wiedzę, która może zostać wykorzystana do rozwoju ścieżki kariery – w obecnej organizacji bądź w przyszłej. Pomoże także przekwalifikować się, by zająć bardziej wymagające stanowisko lub zmienić branżę.

Nasze szkolenia wellbeing wyposażają uczestników w komplet umiejętności prowadzących do samorozwoju. Dzięki położeniu nacisku na emocje są to umiejętności uniwersalne, na których skorzystają prezes, lider i regularny pracownik. Polecamy je zwłaszcza w kontekście zmiany – i takiej, która już się rozpoczęła, i takiej, która czeka firmę bądź pracownika.