Szkolenia online

Nauka online, szczególnie w środowisku biznesowym, dobrze się sprawdza i wciąż zyskuje na popularności. Umożliwia pozyskiwanie wiedzy i umiejętności z domu lub miejsca pracy. Daje też wiele dodatkowych możliwości, których nie można wprowadzić podczas szkoleń stacjonarnych, dlatego wiele firm decyduje się na taką formę dbania o rozwój pracowników.

Jak przebiega szkolenie online?

Szkolenia online w pewnym stopniu różnią się od tych stacjonarnych, ale dają uczestnikom te same wartości i wiedzę. Organizowane są zazwyczaj w grupie – często na zlecenie pracodawcy. Kurs odbywa się na żywo, w określonych wcześniej godzinach. Uczestnicy łączą się z prowadzącym za pomocą narzędzi do telekonferencji.

Uczestniczący w szkoleniu ma stały kontakt z prowadzącym dzięki kamerze i urządzeniom audio. Kurs może być prowadzony z grupą zebraną w jednym pomieszczeniu. Wtedy wszyscy korzystają z rzutnika lub monitora i szkolenie bardzo przypomina stacjonarne. Wtedy prowadzący może wykorzystać techniki sprawdzające się w szkoleniach na miejscu, np. pracę w grupach. Inną formą jest łączenie się każdego z uczestników z innego miejsca, za pomocą własnego komputera. Wtedy wykorzystać można w większym zakresie wirtualne metody.

Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleń i warsztatów.

Zalety szkoleń online

Prowadzenie szkoleń online ma sporo zalet. Zmniejsza koszty, ponieważ nie wymaga dojazdu czy wynajmu sali. Można dzięki temu skorzystać z usług specjalistów z dowolnego miejsca w Polsce. Odległość przestaje być ograniczeniem. Wystarczy dobrej jakości połączenie z siecią. W szkoleniach można też wykorzystać wiele metod multimedialnych: interaktywnych zadań i testów indywidualnych, dzięki którym uczestnicy bardziej się angażują, ale też mogą w szybki i łatwy sposób sprawdzać zdobyta wiedzę i umiejętności, bez konieczności długiego oczekiwania na wyniki.

Dla kogo nauka przez internet?

Nauka przez internet sprawdza się w małych firmach, jak i w korporacjach. Mniejsze podmioty wybierają często szkolenia w formie bardziej zbliżonej do stacjonarnych. Brak konieczności organizowania wyjazdów służbowych czy rezerwacji sal szkoleniowych jest dla nich dużą oszczędnością. Duże firmy natomiast wybierają szkolenia z szerokim wykorzystaniem multimediów. Zwykle mają do tego odpowiednią infrastrukturę. Mogą w ten sposób jednocześnie szkolić pracowników z oddziałów w różnych miastach, co jest ogromną zaletą, bo wyrównuje wiedzę i szanse rozwoju we wszystkich filiach firmy.

Szkolenia przez internet to przyszłość rozwoju i edukacji zawodowej. Biznes inwestuje coraz więcej w kompetencje pracowników, a formy online dają równy dostęp do wiedzy, z którego warto korzystać.

Każde szkolenie i jego program dopasowujemy do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.
Poznaj naszych trenerów
Współpracujemy z trenerami z wieloletnim doświadczeniem - zarówno pod kątem liczby godzin na sali szkoleniowej jak również praktycznym doświadczeniem w swoich dziedzinach. Zapraszamy do zapoznania się z ich sylwetkami.
Szkolenia dla firm Growth Advisors