Odporność psychiczna - w oparciu o badanie MTQ48

Ciągła oraz narastająca niepewność i praca pod presją czasu podnoszą poziom stresu zmniejszając naszą motywację i efektywność. Chyba, że… mamy wysoką odporność psychiczną. Czyli zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami, presją i trudnościami, która determinuje naszą odporność na stres. Osoby odporne psychicznie są zdrowsze, rzadziej doświadczają zaburzeń, stanów lękowych i depresyjnych, a także uzależnień. Utrzymują wysoki poziom motywacji wewnętrznej, lepiej przyjmują krytykę, częściej osiągają sukcesy, a porażkę traktują jak lekcję, dzięki której się rozwijają.Dobra wiadomość jest taka, że odporność można kształtować i  w ten sposób budować swój osobisty parasol odporności psychicznej w tych niepewnych i wymagających czasach.

Proponujemy proces obejmujący badanie odporności psychicznej MTQ48/MTQPlus, webinary, warsztaty oraz wsparcie indywidualne dla pracowników. Pomagamy  liderom wspierać pracowników w kryzysie, rozpoznawać symptomy i odpowiednio reagować.

Dominujące metody pracy:

 • ćwiczenia praktyczne
 • inspiracyjny wykład
 • dyskusja
 • techniki relaksacyjne
 • badanie MTQ48 z omówieniem

Badanie MTQ48

Czym jest badanie poziomu odporności psychicznej (MTQ48)?

 • Jest to diagnoza poziomu odporności pracownika poprzez kwestionariusz MTQ48 w 4 obszarach: kontroli emocji i poczucia wpływu, zaangażowania, reakcji na wyzwania i zmianę oraz pewności siebie.

Co daje badanie (MTQ48)?

 • Dzięki badaniu możemy zweryfikować zasoby i obszary do pracy rozwojowej, tak żeby trafnie odpowiadać na indywidualne i zespołowe potrzeby

 • Narzędzie wspiera proces rozwoju kompetencji oraz modyfikowania i dostosowywania środowiska pracy (job crafting)

Jak przebiega badanie (MTQ48)?

 • Badanie MTQ48  jest realizowane w formie online. Następnie generowany jest indywidualny raport dla pracownika zawierający praktyczne wskazówki. Jest też mozliwość wygenerowania raportu grupowego do pracy z całym zespołem.

Program warsztatów

warsztaty dla pracowników, przygotowujące ich do samodzielnego wzmacniania odporności psychicznej

Kluczowe zagadnienia

 • Czym jest odporność psychiczna i jakie ma znaczenie
 • Model 4C – filary odporności psychicznej
 • Analiza wyników raportu MTQ48
 • Jak wzmacniać osłabione obszary
 • Czynniki budujące Odporność Psychiczną – metody, narzędzia i sposoby pracy nad większą  odpornością psychiczną
 • Odporność i wrażliwość – na co mamy wpływ
 • Co dalej – Moje osobiste zobowiązanie wobec siebie

Korzyści dla uczestników

 • większa stabilność emocjonalna w sytuacjach trudnych
 • większa samodzielność decyzyjna i odpowiedzialność za działania
 • szybsze podnoszenie się i wyciąganie wniosków z porażek
 • zmniejszenie poziomu frustracji
 • wzrost poczucia pewności siebie i świadomości własnej samooceny.