Jakie korzyści niesie business coaching?

Business coaching zyskuje na popularności, jako że coraz więcej przedsiębiorców widzi niesione przez niego korzyści. Praca z kadrą zarządzającą i pracowniczą umożliwia m.in. lepsze zarządzanie czasem i skuteczniejszą komunikację w firmie. Podczas sesji klienci pracują nad już posiadanymi zasobami, ale też nabywają nowe umiejętności. Na jakie efekty można liczyć, gdy business coaching dobiegnie końca? Przekonaj się!

Do kogo skierowany jest business coaching?

Jak wskazuje nazwa, business coaching skierowany jest do przedsiębiorców i ludzi biznesu – tych, którzy są gotowi na samorozwój oraz rozwój firmy, a także świadomi konieczności pracy nad słabościami. Mogą z niego skorzystać prezes firmy, kadra menedżerska i zarządzająca, pracownicy wybranych działów, jak również osoby dopiero zatrudnione bądź rozpoczynające pracę nad nowym projektem. Business coaching sprawdzi się w niemal każdej branży zawodowej, ponieważ opiera się na doskonaleniu umiejętności cennych dla firmy i nabywaniu nowych.

business coach Jolanta Piątkowska

Zapoznaj się z naszą ofertą i skorzystaj z sesji z certyfikowanym coachem

Jakie tematy porusza business coaching?

Ponieważ business coaching zakłada indywidualne podejście do klienta, coach każdorazowo analizuje sytuację firmy i dopiero w oparciu o wyniki ustala tematy, na których skupi się podczas sesji. Nieprawidłowości, których business coaching dotyka najczęściej, to m.in. problem z zarządzeniem czasem bądź organizacją pracy, brak umiejętności delegowania zadań, niepoprawne ustalanie celów, przygotowywanie nietrafionych strategii długofalowych, brak lub zła komunikacja w firmie.

Business coaching oznacza pracę nad obszarami takimi jak brak umiejętności przywódczych, problem z rozwiązywaniem konfliktów, niepowodzenia w tworzeniu zgranego zespołu, rozwój nowych umiejętności, nauka ustalania priorytetów i celów (a także ich osiąganie), skuteczne motywowanie siebie i podwładnych.

Business coaching – efekty

Skutecznie przeprowadzony business coaching przynosi korzyści zarówno dla firmy jako całości, jak i poszczególnych pracowników jako jednostek. Rozwiązuje problemy zdiagnozowane podczas analizowania sytuacji firmy. W wyniku sesji dochodzi do rozwoju umiejętności pracowników, zwiększenia kompetencji (np. interpersonalnych, przywódczych), wzrostu zaangażowania w projekty, zwiększenia satysfakcji z pracy, wzrostu efektywności. Dzięki business coachingowi pracownicy są bardziej skłonni do podejmowania nowych wyzwań zawodowych, skuteczniej komunikują się z zespołem i lepiej radzą sobie ze stresem.

Z uwagi na szerokie spektrum działania business coaching zapobiega wypaleniu zawodowemu, przysługuje się rozwojowi osobistemu (umiejętności można przenieść z obszaru zawodowego na inne), a nierzadko wskazuje nowe możliwości rozwoju kariery.

Business coaching: unaocznia, zmienia, poprawia, rozwija, uczy akceptacji i skłania do refleksji. Często obejmuje kilka procesów jednocześnie. Jeśli uważasz, że sprawdzi się w Twojej firmie, skontaktuj się z nami – z przyjemnością staniemy się Twoimi asystentami w samodoskonaleniu.