Coachingowy styl zarządzania

Na naszych autorskich warsztatach Lider / Menedżer dowie się jak:

 • Wykorzystywać style komunikacyjne: rozpoznawać je u innych i adaptować swój w świadomej pracy coachingowej
 • Stworzyć dobry grunt do coachingu: rozpoznać kiedy warto zastosować mentoring a kiedy coaching, zadbać o odpowiednie warunki i otwartość
 • Pomóc w głębokich zmianach: rozbrajać opór po drugiej stronie i pracować na poziomie przekonań

Metodologia

Co?
Maksymalizująca zaangażowanie i praktyczne wykorzystanie formuła: 7,5h warsztaty na żywo lub 3x2,5h online w przeciągu 3 dni
Jak?
interaktywne warsztaty z proporcją 30% teorii, 70% praktyki (praca nad prawdziwymi wyzwaniami CX Influencerów)
Dla kogo?
doświadczonych liderów, którzy chcą zmotywować i zaangażować swoich współpracowników w każdej sytuacji
Rezultat?
- większa samoświadomość i umiejętność adaptowania swojego stylu liderskiego do potrzeb rozmówcy
- zdolność zastosowania narzędzi coachingowych w odpowiedniej sytuacji
- świadomość kiedy warto, a kiedy nie, stosować coaching
- umiejętność wpływania na innych nawet w trudnych przypadkach, gdy jest duży opór

Program

CZĘŚĆ 1ŚWIADOMY ROZMÓWCA (2,5H)

 • Mój styl lidera (na bazie DISC lub innej typologii osobowości funkcjonującej w organizacji) i co dalej?
 • Demonstracja stylów komunikacji w praktyce
 • Lider i coach w każdym stylu – jak efektywnie dopasować narzędzia coachingowe do odpowiednich osób

CZĘŚĆ 2GRUNT NA COACHING (2,5H)

 • Coaching i mentoring – kiedy potrzebujemy być bardziej angażujący a kiedy bardziej dyrektywni
 • Dobry grunt do coachingu – otwieranie rozmówcy przy pomocy CPR
 • Budowanie bezpieczeństwa w coachingu – 3 zgubne historie, czerwone flagi i kontrastowanie

CZĘŚĆ 3OD OPORU DO ROZWIĄZAŃ (2,5H)

 • Przekonania i ich rola w naszej percepcji sytuacji – model zmiany paradygmatu
 • Przekonania jako źródło oporu w coachingu
 • Praca z przekonaniami dla głębokiej zmiany  – 2 modele coachingowe