Odporność psychiczna liderów - w oparciu o MTQ48

Na naszych autorskich warsztatach Lider / Menedżer:

 • dowie się jak wzmacniać odporność psychiczna u siebie i w swoim zespole
 • pozna model 4C – Mental Toughness (Siła i Odporność Psychiczna) i zwiększy świadomość swoich zasobów
 • otrzyma indywidualny raport MTQPlus ze swojego badania ze wskazówkami jak rozwijać rezyliencję
 • przećwiczy metody, które powtarzane regularnie wzmocnią Jego odporność na stres
 • dowie się jak zadbać o siłę i odpornośc psychiczną Swojego zespołu

Metodologia

Co?
Maksymalizująca zaangażowanie i praktyczne wykorzystanie formuła: 8h lub 2x4h warsztaty na żywo lub online
Jak?
interaktywne warsztaty z proporcją 30% teorii, 70% praktyki (analiza sytuacji w zespole i praca na konkretnych wyzwaniach)
- Badanie MTQPlus (online)
- Praca z raportami indywidualnymi i zespołowym
- Ćwiczenia indywidualne i grupowe
- Studium przypadku
- Facylitacja i moderowana dyskusja
- Ćwiczenia coachingowe
Dla kogo?
liderów, którym zależy na budowaniu swojej odporności psychicznej i odporności w swoim zespole
Rezultat?
- zdobycie świadomości jak odporność psychiczna przekłada się na zachowania, samopoczucie, efektywność indywidualną i zespołową
- diagnoza własnej odporności.
- przełożenie modelu 4c na praktyczne działania
- poznanie metod i narzędzi do dbania o odpowiedni poziom swojej odporności psychicznej i odporności zespołu

Program

 • Co się składa na siłę i odporność psychiczną 
 • Model Mental Model Taughness 4C – filary odporności psychicznej
 • Raport MTQ48 – jak go czytać?
 • Odporność psychiczna – jak wpływa na nasze zachowania w trudnych sytuacjach
 • Psychofizjologia stresu – czym jest stres 
 • Co zrobić z napięciem – przekierować czy rozładować?
 • Obszar wpływu – praca z zakresem poczucia odpowiedzialności
 • Jak zadbać o swoją odporność psychiczną w codziennym życiu zawodowym i prywatnym
 • Mapa odporności zespołu – co mi mówi?
 • Metody, narzędzia i sposoby pracy z odpornością psychiczną w zespole
 • Co dalej – kroki, które podejmę po szkoleniu