Propozycja szkoleńBudowanie porozumienia w zespole

Brak skutecznej komunikacji w firmie może mieć poważne konsekwencje. Przekłada się na zwiększenie poziomu stresu, narastanie konfliktów, frustrację pracowników i w rezultacie zmniejszenie zaangażowania i efektywności. Na co dzień rzadko zastanawiamy się, w jaki sposób się komunikujemy. 

Aż tu nagle…pojawiają się trudności, opór i konflikty. Zespół staje się mniej twórczy i otwarty na współpracę. Mogą pojawiać się błędy w realizowanych zadaniach lub procesach. Spada poziom motywacji. Proces postępuje i im dłużej występują braki komunikacyjne, tym silniej nawarstwiają się problemy i tym trudniej jest wrócić firmie na właściwe tory. Jak zatrzymać ten proces i odwrócić jego kierunek? Odpowiedzią jest nabywanie i rozwijanie kompetencji komunikacyjnych przez liderów i ich zespoły. 

Szkolenie 1Podstawy skutecznej komunikacji w zespole

Szkolenie 2Przekraczanie konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych

(dla osób, które uczestniczyły w szkoleniu Podstawy skutecznej komunikacji)

Forma:

warsztaty stacjonarne 2 x 7 godzin ( w tym 1 przerwa obiadowa i dwie krótsze przerwy)

Forma:

warsztaty stacjonarne 7 godzinne ( w tym 1 przerwa obiadowa i dwie krótsze przerwy)

Dominujące metody pracy

 • praktyczne przedstawienie technik, metod i narzędzi
 • ćwiczenia praktyczne indywidualne i grupowe
 • analizy przypadków
 • dyskusja

Dominujące metody pracy

 • praktyczne przedstawienie technik, metod i narzędzi
 • ćwiczenia praktyczne indywidualne i grupowe
 • analizy przypadków
 • dyskusja

Kluczowe zagadnienia

 • Czym jest komunikacja oparta na własnym wyborze i odpowiedzialności? (w oparciu o empatyczną komunikację według Marschalla Rosenberga)
 • Jako kto i do kogo przychodzę – celowość wyrażania siebie
 • 4 perspektywy słuchacza w kontaktach interpersonalnych
 • Model 4 kroków – obserwacja, uczucie, potrzeba, prośba
 • Ocena, a obserwacja 
 • Diagnoza emocji i potrzeb
 • Potrzeby, a strategie – czyli o co się kłócimy
 • Czym jest, a czym nie jest empatia
 • 3 ścieżki empatycznego kontaktu
 • Empatia na siebie – zauważanie i nazywanie swoich emocji, potrzeb i próśb
 • Przekonania i ich znaczenie – odkrywanie potrzeb i tworzenie nowych strategii
 • Empatyczne wyrażanie siebie – wyrażanie swoich emocji, potrzeb i próśb
 • Trudne emocje: złość, poczucie winy, wstyd, bezsilność – skąd się biorą, co chcą nam przekazać i co zrobić aby emocje, których zazwyczaj nie lubimy pomagały nam w życiu,
 • Prośba czy żądanie – transparentne wyrażanie potrzeb i intencji
 • Jak formułować prośby w sposób, który zwiększa szanse na ich spełnienie
 • Empatia na drugą osobę – zauważanie emocji i potrzeb drugiej strony 
 • Jak słuchać, żeby druga osoba czuła się słuchana?
 • Praktyka wyrażania uznania
 • Wyrażanie i przyjmowanie informacji zwrotnej

Kluczowe zagadnienia

 • Skąd się biorą konflikty
 • Widzenie niezaspokojonych i zaspokojonych potrzeb
 • Konflikt strategii 
 • Co jest potrzebne, żeby rozwiązać konflikt
 • Jak przygotować się do trudnej rozmowy – transformacja  ocen i uprzedzeń
 • Sztuka odmawiania i przyjmowanie odmowy
 • Rozwiązywanie konfliktu wewnętrznego
 • Jak szukać i znajdować rozwiązania służącego obu stronom

Podczas szkolenia uczestnicy dostaną wiedzę i przećwiczą narzędzia, dzięki którym będą mogli:

Podczas szkolenia uczestnicy dostaną wiedzę i przećwiczą narzędzia, dzięki którym będą mogli:

 • poznać założenia Porozumienia bez Przemocy według Marshalla Rosenberga
 • nauczyć się budować kontakt oparty na dialogu i wzajemnym szacunku
 • odróżniać obserwacje od myśli, osądów, ocen moralnych i innych blokad komunikacyjnych
 • rozumieć swoje emocje i potrzeby
 • słuchać drugą osobę zauważając jej emocje i potrzeby
 • wyrażać siebie oraz radzić sobie z krytyką i reagowaniem na pochwały
 • radzić sobie z trudnymi emocjami;
 • rozumieć przyczyny powstawania konfliktów 
 • umieć udzielać informację zwrotną, która  buduje zaangażowanie i wspiera rozwój drugiej strony
 • rozumieć źródła powstawania konfliktów
 • rozwiązywać konflikty wewnętrzne 
 • transformować oceny na obserwacje
 • radzić sobie z odmową i niezaspokojonymi potrzebami
 • budować porozumienie z innymi w zgodzie ze sobą