Czym jest coaching biznesowy?

Coaching biznesowy jest wspólną pracą coacha i klienta – czasem jednej osoby, czasem całego zespołu – podczas której osiągane są cele biznesowe. Dzięki niemu można poprawić komunikację między pracownikami, organizację czasu czy tworzenie planów i strategii. Z czym wiąże się coaching biznesowy, jak przebiega i co warto o nim wiedzieć? Przeczytaj dzisiejszą publikację i poznaj odpowiedzi.

Na jakich wartościach opiera się coaching biznesowy?

Mimo iż coaching biznesowy nie musi przypominać formą spotkań z terapeutą, podczas których coach jest sam z klientem, opiera się na podobnych wartościach. Praca nad ustalonymi na wstępie celami postępuje etapowo i z pełnym wsparciem coacha. Relacja pomiędzy nim a klientem jest relacją poufną i partnerską, wymagającą zgody ze strony klienta i wytworzenia wzajemnego zaufania. Należy też pamiętać, że w coachingu biznesowym decyzyjny jest klient – to do niego należy ostatnie słowo. Coach nie rządzi ani nie nakazuje. On wspiera, prowadzi i pokazuje możliwości.

Coaching biznesowy wspiera cele i wartości całej firmy, jak i poszczególnych członków zespołu jako pracowników (zgodne z celami firmy). Uczestnicy nabywają umiejętności, by osiągać w pracy lepsze wyniki. Dzieje się to dzięki pracy nad sobą. W coachingu biznesowym szczególnie ważne jest uchwycenie właściwych problemów, np. kłopotów z zarządzaniem czasem, gospodarowaniem budżetem, delegowaniem zadań pracownikom, komunikacją pomiędzy pracownikami.

Growth Spot Coaching

Zapoznaj się z naszą ofertą i skorzystaj z sesji z certyfikowanym coachem

Jak wygląda coaching biznesowy?

W zależności od potrzeb klienta coaching biznesowy przeprowadzany jest z pojedynczą osobą, np. menedżerem, albo całym zespołem. Ogólnym celem zawsze są samorozwój pracowniczy oraz rozwój firmy. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by wiedzę uzyskaną w coachingu biznesowym przekładać na inne sfery życia, np. rodzinną.

Coaching biznesowy wymaga pracy głębokiej, w wyniku której dochodzi do poprawy zakorzenionych nieprawidłowych nawyków i nabycia nowych umiejętności, nie zaś chwilowej zmiany postępowania. Praca dotyczy umiejętności zarówno zawodowych, jak i interpersonalnych. Na pierwszym etapie podczas coachingu biznesowego klient odkrywa, poznaje, analizuje i udoskonala już posiadane zasoby wiedzy i umiejętności. Wyciąga wnioski z niepowodzeń i przekuwa je w przyszłe sukcesy, by nawet pozornie złe doświadczenia nie poszły na marne.

Co wyróżnia coaching biznesowy?

Skuteczność coachingu biznesowego w dużej mierze zależna jest od chęci klienta i jego gotowości do pracy nad sobą. Sam coaching wyróżniają podejście indywidualne, dostosowanie programu pracy do celów i oczekiwań klienta oraz praca nad źródłem problemu, nie zaś wierzchołkiem góry lodowej.

Można powiedzieć, że w coachingu biznesowym relacja coach-klient ma nie dwie, ale trzy strony: klienta, coacha i firmę. Wszystko dlatego, że nawet jeśli pracę pod okiem coacha wykonuje klient, wytyczone cele zawierają się w wartościach firmy. Należy jednocześnie pamiętać, że coaching biznesowy jest poufny, a coach nie może przekazywać informacji z sesji osobom trzecim, nawet przełożonym uczestnika.

Wypróbuj coaching biznesowy w swojej firmie, by wprowadzić zmiany na lepsze dzięki pracy nad tym, co Ty i Twoi pracownicy już w sobie macie. Skontaktuj się z nami i powiedz, jaki jest Twój cel biznesowy.