Szkolenia z zarządzania - rozwój Liderów / rozwój Menedżerów

To Liderzy dla zespołu są twarzą firmy i to od tego na ile są skuteczni w swoich rolach zależy sukces całej organizacji. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy Liderów świadomych swojej roli, odpowiedzialnych, pozytywnie wpływających na zespół. Świadomość tego, kim jest i jak działa dobry Lider, to podstawa. Oprócz tego ważne są umiejętności i konkretne kompetencje do pracowania z zespołem (delegowanie, feedback, rozwijanie, coaching, wyznaczanie celów i wiele innych). Skuteczny Lider jest też odporny na presję i zmiany, potrafi utrzymać swoje zaangażowanie w pełnej wyzwań codzienności. Aby Liderzy mogli wspierać i rozwijać zespół potrzebują zacząć od siebie – własnej siły i własnego rozwoju.

Ważne jest to aby Menedżerowie i Liderzy byli przygotowani do swoich ról, mieli narzędzia z których mogą korzystać w codziennej pracy z zespołem oraz mogli rozwijać swoje kompetencje miękkie.

Szkolenia dla Menedżerów i Liderów – rozwój kompetencji miękkich

Kwalifikacje, wiedza i zdobyte dzięki latom pracy doświadczenie zawodowe stanowią podstawę na stanowisku kierowniczym. Ale we współczesnym świecie to nie wystarczy, zwłaszcza na pozycji Lidera – swoistego kapitana okrętu. Aby firma mogła się rozwijać i odnosić sukcesy, osoba odpowiedzialna za zarządzanie ludźmi i organizację pracy, nie tylko potrzebuje być mocna merytorycznie i znać narzędzia do delegowania, stawiania celów, ale może nawet przede wszystkim musi także potrafić rozwiązywać konflikty, pomagać w kryzysach, doradzać. To do niej bowiem z problemami i pytaniami zwracają się regularni pracownicy, członkowie zespołów. Wszystkie wymienione umiejętności – a także kilka innych – składają się na kompetencje miękkie.

Kompetencje miękkie to również asertywność, odporność na stres, kreatywność, samodyscyplina, dobra organizacja pracy czy umiejętność współpracowania w zespole. Ukazane w ten sposób umiejętności są ważne nie tylko z perspektywy liderów, lecz również pracowników zajmujących inne stanowiska. Rozwój kompetencji miękkich przynosi ogromne korzyści wszystkim jednostkom, a co za tym idzie firmie jako organizacji.

Szkolenia z zarządzania - jak to zrobić skutecznie

Ważne jest to aby Liderów wyposażyć w odpowiednią wiedzę i narzędzia, ale bez przećwiczenia i przepracowania tego materiału na żywych przykładach i sytuacjach z codziennej pracy pozostanie to tylko ciekawą teorią. Na naszych warsztatach główny akcent kładziemy na pracę warsztatową, na doświadczenie tego o czym jest mowa i przełożenie na swoją konkretną rzeczywistość. Trenerzy pracują z Liderami tak, aby wychodzili oni z warsztatów gotowi do testowania nowych sposobów działania i narzędzi w swojej rzeczywistości.

Realizujemy konkretne tematyczne warsztaty jak i całe programy rozwojowe dla Liderów przygotowane pod wyzwania konkretnej rzeczywistości biznesowej, charakterystykę grupy Menedżerów, wyzwania z którymi się mierzą.

Nasze wsparcie oferujemy również poprzez:

Sesje coachingowe
Sesje mentoringowe
spotkania rozwojowe z coachem - zdefiniowanie indywidualnego planu rozwoju
testy wraz z konsultacją w oparciu o CliftonStrenghts, DISC

Przykładowe tematy do przepracowania przez liderów:

 • skuteczna komunikacja
 • feedback – jak dawać, przyjmować, jak prowadzić “difficult performance conversations”
 • spotkania 1 na 1
 • rozmowy rozwojowe, jak budować indywidualne plany rozwojowe
 • budowanie wiarygodności i swojego autorytetu
 • budowanie zaangażowanego zespołu – co motywuje i co demotywuje zespół
 • wzmacnianie współpracy w zespole
 • trudne rozmowy – o podwyżkach, o konfliktach, o trudnych decyzjach
 • rekrutacja w roli Hiring Managera
 • planowanie pracy zespołu: przełożenie celi strategicznych na codzienną pracę zespołu, rytuały, ceremonie, dobre praktyki
 • delegowanie
 • zarządzanie czasem i sobą w czasie, czyli jak dowozić i nie łapać zadyszki
 • sprint czy maraton? – zarządzanie własną energią i energią swojego zespołu
 • zarządzanie zmianą w nieustannie zmieniającym się środowisku
 • stawianie celów i zarządzanie przez cele
 • tworzenie wizji liderskiej
 • rozwijanie poprzez mentoring i coaching
 • zarządzanie performance