SzkolenieSilny Zespół

Patrick Lencioni, amerykański konsultant i badacz efektywnych zespołów zidentyfikował 5
cech, które budują lub sabotują efektywność zespołową. Model ten sprawdził się w
największych i najbardziej technologicznie zaawansowanych organizacjach z Doliny
Krzemowej. Więcej o dysfunkcjach pracy zespołowej możesz przeczytać tutaj

Dlaczego warto zorganizować warsztaty Silnego Zespołu?

Presja, czas zmian i reorganizacje to czas prawdy dla zespołu. W każdym z zespołów,
któremu doradzaliśmy, występowała choć jedna z dysfunkcji. W niektórych rezultaty
torpedował BRAK ZAUFANIA, inne zespoły brnęły w niechęć do feedbacku i analizowania
wyników przez OBAWĘ PRZED KONFLIKTEM. Pułapką wielu doświadczonych zespołów
był BRAK ZAANGAŻOWANIA, ukryty pod powierzchownymi akcjami, lub UNIKANIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI za rezultaty przez poszczególnych członków. Wiele pozornie
zgranych zespołów traciło efektywność przez BRAK DBAŁOŚCI O WYNIKI.
Zmiana lidera, czy członków jest szansą na scalenie zespołu i poprawienie jego
funkcjonowania. Warsztaty Silnego Zespołu pozwolą odnaleźć dysfunkcję i przepracować ją
w bezpieczny sposób, by osiągać najlepsze rezultaty.

Profil Uczestnika

  • warsztaty przeznaczone dla wszystkich członków zespołu – od lidera po specjalistę
  • świetnie sprawdzają się dla zespołów między-funkcyjnych lub rozproszonych

Zakładane efekty szkolenia

  • wzrost zaufania w zespole
  • płynniejsza i bardziej transparentna komunikacja, prowadząca do lepszych wyników
  • wzrost zangażowania i osobistej dbałości o wyniki
  • wypracowane efektywne zasady pracy w zespole

Na czym polegają warsztaty Silnego Zespołu?

W trakcie 7h warsztatów Silnego Zespołu na żywo (lub 2×3,5h online) diagnozujemy
sytuację zespołową i na podstawie testu i samooceny identyfikujemy zespołowe dysfunkcje. Następnie uczymy się im zapobiegać, przez ćwiczenie każdego z 5 poziomów efektywnego zespołu. Tworzymy też zespołową misję i ustalamy wspólny styl zachowań i sposób działania. Warsztaty przebiegają coachingowo i facylitacyjnie, przez 80% czasu pracujemy nad realnymi sytuacjami z życia zespołu (pozostałe 20% to modele teoretyczne).