Budowanie autorytetu - Język Lidera

Na naszych autorskich warsztatach Lider / Menedżer dowie się jak:

  • Wyznaczać kierunek dla zespołu, za którym ludzie chcą podążać
  • Komunikować się by podnosić temperaturę zaangażowania w zespole
  • Być liderem-mentorem który zostawia swój ślad na dłużej

Metodologia

Co?
Maksymalizująca zaangażowanie i praktyczne wykorzystanie formuła: 4h warsztaty na żywo lub online
Jak?
interaktywne warsztaty z proporcją 30% teorii, 70% praktyki (analiza swoich mocnych stron, sytuacji zespołowej i praca nad osobistą wizją)
Dla kogo?
liderów, którzy chcą mieć zaangażowany zespół, który łączy wspólny cel
Rezultat?
- Lepsze zaangażowanie w zespole
- Jasność wizji biznesowej i umiejętność chwytliwego przekazania tej wizji zespołowi
- Umocnienie się w roli lidera

Program

  • Autentyczność, spójność i rola wartości dla lidera
  • 12 kluczowych zasad liderskiej komunikacji
  • Angażowanie zespołu przez uważnie dobrane historie (zasady storytellingu)
  • Tworzenie i komunikowanie wizji biznesowej