SzkolenieWarsztat Extended DISC

Test DISC opiera się na twierdzeniu, że ludzie funkcjonują w zakresie czterech głównych stylów zachowań, które są mierzalne, a co za tym idzie możliwe do zbadania. Każdy z nas używa na co dzień dwóch lub trzech stylów DISC w różnym stopniu. Ponieważ jako ludzie jesteśmy elastyczni, w zależności od sytuacji sięgamy po inny. Równocześnie mamy jeden przeważający styl zachowania. To przede wszystkim on wpływa na reagowanie w określonych sytuacjach.

Co daje poznanie swojego stylu zachowania?

Jeśli znamy swój styl zachowania i wiemy, jak działamy w określonych sytuacjach, a także jeśli potrafimy rozpoznać styl zachowania otaczających nas ludzi, mamy realny wpływ na komunikację z otoczeniem. W efekcie jesteśmy w stanie świadomie wpływać i poprawiać relacje.

Poznanie swojego dominującego stylu DISC często stanowi pierwszy uświadomiony i przemyślany krok do lepszych relacji z ludźmi. Przekłada się na bardziej świadome życie – zarówno osobiste, jak i zawodowe.

Warto przeczytać: Testy kompetencji DISC – czym są i co badają?

Dlaczego warto zorganizować warsztat DISC dla zespołu?

Podczas warsztatów zespołowych lub sesji indywidualnych każdy uczestnik badania DISC poznaje swój styl osobisty, a dodatkowo styl pracy w grupie, w której funkcjonuje na co dzień. Dzięki rozbudowanemu raportowi uczestnik warsztatów Extended DISC dowiaduje się o rolach zespołowych, w których jest najbardziej efektywny i skuteczny.

Jakie ma to znaczenie dla managera lub właściciela firmy? Otóż dzięki trafnej analizie stylów pracowników każdemu z nich mogą Państwo przydzielić zadania zgodnie z indywidualnym potencjałem. Niezwykle ważnym elementem jest fakt, iż w raporcie zawarte są szczegółowe informacje o stylach komunikacji w danym zespole, co znacznie ułatwi porozumiewanie się poszczególnych członków w przyszłości. Wdrożenie wniosków z raportu w życie scali zespół i wpłynie na osiągniecie konkretnego efektu biznesowego. Państwo jako organizacja zyskają:

 • więcej pomysłów,
 • większą odporność na kryzysy pracowników,
 • skuteczne i bardziej efektywne wspólne działanie na rzecz wyznaczonego celu i organizacji. 

W efekcie końcowym warsztat Extended DISC posłuży zwiększeniu motywacji Państwa pracowników dzięki lepszej komunikacji i pracy opartej na naturalnych talentach. Trener prowadzący warsztaty pomoże uczestnikom w ustaleniu efektywnych sposobów wspólnej pracy poprzez maksymalizację zalet całego zespołu i wykorzystanie indywidualnych predyspozycji.

Profil uczestnika

 • Specjaliści 
 • Liderzy
 • Koordynatorzy
 • Managerowie
 • Pracownicy odpowiedzialni za projektu
 • Product managerowie

Zakładane efekty

 • Świadomość preferencyjnego, dominującego stylu komunikacji
 • Świadomość poziomu decyzyjności
 • Świadomość poziomu myślenia analitycznego
 • Samodzielność w działaniu
 • Świadomość reakcji na pojawiające się zmiany
 • Świadomość zachowania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i zarządzania sobą w czasie
 • Indywidualne wnoszenie wartości do zespołu
 • Wzrost poziomu kompetencji przywódczych

Cele warsztatu

 • Zwiększenie motywacji pracowników dzięki lepszej komunikacji i pracy bliżej swoich naturalnych talentów
 • Pomoc w ustaleniu efektywnych sposobów wspólnej pracy
 • Maksymalizacja zalet zespołu i wykorzystania indywidualnych predyspozycji – czyli konkretny efekt biznesowy: więcej pomysłów, większa odporność na kryzysy, szybsze i bardziej zgrane wspólne działanie

Agenda warsztatu

 • Teoria DISC i grupowe omówienie rezultatów – poznanie stylu osobistego i pracy w grupie
 • Role zespołowe – maksymalne dopasowanie pracy/zadań do indywidualnego potencjału
 • Zasady komunikacji w grupie – ułatwienie komunikacji dziś i w przyszłości

Jak wygląda kolejność kroków Extended DISC?

 1. Każdy z uczestników programu otrzymuje indywidualny kod oraz dostęp do platformy Extended DISC.
 2. Następnie wykonuje badanie samodzielnie, w dowolnym czasie, przez internet. Postępuje według otrzymanych wskazówek, odpowiadając na pytania testowe. Zajmuje to ok. 10-20 minut.
 3. W ciągu 24 godzin pracownik otrzymuje mailem wyniki badania i termin spotkania wyznaczony przez naszego eksperta, który w dalszej kolejności prowadzi indywidualne sesje i szczegółowo omawia otrzymany raport.
 4. Sesje indywidualne trwają 60 minut i odbywają się online. Managerowie otrzymują wyniki badania przed sesją.
 5. Poza indywidualnymi spotkaniami eksperci z Growth Advisors oferują warsztaty dla całych zespołów. Wówczas wyniki raportu omawiane są w grupie. Szkolenia prowadzi Marta Pyrz.

Zachęcamy do skorzystania z oferty indywidualnej i zespołowej. Warto to zrobić nawet kilkakrotnie, np. każdorazowo po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bądź zmianach stanowisk. W razie pytań pozostajemy do dyspozycji – czekamy na kontakt.

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2021/08/marta-stopka.jpg

Szkolenia prowadziMARTA PYRZ

Trenerka, rekruterka i coach z kilkunastoma latami doświadczeń w biznesie. Jej misją jest pomóc ludziom i organizacjom by rozkwitali we właściwych miejscach z pełnym potencjałem.