Czym jest coaching grupowy?

Coaching grupowy to rodzaj zajęć coachingowych, który nastawiony jest na realizację indywidualnych celów każdego uczestnika lub całej grupy. Proces pomaga dojść do wyznaczonego celu, korzystając z doświadczeń całego zespołu. W najkorzystniejszych warunkach grupa coachingowa liczy zwykle od 4 do 6 osób plus coach, jednak zdarzają się zajęcia mniejsze bądź większe.

Więcej o coachingu zespołowym…

Coaching grupowy może niektórym mylić się z coachingiem zespołowym. Jednak różnica między obydwoma rodzajami zajęć jest całkiem spora. Przede wszystkim w przypadku coachingu zespołowego zespół realizuje jeden cel – mogą to być zajęcia motywacyjne dla pracowników jednej firmy bądź znajomych realizujących wspólny plan. W przypadku coachingu grupowego natomiast, jak już zostało to wspomniane, uczestnicy zajęć najczęściej się nie znają, a ich cele nie są wspólne, a indywidualne. Grupa w czasie takich zajęć wymienia się doświadczeniem, eksperymentalnie wychodzi ze swojej „bańki”, otwiera się na nową energię, z którą próbuje współgrać na czas spotkania.

Pierwsze spotkania to proces poznawczy – uczestnicy przedstawiają się, opowiadając o swoich celach i planach na ich realizację, ale nie tylko. Na zajęciach ustala się również zasady, które odpowiadają wszystkim uczestnikom, na przykład wstrzymywanie się przed oceną działań jednostki przez grupę na pierwszych kilku sesjach. Zasady dotyczą poszanowania wzajemnych uczuć, co odpowiada za budowanie zaufania. Chodzi o to, by wpierw się otworzyć – dopiero kolejne spotkania wiążą się z wysuwaniem wniosków, oceną działań, komentarzem. Sesje spotkań zwykle nie trwają dłużej niż trzy godziny – jest to wystarczający czas, by każdy uczestnik mógł się w pełni wypowiedzieć i podzielić swoimi wrażeniami.

biznes coach Jolanta Piątkowska

Zapoznaj się z naszą ofertą i skorzystaj z sesji z certyfikowanym coachem

Coaching grupowy – zalety

Coaching grupowy to dobra metoda, by urozmaicić regularne sesje indywidualne; można ją nazwać kolejnym krokiem w odkrywaniu siebie, swoich potrzeb i tkwiącego potencjału. Największym walorem uczestnictwa w sesji grupowej jest motywacja do przełamania własnych barier, szczególnie interpersonalnych. Coaching grupowy może pomóc osobom wyjątkowo introwertycznym – grupa nie jest szczególnie duża, a proces poznawczy trwa tyle, ile czasu potrzebuje każdy uczestnik z osobna; pozwala na aklimatyzację. Ponadto sesje przypominać mogą spotkania grupy wsparcia, więc przełamuje się poczucie, iż ze swoim problemem jest się zupełnie sam. Coach grupowy odpowiada za kierowanie rozmową w taki sposób, by wysuwać wspólne dla grupy wnioski. Najważniejsze z nich to: wszystkie problemy, nawet pozornie się od siebie różniące, da się rozwiązać; oraz choć często się od siebie różnimy, tak naprawdę wszyscy chcemy jednego. Satysfakcji ze swojego życia.

Warto również wspomnieć, że coaching grupowy nie jest formą narzucaną przez coacha w czasie realizowania indywidualnego pakietu sesji coachingowej. Klient może otrzymać propozycję uczestnictwa w spotkaniach grupowych i wyrazić na nie chęć lub… nie, ewentualnie wstrzymać się i poprosić o lepsze przygotowanie. Uczestnicy do przyszłych sesji grupowych są dobierani świadomie i coach na spotkaniach indywidualnych zaznajamia ich wstępnie z tematem. Dzięki temu spotkania grupowe przebiegają w pozytywnej atmosferze, a blokowanie grupy oporem jednostki zdarza się prawie wcale.