Jak przebiega test DISC?

Czym jest badanie za pomocą testu DISC?

Test DISC to narzędzie diagnozy, także online, które bada:

 • styl komunikacji,
 • poziom decyzyjności,
 • poziom analitycznego myślenia,
 • samodzielność w działaniu,
 • reakcję na zmianę,
 • zachowanie w stresie,
 • umiejętność organizacji swojej pracy,
 • wartości wnoszone do zespołu,
 • poziom kompetencji przywódczych.

Może Cię również zainteresować:Badanie talentów i rozwój mocnych stron wg Instytutu Gallupa

Zainteresowany badaniem DISC?Poznaj ofertę na warsztaty i konsultacje DISC dla Twoich pracowników

Model DISC to także metoda zrozumienia siebie i innych w sytuacjach zawodowych i prywatnych. Dzięki badaniu możecie Państwo uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące drzemiącego w Was potencjału zawodowego. To z kolei pozwala świadomie zaplanować ścieżkę swojej kariery zawodowej.

Wykorzystując test DISC bądź Extended DISC Test D3, macie Państwo doskonałą okazję, by wprowadzić zmiany w swoim życiu – zarówno zawodowym, jak i prywatnym – a w rezultacie w pełni wykorzystać swój potencjał, wykonując zadania zgodnie ze swoimi predyspozycjami, umiejętnościami i kompetencjami. A to wszystko w oparciu o wartości, którymi kierujecie się w życiu.

Więcej o modelu DISC i rozszerzonej wersji Extended DISC Test D3 napisaliśmy w artykule: Testy kompetencji DISC – czym są i co badają?

Co trzeba wiedzieć o badaniu za pomocą testu DISC?

Model DISC opisuje cztery style zachowania. Są to:

 • D – Dominujący
 • I – Wpływowy
 • S – Stały
 • C – Sumienny

Pamiętajcie Państwo, że każdy człowiek przejawia wszystkie cztery style zachowania, jednak w różnym natężeniu. Diagnozę dominującego stylu zachowania umożliwia właśnie model DISC.

Test DISC jest wykorzystywany od ponad 40 lat i w ponad 50 krajach. Spełnia kryteria metodologiczne, co oznacza, że jest trafny i rzetelny. Co jednak najważniejsze, jest stale rozwijany przez zespoły badawcze.

Analiza profilu zachowań za pomocą testu DISC pomoże Państwu w lepszym zrozumieniu własnych zachowań w relacjach ze współpracownikami, klientami i otoczeniem. Umożliwi zidentyfikowanie Waszych mocnych stron, otoczenia sprzyjającego Waszej efektywności oraz tego, co może stanowić utrudnienie. Model DISC oraz Extended DISC Test D3 pomogą Wam także uświadomić sobie, jak różnią się ludzie i jakiego typu otoczenia zawodowego potrzebują, żeby przy maksymalnym wykorzystaniu swojego potencjału realizować cele własne i biznesowe w integracji z całym zespołem.

Czego nie mierzy test DISC?

Badanie za pomocą modelu DISC nie mierzy osobowości badanego. Do diagnozy osobowości służą inne narzędzia diagnozy psychologicznej, które wykonuje profesjonalny psycholog lub terapeuta, przeszkolony zarówno w ich użyciu, jak i interpretacji wyników końcowych.

Jak przebiega test DISC? Co zawiera raport?

Test DISC to licencjonowany test online umożliwiający diagnozę preferowanych wzorców zachowań. Badanie przeprowadzane przy użyciu platformy internetowej dostępne jest w języku polskim i angielskim. Wypełnienie testu trwa od 20 do 40 minut i można go wykonać w dowolnym momencie.

Po badaniu uczestnik otrzymuje szczegółowy raport z analizą i wykresami, który prezentowany jest podczas konsultacji online lub na żywo z psychologiem, coachem, trenerem biznesu lub doradcą kariery, który ukończył odpowiednie szkolenie certyfikacyjne z użycia modelu DISC i interpretacji wyników.

Raport testu DISC to bardzo szczegółowy dokument, który otrzymuje respondent podczas konsultacji. Raport zawiera wynik badania wskazujący na dominujące dwa style zachowania modelu DISC oraz prezentuje wskaźniki natężenia poszczególnych cech. Prezentuje także mocne strony osoby badanej, jej styl zachowania w obliczu stresu, czynniki zwiększające efektywność w pracy, preferowany sposób komunikacji i oddziaływania na innych.

Jak umówić konsultację z testem DISC?

W przypadku zainteresowania badaniem preferowanego stylu zachowania modelu DISC prosimy Państwa o wybór i rezerwację badania przez formularz kontaktowy na naszej stronie.

Po potwierdzeniu i opłaceniu badania oraz konsultacji otrzymacie Państwo na podany adres e-mail link do badania DISC. Test można wykonać w dowolnym momencie, a jego wypełnienie trwa od 20 do 40 minut. Najważniejsze, aby wypełnili Państwo test nie później niż na 3  dni przed konsultacją z naszym specjalistą.

Omówienie testu DISC ze specjalistą

Podczas sesji coachingowej w celu omówienia wyników testu DISC:

 • Przedstawimy ponad dwudziestostronicowy raport z badania DISC.
 • Omówimy wynik raportu DISC.
 • Określimy profil zawodowy osoby udzielającej odpowiedzi na pytania zawarte w teście DISC.
 • Określimy mocne strony osoby wypełniającej test DISC i preferowany przez nią styl komunikacji.
 • Ustalimy cele do osiągnięcia, wynikające z raportu.
 • Ustalimy indywidualny plan działania do osiągnięcia celu na podstawie danych z raportu.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z testu DISC, który pomoże Państwu realizować własne cele w oparciu o swoje mocne strony, posiadane umiejętności i kompetencje oraz unikalne wartości i motywatory.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu przez formularz na stronie.