instytut gallupaBadanie talentów i rozwój mocnych stron wg instytutu Gallupa

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2019/05/Badanie-talentów-i-rozwój-mocnych-stron-wg-instytutu-Gallupa.png

Temat talentów Gallupa w czasach czwartej rewolucji przemysłowej jest wg mnie aktualny jak nigdy wcześniej. W dobie automatyzacji i robotyzacji maleje konieczność wykonywania rutynowych czynności na korzyść twórczych umiejętności czy też skupienia się na tym, w czym jesteśmy naprawdę dobrzy. To bezpośrednio prowadzi nas do talentów i badania Clifton StrengthsFinder™.

Badanie Clifton StrengthsFinder™ (potocznie tzw. test Gallupa) to narzędzie oceny osobowości z punktu widzenia psychologii pozytywnej.

Jak wygląda test Clifton StrengthsFinder™?

Badanie to składa się ze 180 pytań. Każde pytanie składa się z pary potencjalnych opisów, takich jak „Czytam uważnie instrukcje” i „Lubię natychmiast rozpoczynać pracę”. Opisy są sformułowane w taki sposób, jak gdyby stanowiły krańcowe punkty skali i należy wybrać ten który najbardziej nas dotyczy. Na odpowiedź mamy tylko 20 sekund, po upływie których system automatycznie przechodzi do kolejnego pytania.

W zależności od wybranej opcji, otrzymujemy na koniec raport TOP5 lub pełną wersję raportu z sekwencją 34 talentów.

Celem badania jest pomoc w odkryciu najbardziej dominujących talentów, określanych jako TOP5.

Talenty Gallupa vs mocne strony

Na początek istotne rozróżnienie – talent vs mocna strona. Wg instytutu Gallupa, talent to nasz naturalny wzorzec myślenia czy działania, dopiero inwestycja naszego czasu i energii w rozwijanie umiejętności i pogłębianie wiedzy (np. poprzez szkolenia, coaching, mentoring) może go rozwinąć w mocną stronę. Mocna strona to natomiast zdolność stałego, ukierunkowanego, produktywnego wykonywania jakiegoś zadania. Naszym talentem może być np. komunikacja, ale nie czyni nas on jeszcze najlepszym mówcą, dopiero inwestycja w szkolenia np. ze storytellingu lub autoprezentacji mogą nas do tej mocnej strony przybliżyć.

Czym różnią się talenty dojrzałe od niedojrzałych wg Instytutu Gallupa?

Tu wyłania się kolejny wątek, talentu dojrzałego i niedojrzałego.  „Niedojrzały talent to talent, który jest nieuświadomiony i niedoświadczony. Zwykle jego przejawy są skierowane we własnym kierunku i często jest nieproduktywny w swoich przejawach. Dojrzały talent to talent, który jest dobrze uświadomiony, doświadczony i często praktykowany. Zorientowany na innych i wysoce produktywnie wykorzystywany” (Dominik Juszczyk, „Z pasją o mocnych stronach”). Jeżeli talenty są niedojrzałe, wówczas te sposoby działania, myślenia i reagowania będą nam bardzo przeszkadzać. Osoba z talentem “Empatii” będzie miała zachowania bliższe współczucia, “Analityk” będzie zmagał się z paraliżem decyzyjnym, bo każdą nawet najmniejszą decyzję będzie musiał dokładnie przeanalizować. Osoba z talentem “Rozwaga” będzie kojarzona nie z ograniczaniem ryzyka, tylko z czarnowidztwem. Droga od talentu niedojrzałego do dojrzałego to świetny materiał do pracy coachingowej, gdzie wspólnie z coachem można zastanowić się też jak wykorzystać swój talent na rzecz swojego zespołu, organizacji czy szerzej na rzecz ważnych społecznie tematów.  To także okazja do przyjrzenia się temu, na ile mój talent wspiera mnie w realizacji celów, a na ile ogranicza moją produktywność.

Ludzie siebie potrzebują

To z kolei prowadzi nas do kolejnego ważnego wątku, jakim są Partnerstwa. Już czytając nasze wyniki badania talentów Gallupa otrzymujemy wskazówki, osób z jakimi talentami warto poszukiwać w swoim otoczeniu, które będą uzupełniać, wnosić dodatkową jakość w realizację naszych celów. Jedna z zasad podejścia Gallupa bazującego na Mocnych stronach mówi o tym, że ludzie siebie nawzajem potrzebują. Często w pracy z klientem słyszę jak bardzo uwalniająca jest to myśl, że nie muszę być we wszystkim doskonały. Koncentracja na zadaniach, które nie leżą w obszarze naszych zdolności to kosztowna inwestycja (i nie chodzi tu tylko  o aspekt finansowy, ale też koszt emocjonalny jaki ponosimy). Korzystanie z pomocy osób o odpowiednich talentach przybliża nas do realizacji naszych celów i jest przejawem dojrzałości w pracy zespołowej.

Talenty Gallupa a efektywność biznesowa

Na koniec kilka statystyk o Talentach Gallupa, które mam nadzieję zachęcą was do bliższego zapoznania się z podejściem bazującym na mocnych stronach. Wnioski z kilkudziesięciu lat badań Instytutu Gallupa:

  • Ludzie, którzy codziennie używają swoich silnych stron, są o 7,8% bardziej produktywni oraz są 6 razy bardziej zaangażowani w pracę (zaangażowanie mierzone np. za pomocą Q12 – w kolejnych artykułach napiszę więcej o tym badaniu).
  • Zespoły, które używają silnych stron na co dzień, są o 12,5% bardziej produktywne
  • W organizacji, w której osoba kierująca zespołem nie rozpoznaje mocnych stron poszczególnych pracowników, zaangażowanie jest małe i wynosi jedynie 9%. W wykonywaną pracę maksymalny wysiłek włoży zaledwie 1 na 11 pracowników. Kiedy jednak lider w centrum zainteresowania postawi Talenty poszczególnych członków zespołu, liczba ta wzrośnie do 73%. To oznacza, że w pełni zaangażują się 3 na 4 osoby. Koncentracja na Talentach oraz inwestycja w rozpoznanie najmocniejszych cech pracowników ośmiokrotnie zwiększa szansę na zbudowanie w pełni zaangażowanego zespołu.
  • Osoby działające w oparciu o swoje mocne strony 3 x częściej deklarują, że mają doskonałą jakość życia
  • W 90% badanych grup wykazano wzrost wydajności m. in. w zakresie sprzedaży: 10% -15%, zysku: 14% – 29%, niższa rotacja pracowników: 6% – 16% (organizacje o niskiej rotacji), 26% – 72% (organizacje o wysokiej rotacji)

Jeśli już dziś macie ochotę zrobić badanie i rozpoznać swoje Talenty zapraszam do kontaktu.

Dowiedz się więcej o coachingu mocnych stron >>