Rozwijaj talenty

Na naszych autorskich warsztatach Lider / Menedżer dowie się jak:

 • Zaangażować do rozwoju nawet opierających się lub mało pewnych siebie pracowników
 • Jasno oceniać poziom kompetencji i obszary do rozwoju
 • Dostrzec ukryte talenty i potencjał w zespole
 • Budować motywujący, wspólny plan rozwojowy, który motywuje pracownika

Metodologia

Co?
Cykl 3x 3h warsztatów; skupiony nie na technikach, a na wsparciu liderów w rozwiązaniu konkretnych problemów, online lub offline, w kameralnej grupie (10-12os) dla maximum praktyki.
Formuła?
Interaktywne warsztaty zbudowane wokół konkretnych problemów organizacji, z proporcją 30% teorii i 70% praktyki (w oparciu o konkretne wyzwania liderów), prowadzone facylitacyjnie i coachingowo.
Dla kogo?
Liderów różnorodnych zespołów (małych/dużych; młodych/starych; stacjonarnie/hubrydowo), o zróżnicowanym poziomie kompetencji managerskich, którzy chcą mieć zaangażowane, rozwijające się zespoły z niską rotacją
Rezultat?
- Liderzy dobrze przygotowani do rozmów o rozwoju i potencjalnych sytuacji trudnych
- Zaangażowani specjaliści w zespołach
- Szybszy rozwój w organizacji

Program

CZĘŚĆ 1ISKRA ROZWOJU (3H)

 • 3 Korzenie motywacji – Drive Dana Pinka
 • Samoaktualizacja jako największy motywator rozwojowy
 • 3 poziomy oporu w rozmowie – jak zrozumieć, gdzie „zgrzyta” i dlaczego pracownik nie chce się angażować
 • Jak znaleźć wspólny rozwojowy cel metodą CRIB

CZĘŚĆ 2POTENCJAŁ ZESPOŁU (3H)

 • Jak rozwijać metodą 70/20/10
 • Odkrywanie talentów metodą IKIGAI
 • Model Gwiazd i Skał zespołu
 • Systemowe spojrzenie na potencjał zespołowy

CZĘŚĆ 2WSPÓLNY PLAN ROZWOJU (3H)

 • Jakie są źródła rozbieżności w ewaluacji umiejętności – czemu nie widzimy rzeczy podobnie – budowanie Puli Znaczeń
 • Jak skutecznie dawać feedback o wymaganiach i poziomie umiejętności
 • Jak budować angażujący plan rozwojowy
 • Jak sprawdzać i podtrzymywać zaangażowanie