Zadbaj o wellbeing w firmie. Poznaj ofertę webinarów

W ujęciu holistycznym wellbeing oznacza dobrostan. Definicja ta traktuje człowieka i jego potrzeby jako spójną całość. Organizacje uczące się, o których napisaliśmy w artykule pt. Organizacje uczące się, doskonale rozumieją, że muszą inwestować w wellbeing pracowników, czyli dążyć do stanu, w którym zatrudnione osoby będą się czuły komfortowo. Dlaczego i w jaki sposób to osiągnąć?

Czym jest wellbeing pracowników?

Pracownik jest najbardziej wydajny w sytuacji, w której realizuje siebie, wykorzystując własne zasoby i potencjał. Wówczas swobodnie buduje odporność psychiczną i z łatwością radzi sobie z pojawiającym się stresem. W rezultacie odczuwa zadowolenie i radość z życia zarówno zawodowego, jak i prywatnego.

Wellbeing w firmie polega na tym, że świadomy pracodawca buduje w ludziach poczucie wartości i sprawstwa. Pracownicy uważają swoje życie za sensowne, doceniają siebie, szanują różnorodność w zespole, w następstwie zaś z pełną uważnością budują wzajemne relacje. Wellbeing w firmie przenosi się na życie prywatne, w którym pracownicy troszczą się o swoje zdrowie i są aktywni fizycznie, dzięki czemu powstaje harmonia dwóch kluczowych obszarów działalności ludzkiej (work-life balance). 

Jakie czynniki tworzą wellbeing w firmie?

Według profesora Martina Seligmana wellbeing w firmie, czyli trwały dobrostan (PERMA), ma na celu określenie najważniejszych elementów – kluczowych dla zapewnienia dobrego samopoczucia i zadowolenia pracowników.

P – Positive emotions – Pozytywne emocje
E – Engagement – Zaangażowanie
R – Relaionships – Relacje
M – Meaning – Poczucie sensu
A – Achievement – Accomplishment – Osiągnięcia i docenienie tego, co robimy

Wellbeing pracowników aktualnie

Eksperci coraz częściej mówią o dopasowaniu człowieka do pracy i organizacji. Wspominają także o dopasowaniu do kultury firmy, przełożonego i zespołu. Według specjalistów zajmujących się nowoczesnymi organizacjami za dziesięć lat aż 80% pracowników będzie zwracało uwagę na to, czy dana firma ma zbudowaną strategię wellbeingową. Nie podejmą się pracy w organizacji, która nie dba o potrzeby ani zadowolenie pracownika.

Ale wellbeing w firmie nie oznacza biernego kosztu pracodawcy. To czynna inwestycja, która zwróci się z naddatkiem. Strategia wellbeingu bowiem przekłada się na:

  • zmniejszenie rotacji wśród zatrudnianych, a co za tym idzie na zmniejszenie kosztów rekrutacji i szkolenia nowych pracowników, 
  • zmniejszenie absencji wynikającej z chorób przewlekłych, które powstają często w wyniku stresu, przepracowania, i których nie leczy się w tydzień czy dwa, 
  • eliminację zjawiska „prezentyzmu”, czyli pojawiania się w pracy pomimo występującej choroby, bo zawsze jest coś do zrobienia „na wczoraj”.

Kiedy osiągnie się harmonię między dopasowaniem pracownika do firmy, kultury, zespołu i zadań, uzyska się większe zaangażowanie, a co za tym idzie większą efektywność i produktywność. Oto sens wellbeingu pracowników dla poszczególnych osób oraz wellbeingu w firmie jako organizacji.

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2021/07/Picture1.png
https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2021/08/Yin-Yang.png

Jak zadbać o wellbeing pracowników?

O wellbeingu w firmie można mówić jedynie w sytuacji, w której pracownicy są zadowoleni oraz świadomi tego stanu. Zadowolenie i świadomość zaś buduje się poprzez szkolenia na żywo i webinary, w trakcie których ćwiczy się różne elementy wellbeingu pracowników – podnosi kompetencje interpersonalne, uczy poprawnie reagować na wyzwania czy rozumieć stres.

Nasza firma prowadzi webinary zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Zajmujemy się szeroko pojętym wellbeingiem, a także wspieramy rozwój liderów. Poniżej znajdziecie Państwo listę spersonalizowanych i dostępnych od ręki webinarów, poświęconych m.in. praktykom w zakresie zdrowia psychicznego i zarządzania emocjami w środowisku zawodowym.

  • Positivity in times of VUCA – jak utrzymać zaangażowanie i sprzyjający nastrój pomimo różnorodnych okoliczności,
  • Emotional self aid – jak radzić sobie ze zmianami, stresem i emocjami,
  • Emotions & Body – wprowadzenie do psychobiologii; jak zadbać o siebie w najważniejszych aspektach naszego życia,
  • Sustainable remote work – jak przejąć kontrolę nad technologią, spotkaniami online; jak budować przepływ energii, który nas napędzi,
  • Stress management – zrozumienie stresu i zdobywanie praktycznych rozwiązań, stawianie czoła wyzwaniom świata VUCA (lub BANI) i wymaganiom w środowisku pracy,
  • Time management – jak wprowadzać małe, ale efektywne zmiany w pracy, żeby uniknąć kręcenia się w kółko, maksymalnie wykorzystać dzień roboczy i odzyskać czas po pracy na prywatne aktywności,
  • Mindful work – jak kluczowe zasady mindfulness pomagają stać się bardziej produktywnym i szczęśliwszym w pracy.

Czekamy na kontakt, by wspólnie przygotować ofertę dopasowaną do aktualnych potrzeb: Państwa, pracowników i firmy. Do usłyszenia!