Szkolenia z zarządzania

Szkolenia dla menedżerów – rozwój kompetencji miękkich

Kwalifikacje, wiedza i zdobyte dzięki latom pracy doświadczenie zawodowe stanowią podstawę na stanowisku kierowniczym. Ale we współczesnym świecie to nie wystarczy, zwłaszcza na pozycji lidera – swoistego kapitana okrętu. Aby firma mogła się rozwijać i odnosić sukcesy, osoba odpowiedzialna za zarządzanie ludźmi i organizację pracy musi także potrafić rozwiązywać konflikty, pomagać w kryzysach, doradzać. To do niej bowiem z problemami i pytaniami zwracają się regularni pracownicy, członkowie zespołów. Wszystkie wymienione umiejętności – a także kilka innych – składają się na kompetencje miękkie.

Kompetencje miękkie to również asertywność, odporność na stres, kreatywność, samodyscyplina, dobra organizacja pracy czy umiejętność współpracowania w zespole. Ukazane w ten sposób umiejętności są ważne nie tylko z perspektywy liderów, lecz również pracowników zajmujących inne stanowiska. Rozwój kompetencji miękkich przynosi ogromne korzyści wszystkim jednostkom, a co za tym idzie firmie jako organizacji.

NASZA OFERTA

Przykładowe SZKOLENIA i WARSZTATY

Skontaktuj się z nami a przygotujemy ofertę szkolenia dostosowaną do potrzeb Twojej firmy

Jak rozwijać kompetencje miękkie?

Jedni mają wysoko rozwinięte kompetencje miękkie, inni muszą je dopiero wypracować. Każdy natomiast doceni rozwój kompetencji miękkich, wszak empatii, życzliwości czy samoorganizacji nigdy dość. To wartości, których nie da się przecenić. Mało tego, można je wykorzystać również w życiu prywatnym. Przykładowo szkolenia z zarządzania emocjami uczą wspierania zespołu w pracy, a także domowników i przyjaciół po godzinach pracy.

Rozwój kompetencji miękkich umożliwiają szkolenia dla menedżerów oraz szerzej: szkolenia z zarządzania emocjami dla firm. Zdobyte lub wzmocnione podczas warsztatów kompetencje miękkie wprowadzają do organizacji lepszą atmosferę, dzięki której drobne problemy zostają rozwiązane, a kryzysy przechodzi się łagodniej. Odpowiada za to przede wszystkim rozwój menedżerów, którzy potrafią zapewnić swojemu zespołowi wsparcie, poczucie przynależności i wagi wykonywanego zadania, bezpieczeństwa i stabilizacji.

Szkolenia z zarządzania – rozwój menedżerów

Szkolenia z zarządzenia przekładają się na rozwój menedżerów, ten zaś wpływa na ogólną kondycję firmy. Nie istnieje bowiem dobra organizacja, której pracownicy czują się źle: nie są zmotywowani, nie potrafią się zorganizować ani skomunikować, odczuwają silny stres związany z nowymi wyzwaniami zawodowymi. Tak oto kompetencje miękkie – pozornie mniej ważne od twardych – stają się trzonem firmy i określają tempo jej rozwoju.

Na rozwój kompetencji miękkich można zdecydować się podczas spotkań stacjonarnych lub zorganizowanych online – dla wygody uczestników. Szkolenia z zarządzania przeprowadzane są przez profesjonalnych trenerów i dzielą się na segmenty wiedzy teoretycznej i praktyki. Indywidualne podejście do klienta pozwala nam zapewnić rozwój kompetencji miękkich określonego typu – tych, na których danemu klientowi zależy najbardziej.

Rozwój menedżerów – jakie kompetencje miękkie zdobędą?

Dlaczego uważamy, że szkolenie dla menedżerów przynosi korzyść całej firmie? W jakie kompetencje miękkie wyposażą liderów szkolenia z zarządzania? Warto wskazać chociażby nieocenione komunikatywność i umiejętność pracy w grupie – bez nich sprawna współpraca członków zespołu nie mogłaby istnieć. Świetna organizacja pracy zyskuje na wartości zwłaszcza w systemie pracy zdalnej. Rozwój kompetencji miękkich oznacza łatwość nawiązywania relacji także z osobami z zewnątrz firmy – kontrahentami, klientami.

Kompetencje miękkie, wzmacniane poprzez szkolenia dla menedżerów, to również zdolności perswazyjne, myślenie logiczne, łatwość odnajdywania rozwiązań w zmiennych warunkach, umiejętność wygłaszania i przyjmowania konstruktywnej krytyki, wypracowywanie kompromisów. Ponadto rozwój kompetencji miękkich na szkoleniach z zarządzania obejmuje motywowanie pracowników, delegowanie i egzekwowanie zadań, budowanie i podtrzymywanie ambicji zespołu, dbałość o atmosferę, zarządzenie sposobami osiągania celów firmowych.