zarządzanie Jak mówić, by angażować? Recenzja książki „Język liderów” Kevina Murraya

Zachęcamy do przeczytania atrakcyjnej lektury, która powinna się znaleźć w biblioteczce każdego lidera nastawionego na sprawną komunikację z podopiecznymi. Mowa tu o „Języku liderów” („The Language of Leaders”) Kevina Murraya. Książka przekazuje wiedzę praktyczną popartą autentycznymi przykładami.

Kim jest Kevin Murray?

Kevin Murray jest uznanym coachem brytyjskich przedsiębiorców i top managerów. Specjalizuje się w budowaniu marki osobistej przywódców oraz zarządzaniu reputacją i tworzeniem marki w komunikacji i przywództwie. W książce „Język liderów” przedstawił wywiady z blisko sześćdziesięcioma liderami biznesu elit brytyjskich i na ich podstawie określił 12 zasad komunikacji przywódczej.

Według badań Kevina Murraya współcześni przywódcy w organizacjach muszą umieć łączyć dwie funkcje. Powinni być jednocześnie managerami i liderami projektów. Dodatkowo muszą potrafić komunikować się na wielu płaszczyznach, aby skutecznie i efektywnie wywierać wpływ na podległą pracę.

Zasady komunikacji przywódczej – „Język liderów”

W „Język liderów” Murray wyjaśnia, z jakiego powodu zmieniła się współczesna definicja przywództwa i co spowodowało, że komunikacja w przywództwie nabrała tak ogromnego znaczenia. Brytyjski coach szczegółowo omawia 12 zasad dotyczących komunikacji przywódczej. Wszystkie są istotne dla budowania autorytetu przywódcy i powodzenia każdego projektu, ale eksperci Growth Advisors zwracają szczególną uwagę na to, aby liderzy:

 • komunikowali się w sposób transparentny,
 • upewnili się, że mają jasno określony punkt widzenia podczas komunikacji,
 • byli odważni i autentyczni w komunikacji,
 • przekazywali komunikaty pełne pasji i żarliwości, a jednocześnie jasne,
 • przekazali ludziom, którymi zarządzają, misję firmy, cele, strategie. To wszystko musi być oparte na wartościach przez nich wyznawanych, spójnych z celami i wartościami organizacji, dla której pracują,
 • umiejętnie wykorzystywali storytelling, czyli moc opowieści jako wzmocnienie przekazu,
 • potrafili słuchać i rozmawiać w taki sposób, aby zostać zrozumianymi,
 • byli świadomi sygnałów, które wysyłają między słowami,
 • dbali o spójność mowy ciała ze słowami,
 • tworzyli zgrane zespoły, bo od tego w dużej mierze zależy sukces organizacji, projektu, zadania,
 • umieli słuchać ludzi i zadawać im właściwe pytania – pobudzające do refleksji i działania,
 • byli cały czas z ludźmi i wśród ludzi – mądry przywódca jest zawsze w jednej linii z pracownikami.

Jak pisze Murray: „różnica między kompetentną i inspirującą komunikacją może być różnicą między słabymi wynikami a wybitnymi wynikami”. Dzieje się tak dlatego, że umiejętność inspirowania i motywowania personelu jest obecnie uznawana za jedną z kluczowych cech przywódców (liderów), które powinny być rozwijane i doskonalone. Autor bestselleru wskazuje, że dla zapewnienia prawidłowej komunikacji dobry przywódca (lider) powinien przestrzegać opisanych przez niego zasad.

Murray często podkreśla siłę konwersacji, współdziałania i bycia razem: „Pierwszym i najważniejszym zadaniem lidera w komunikacji z pracownikami jest pokazanie się! Zbyt często słyszy się historie o liderach wydających instrukcje przez e-mail i nie kłopoczących się dyskusją twarzą w twarz ze swoim personelem. Liderzy muszą znaleźć sposoby, aby zapewnić, że menedżerowie i przełożeni będą współpracować ze swoimi pracownikami”.

„Język liderów” K. Murray – podsumowanie

„Język liderów” zawiera wiele autentycznych historii i anegdot. Managerowie i liderzy, z którymi rozmawiał Murray, opowiedzieli mu swoje historie z życia zawodowego, co czyni lekturę interesującą i wartą przeczytania. Dodatkowo książka nie zawiera jedynie teorii zarządzania. Jest autentyczną i inspirującą koncepcją dotyczącą zasad przywództwa, opracowaną dzięki wiedzy praktycznej elit biznesowych, zebranej w całość przez jednego człowieka.

Komunikacja to coś więcej niż słowa, których się używa, choć niewątpliwie one również są istotne. Komunikacja w znaczeniu Murraya zaczyna się od uświadamiania ludzi na temat wartości, misji i celów zleconych projektów. Dalej ważne są sposób oznajmiania tego wszystkiego i bycie z ludźmi.

Jako przywódcy (liderzy) są Państwo cały czas na świeczniku, co rodzi konieczność dawania dobrego przykładu. Ludzie chętniej kopiują wzorce ustanowione przez lidera, który cieszy się autorytetem. Dlatego zanim cokolwiek się powie lub zrobi, należy się upewnić, iż rzeczywiście jest to właściwy przykład.

Na koniec zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń z komunikacji.