zarządzanie Jak stworzyć dobre środowisko pracy dla Millenialsów i Gen Z?

Jak dogadać się z młodszymi pracownikami? To pytanie spędza sen z powiek wielu liderom, którzy widzą, że stare style komunikowania i wartości nie rezonują tak dobrze z młodszymi pokoleniami. Jak motywować, włączać i aktywować pracowników z młodszych grup wiekowych? W tym celu warto ich najpierw poznać.

Kim są Millenialsi i Gen Z i czego oczekują?

Millenialsi, czyli grupa urodzona między 1981 a 1996 rokiem, stanowią dziś około 35% pracowników na rynku pracy, a w 2030 roku będą stanowili ponad połowę. Millenialsi selektywnie angażują się w pracę i nie są skłonni do podporządkowywania jej całego życia (stąd opinia, że jest to „leniwe” pokolenie). Oczekują transparentnej komunikacji i równego traktowania w miejscu pracy

Gen Z – czyli pokolenie między 1996 a 2015 rokiem – dopiero wchodzą na rynek pracy. W kontraście do Millenialsów aż 77% GenZ uważa, że musi pracować ciężej niż starsze pokolenia i jest gotowe na poświęcanie czasu wolnego (w tym weekendów). Aktywne włączanie różnorodności (neurotypowości, LGBTQA+ etc) jest bardzo istotne dla tego pokolenia. Mocniej też cenią prywatność niż starsze pokolenia.

Według badań Instytutu Gallupa* i milenialsi i Gen Z oczekują od organizacji zainteresowania dobrostanem pracowników i etycznego działania (w kontraście do starszych pokoleń, dla których istotna jest np. stabilność i bezpieczeństwo, które niesie organizacja). Stąd „stare” metody motywacji (awansem czy podwyżką) mogą nie zainspirować tak młodszych pracowników, którzy oczekują indywidualizacji, pokazywania sensu pracy i równego traktowania. Stąd większa popularność zwinnych stylów zarządzania i samoorganizujących się zespołów w młodszych wiekowo organizacjach. Jak zauważył z oburzeniem jeden z uczestników naszych warsztatów (z pokolenia Baby-Boomers), mówiąc o swoim młodym pracowniku: „Ja mu mówię, że ma to zrobić a on mnie pyta: ‘dlaczego?’”

Różne potrzeby komunikacyjne

Millenialsi i Gen Z często preferują komunikację pisaną i natychmiastową (teams, slack etc). Woleliby wykonywać swoją pracę asynchronicznie z domowego zacisza niż w godz 9-17 z klimatyzowanego biura. Dobrze reagują na historie, metafory komunikację wizualną – ale nadal, podobnie jak wszystkie grupy, mają dużą potrzebę przynależności, stąd warto regularnie włączać ich w życie firmowe w formie mentoringu, wspólnych brainstormów na żywo i regularnych spotkań 1:1.

Młodsze pokolenia mają krótszy czas skupienia (8 sekund dla Gen Z i 12 sekund dla Millenialsów) stąd w komunikacji warto być oszczędnym i upewnić się, że najważniejsze informacje podajemy klarownie i na początku przekazu.

Według badań Extended DISC, prowadzonych ciągle na wielu organizacjach z całego świata, wraz z datą urodzin zmieniają się nasze style komunikacyjne. Młodsze pokolenia są bardziej skoncentrowane na ludziach (więcej stylu S i I), bardziej ekstrawertyczne i wrażliwe na atmosferę pracy. Preferują komunikację opartą na pozytywach, unikają konfliktu. Fakty i dane liczą się tak samo jak relacje i emocje. To bywa trudne dla „twardych” liderów, którzy chcieliby motywować zespoły tylko OKRami i KPI – ten sposób świetnie przemówi do pracowników w stylu D, ale ich jest w młodych pokoleniach zaledwie 14%.

Te preferencje warto oczywiście zbadać na poziomie zespołu – inwestując na przykład w warsztaty DISC , które pomogą nam odkryć indywidualne style i dopasować sposób komunikacji do potrzeb naszych pracowników.

Jak efektywnie pracować z młodymi pokoleniami?

  1. Zainwestuj w relację – daj sobie chwilę, by poznać swoich współpracowników i ich indywidualne potrzeby i styl. Postaraj się dostosować swój przekaz do ich preferencji.
  2. Rozwijaj ich i włączaj – pomóż im znaleźć ścieżkę, która w pełni wykorzystuje ich potencjał. Łącz ich w ramach organizacji z pracownikami z innym stażem i doceniaj ich wkład we wspólne projekty. Doceń ich ekspercką wiedzę (na przykład w temacie nowych technologii) i zachęcaj ich do dzielenia się z pozostałymi.
  3. Feedbackuj na bieżąco  – aż 69% Gen Z** oczekuje od lidera częstego feedbacku i mentoringu, nie tylko raz do roku w trakcie performance review. Bądź autentyczny i dawaj feedback szczery i zróżnicowany
  4. Skróć i uprość komunikację – bądź oszczędny w słowach i precyzyjny w swoich oczekiwaniach,
  5. Daj przestrzeń na autonomię – pozwól samodzielnie zarządzać zadaniami i czasem, nie oczekuj 100% dostępności na teamsach/slacku

Młode pokolenia za moment będą większością na rynku pracy. Ich oczekiwania i wezwanie organizacji by zadbała o etykę, dobrostan i klarowność, jeśli je wprowadzimy, będą tylko z korzyścią dla efektywności naszych zespołów, niezależnie od pokoleń.

 

*https://www.gallup.com/workplace/336275/things-gen-millennials-expect-workplace.aspx

**https://rlc.randstadusa.com/for-business/learning-center/employee-engagement/gen-z-how-to-engage-your-youngest-workers