Warsztaty rozwojowe

Na życzenie klienta przygotowuję dedykowane warsztaty rozwojowe, w zdefiniowanej przez klienta tematyce lub wspólnie wypracowanej, w drodze pogłębionego wywiadu.

Przykładowe obszary do pracy rozwojowej:

FEEDBACK JAKO JEDNO Z NARZĘDZI SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI

jak poprzez feedback (pozytywny i negatywny) kształtować postawy i zachowania; jak korzystać z feedbacku jako bezcennej pomocy motywacyjnej

ROZMOWA ROZWOJOWA Z PRACOWNIKIEM

Jak zmienić rozmowę oceniającą na rozmowę rozwojową; stawianie celów członkom zespołu; badanie potrzeb; jak postąpić w sytuacji gdy pracownik nie wykazuje chęci do pracy, nie realizuje postawionych celów; trudna rozmowa; branie i dawanie odpowiedzialności.

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Jak przygotować zespół na zmianę; jak pokazać pozytywne aspekty zmiany; VUCA.

STAWIANIE GRANIC CZYLI O ASERTYWNEJ ODMOWIE

jak wyrażać własne zdanie; gdzie jest moja granica; jakie mam prawa.

BUDOWANIE RELACJI W ZESPOLE, MOTYWOWANIE

Pozapłacowe metody i narzędzia motywowania zespołu; badanie indywidualnych motywacji.

ZARZĄDZANIE EMOCJAMI I STRESEM

Jak wyrażać emocje; empatia – zrozumienie emocji innych; techniki radzenia sobie ze stresem.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ

Zostaw kontakt, aby poznać ofertę oraz najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań