instytut gallupaWarsztaty Gallupa – czym są i jakie dają korzyści? Opinie uczestników

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2022/01/gallup-opinie-uczestnikow.jpg

Talenty Gallupa to naturalne, powtarzające się wzorce odczuwania, myślenia i reagowania na zdarzenia, których jesteśmy uczestnikami. Są to jednak takie wzorce, które mogą zostać w sposób świadomy efektywnie wykorzystane – stąd określenie „talenty” Gallupa. Od mocnych stron różni je fakt, iż muszą zostać wypracowane, oszlifowane i wzmocnione. 

Dlaczego warto rozpoznać talenty Gallupa?

Kluczem do osiągania sukcesów jest wykorzystywanie mocnych stron i posiadanych potencjałów, nie zaś uciekanie od słabych stron i praca nad ich niwelowaniem czy zmianą. Ludzie, którzy koncentrują się na swoich mocnych stronach, są szczęśliwsi i częściej angażują się w pracę. Udowodniono, że wykorzystując jedynie wybrane dominujące talenty Gallupa w codziennej pracy zawodowej, osiąga się ponadprzeciętne wyniki. To idealna baza do samorozwoju i wzmocnienia kariery zawodowej.

Dobrze wykorzystywane talenty Gallupa pozwalają awansować, zmienić stanowisko czy dział na takie, w których czujemy spełnienie zawodowe, a nawet miejsce pracy lub zawód. 

Po co warsztaty Gallupa?

Warsztaty Gallupa w Growth Advisors prowadzone są przez certyfikowanych trenerów Gallupa. Współpracujemy zarówno ze start-upami, jak i z dużymi firmami. Program warsztatów opiera się o indywidualne badania mocnych stron uczestników. Kierujemy go do wszystkich firm, które chcą budować wartość biznesową. Każdy uczestnik otrzymuje raport z indywidualnymi talentami TOP 5. Warsztaty oparte na mocnych stronach dają pracownikom siłę podczas nieustannie zmieniającego się otoczenia biznesowego i zapewniają poczucie sprawstwa w trakcie zmiany stanowiska czy działu.

Korzyści warsztatów Gallupa dla zespołu:

 • dostrzeganie wielu możliwości rozwoju – szlifowanie talentów i przekuwanie w mocne strony,
 • zmiana nastawienia pracowników ze skupiania się na naprawianiu słabych stron na skupienie się na rozwijaniu mocnych stron,
 • doskonała okazja do lepszego poznania się – pozytywny wpływ na relacje wewnątrz zespołu,
 • integracja – wzrost wzajemnego zaufania,
 • zrozumienie indywidualnych różnic pod względem talentów i rozwijanie kreatywnych sposobów wzajemnego uzupełniania się,
 • zaangażowanie zespołu w budowanie zespołu opartego na mocnych stronach – łączenie celów biznesowych z talentami zespołowymi,
 • manager otrzymuje narzędzie do lepszego zrozumienia wewnętrznej motywacji każdego pracownika.

Na czym polegają warsztaty Gallupa?

Prowadzone przez ekspertów Growth Advisors warsztaty Gallupa to spotkania, na których pracownicy i menedżerowie poznają swoje talenty. Dowiadują się, które talenty należą do dominujących oraz jak je wykorzystać nie tylko w pracy indywidualnej, ale także we współpracy z innymi. Talenty Gallupa obejmują m.in. takie talenty jak:

 • Aktywator – Actovator,
 • Analityk – Analyst,
 • Organizator – Organizer,
 • Dowódca – Commander,
 • Wizjoner – Visionary. 

Powyższe talenty uczestnicy warsztatów Gallupa poznają dzięki testowi Clifton StrengthsFinder, zwanemu Testem Gallupa.

Na warsztatach nasi eksperci wspólnie z uczestnikami pracują w oparciu o wyniki testu. Uczą poszczególnych uczestników rozwijać konkretne talenty Gallupa w kontekście wykonywanej pracy oraz życia prywatnego. Gdy uczestnicy wiedzą, jakie są ich indywidualne talenty i jak mogą je wykorzystywać, specjaliści pomagają poznawać talenty innych członków zespołu. To wstęp do kolejnego kroku, jakim jest wypracowywanie partnerstwa ze współpracownikami o innych talentach oraz umiejętne korzystanie z talentów Gallupa do osiągania celów zespołowych. W tym celu tworzymy mapę zespołu, w której prezentujemy talenty każdego z członków zespołu z podziałem na cztery domeny: 

 • Wykonywanie – Executing,
 • Wpływanie – Influencing,
 • Budowanie relacji – Relationship Building,
 • Myślenie strategiczne – Strategic Thinking. 

Mając taką mapę, wspólnie wskazujemy najmocniejsze punkty styku zespołu, ustalamy, jak każdy członek odnajduje się ze swoimi talentami w danym zespole, jakie ma unikalne talenty na tle innych oraz jak może to przekuć na sukces zespołu. Wiedza pozwala zarówno członkom zespołu, jak i ich managerowi świadomie rozdzielać zadania i stawiać cele do realizacji. Pomaga także członkom zespołu świadomie poszukiwać partnerów do wspólnej realizacji przydzielanych zadań lub partnerów, którzy mogą pomóc w realizacji określonych zadań indywidualnych.

Warsztaty Gallupa mają jeszcze jedną wartość. Uświadamiają członkom zespołu, na jak różne sposoby ludzie podchodzą do wyznaczanych zadań, komunikacji czy pojawiających się problemów. Z naszych doświadczeń wynika, że uczestnicy zaczynają doceniać wiedzę na temat rozumienia pewnych reakcji współpracowników, co przekłada się na relacje w zespole i budowanie trwałych efektywnych zespołów. 

Feedback uczestników warsztatów Gallupa prowadzonych przez ekspertów Growth Advisors

 • 100% managerów poleca warsztat innym managerom,
 • managerowie twierdzą, że warsztat pozytywnie wpłynął na współpracę między członkami ich zespołów – ludzie stali się bardziej otwarci na potencjalne zmiany organizacyjne, ponieważ dostali wiedzę, jak zwiększyć poczucie skuteczności,
 • uczestnicy docenili, że mogli razem odkryć mocne strony, wymienić się myślami i zrozumieć funkcjonowanie innych członków zespołu w działaniu. Uznali tę wartość za bezcenną w kontekście więzi zespołowej,
 • zespół wyraził opinię, że uzyskał lepszą samoświadomość w zakresie indywidualnym, jak i świadomości zespołowej, a do tego sam warsztat świetnie zintegrował członków,
 • wielu uczestnikom warsztat pomógł w: zdefiniowaniu indywidualnych planów rozwoju jednostki, integracji, poznaniu każdej osoby w zespole,
 • warsztat okazał się cennym źródłem wiedzy dla managerów. Sama świadomość mocnych stron – własnych i cudzych – mogłaby nieść pewne ryzyko, niemniej umiejętne i świadome posługiwanie się talentami czy też korzystanie z talentów innych łagodzi to ryzyko,
 • ćwiczenia przyczyniły się do refleksji, że jako ludzie mamy tendencję do skupiania się na negatywach i pracy nad ich pokonywaniem. Rzadko dostrzegamy mocne strony i wartości, bo skupiamy się na naprawianiu tych złych. Często mówi się nam, że jesteśmy cennym nabytkiem dla organizacji, ale wewnętrznie nie rozumiemy tego. Warsztat uświadomił, z jakiego powodu jesteśmy dla firmy cenni,
 • warsztat inspiruje do ustalenia, w jaki sposób pielęgnować i rozwijać swoje talenty, jak je wykorzystywać na co dzień, i to zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Warsztaty Gallupa dla Państwa firmy

Dzięki warsztatom Gallupa świadome organizacje biznesowe dostrzegają nowe możliwości rozwoju pracownika i efektywnego wykorzystania jego talentów. Warto zwrócić uwagę na fakt, że dzięki poznaniu swoich talentów uczestnicy warsztatów Gallupa szlifują je i zamieniają w mocne strony, które następnie wykorzystują w wykonywaniu codziennych czynności czy realizacji celów. Organizacja ma:

 • zaangażowanych pracowników,
 • skutecznie współpracujące zespoły, których członkowie doceniają swoje talenty i mocne strony,
 • pracowników dostrzegających talenty innych członków zespołu,
 • pracowników świadomie korzystających z potencjału partnerstwa,
 • specjalistów świadomie wykorzystujących zdobytą wiedzę o talentach.

Jeśli zainteresował Państwa temat talentów i mocnych stron Gallupa i chcą Państwo skorzystać z warsztatów Gallupa lub zdobyć więcej informacji, zapraszamy do kontaktu. Udzielimy odpowiedzi na ważne pytania i podpowiemy najlepsze rozwiązania. Do usłyszenia!