instytut gallupaGallup dla menedżerów – test Gallupa dla liderów

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2021/12/cliftonstenghts-for-managers.jpg

Test Gallupa to popularna nazwa narzędzia badawczego CliftonStrengths, pomagającego określić naturalne talenty badanego. Teoria związana z testem Gallupa opiera się na założeniach psychologii pozytywnej, która zajmuje się dobrostanem, czyli szczęściem człowieka. Sam test Gallupa daje badanemu informacje odnośnie tego, jakie działania są dla niego najbardziej naturalne i w jakich obszarach powinien szukać w sobie potencjału. Obszar potencjału należy rozumieć jako obszar, w którym badany jest w stanie osiągnąć mistrzostwo.

Test Gallupa – przywództwo oparte na mocnych stronach 

Według badań Instytutu Gallupa przywództwo odpowiada na bardzo konkretne potrzeby. Są to między innymi: 

 • bezpieczeństwo,
 • zaufanie,
 • sens,
 • empatia. 

Każdy człowiek ma talenty, na których może się oprzeć i które może rozwijać. Ponadto każdy człowiek ma indywidualny styl przywództwa i inne niż pozostali ludzie mocne strony. Najważniejsze staje się dotarcie do tych informacji, poznanie predyspozycji. Co istotne, żaden człowiek nie ma wszystkiego, lecz każdy ma „to coś”, dzięki któremu wejdzie w rolę lidera, będzie w niej spójny i skuteczny, a o to chodzi w przywództwie.

Nowość: raport Gallupa dla menedżerów

Instytut Gallupa wprowadził niedawno na rynek test Gallupa dla menedżerów i profesjonalistów zainteresowanych po pierwsze rozwojem własnych kompetencji przywódczych, po drugie stworzeniem własnego stylu opartego na prawdziwych talentach.

Naturalnym krokiem po wykonaniu testu Gallupa dla menedżerów jest praca z ekspertem. W trakcji sesji analizującej wyniki menedżer dowiaduje się, czy w byciu liderem ważne jest:

 • budowanie relacji czy realizacja celów,
 • wpływ na ludzi czy strategiczne myślenie.

Zapraszamy firmy i menedżerów do skorzystania z nowego narzędzia – testu dla menedżerów Gallupa.

Wsparcie Growth Advisors w wykonaniu testu Gallupa dla menedżerów

Specjaliści Growth Advisors wspierają w przeprowadzeniu testu Gallupa dla menedżerów na każdym etapie współpracy. Towarzyszą badanym od wypełnienia testu Gallupa dla liderów, przez interpretację wyników, aż do opracowania własnej kanwy stylu przywódczego opartego na talentach.

Co zyskuje Państwa Firma? Przede wszystkim menedżerów, którzy będą autentycznymi przywódcami. Zysk odnotuje także każdy pracownik wypełniający test Gallupa dla menedżerów. Oto powody:

 • Menedżer będzie wiedział, w jakim obszarze ma się rozwijać i w jaki sposób zarządzać potencjałem swoim oraz ludzi, którymi kieruje. 
 • Dzięki testowi Gallupa menedżer pozna swoje talenty, zgodnie z wybranymi odpowiedziami i otrzymanym raportem dla menedżerów dotyczącym 10 dominujących cech.
 • Certyfikowany przez Instytut Gallupa mentor oddelegowany przez Growth Advisors zinterpretuje i omówi sporządzony raport podczas indywidualnej, półtoragodzinnej sesji. Odpowie na wszystkie pytania menedżera.
 • Menedżer pozna swój profil lidera. Dzięki zrozumieniu mocnych stron będzie mógł je wykorzystywać na stanowisku lidera. 
 • Nasi eksperci służą inspiracją dotyczącą autentycznego przywództwa i budowania zaangażowania. To wzmacnia pewność siebie menedżera w niekiedy trudnej roli lidera. 
 • Na zakończenie każdy menedżer przygotowuje własną kanwę stylu przywództwa opartego na indywidualnych talentach, a Państwa firma zyskuje świadomego i autentycznego przywódcę.

Zapraszamy do kontaktu!