Coaching-inspiracjeAction Learning

Temat budowania zgranych zespołów w organizacji i rozwijania kompetencji liderskich regularnie pojawia się na moim blogu i to w różnych kontekstach. Tym razem chciałabym do tych dwóch aspektów nawiązać przedstawiając wam metodę Action Learning.

Opowiem wam krótko o Action Learning, o zaletach, wykorzystaniu i czym się to różni od tradycyjnych szkoleń.

Wg definicji World Institute for Action Learning (WIAL Poland) „action learning to skuteczne narzędzie do zarządzania, stwarzające możliwości osobom, zespołom i organizacjom aby skutecznie dostosowywać się, uczyć i rozwijać”. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, że grupa (4 do 8 osób) pracuje wspólnie nad rozwiązaniem problemu, jednocześnie rozwijając swoje indywidualne kompetencje.

Problem jest tu kluczowy i powinien być złożony (nie ma jednego rozwiązania), pilny i ważny. Z kolei co do kompetencji indywidualnych właściwie nie ma tu większych ograniczeń. Mogą to być kompetencje liderskie: praca zespołowa, myślenie systemowe, inspirowanie, odporność na stres, otwartość, ale też kompetencje miękkie, które mogą być cenne np. w dziale sprzedaży w organizacji jak np.: umiejętność budowania relacji, uważność, komunikacja, stanowczość, elastyczność. Każdy członek grupy dobiera kompetencje, nad którymi chce pracować w procesie w zależności od swoich potrzeb i na koniec ma możliwość zweryfikowania sam, jak również dzięki obserwacjom grupy na ile udało mu się je rozwinąć. I to jest to miejsce gdzie dla mnie dzieje się magia w AL, gdyż pojawia się naturalna przestrzeń i okoliczności aby przy pracy nad realnym problem przećwiczyć nowe umiejętności.

Taka przestrzeń ma szansę zaistnieć dzięki dwóm zasadom, jakie przyświecają pracy grupy w AL. Pierwsza zasada dotyczy uczestników i mówi o tym, że wypowiedzi mogą pojawiać się tylko jako odpowiedź na pytanie. Druga z kolei mówi o tym, że coach jest upoważniony do interwencji w dowolnym momencie gdy widzi możliwość do uczenia się. Proste? W założeniu na pewno. W praktyce wymaga dużej uważności na siebie i na zespół. Wszelkie dygresje są ucinane, liczy się problem. Osobiście miałam okazję doświadczyć jak ta metoda angażuje zespół, wyciąga potencjał każdego członka zespołu, jak i zespołu jako całości. Praca zespołu nie kończy się na sesji AL, wręcz przeciwnie wypracowane zadania są wdrażane w życie – działanie to ważny element AL. Co więcej zespół wynosi też z takiej sesji wiedzę o tym jak skutecznie działać w przyszłości gdy pojawią się inne problemy.

Przykładowe wykorzystanie metody AL, jakie podsuwa WIAL Poland to: projektowanie programów leadership development, usprawnienia systemu IT, projekty typu SIxSigma, usprawnienie obsługi klienta, rozwiązywanie konfliktu między działami, opracowanie nowego systemu ocen pracowniczych, duża zmiana logistyczna, wprowadzenie nowego produktu na rynek, przetrwanie trudnej sytuacji ekonomicznej, zamknięcie zakładu i zadbanie o pracownika.

To co mnie osobiście urzeka w Action Learning, poza skutecznością tej metody, której miałam okazję doświadczyć osobiście kilkakrotnie, to duże poszanowanie do potencjału każdego członka zespołu i wiara w to jak może on w odpowiednich warunkach wzrastać. Pytania pomagają ten indywidualny potencjał wyciągnąć, jak również otworzyć nowe perspektywy i pobudzić kreatywnie i w efekcie przybliżyć cały zespół do rozwiązania. Tym różni się to od tradycyjnych metod szkoleniowych, że różnica wiedzy i doświadczenia między uczestnikami nie jest ograniczająca dla procesu, a wręcz wskazane jest tu zróżnicowanie aby jak najszersze spectrum problemu dotknąć.