zarządzanie Warsztaty międzykulturowe w organizacji

W powstających obecnie międzykulturowych organizacjach przed specjalistami HR stoi niezwykle trudne zadanie, jakim jest tworzenie zgranych, trwałych i efektywnych zespołów z pracowników pochodzących z różnych krajów i kultur. Jest to wyzwanie trudne i wymagające delikatnego podejścia, dlatego warto szukać wsparcia i konsultować podejmowane działania ze specjalistami z zakresu komunikacji międzykulturowej. Wsparcie pozwala uniknąć m.in. stereotypizacji kultur.

Wyzwania działów HR w organizacji międzykulturowej

Jednym z najistotniejszych zadań działów HR staje się stworzenie strategii działania i ułożenie procesów z uwzględnieniem różnych środowisk kulturowych. Warto zacząć pracę od uwrażliwienia istniejącej już kultury organizacyjnej i budowania świadomości wśród kadry zarządzającej, liderów. Nie mniej ważne jest przygotowanie samych członków zespołów na spotkanie z różnicami kulturowymi. 

Liderom powinien przyświecać cel stworzenia zespołów, które będą zapobiegać lub łagodzić pojawiające się konflikty. Konflikty wewnątrz organizacji międzykulturowej pojawiają się m.in. z powodu różnego rozumienia tych samych komunikatów. W przypadku konfliktów, których podłożem są różnice międzykulturowe, należy odwoływać się do tego, co łączy wszystkich członków zespołu, zwracając uwagę na wartości i potrzeby. 

Kolejnym elementem wartym uwagi jest fakt, że w integracji kulturowej istnieje zjawisko nazywane „miesiącem miodowym”. Polega na tym, że osobie, która wchodzi w nowe dla niej środowisko, wszystko wydaje się wzorowe, fantastyczne, pozbawione wad. W nieznanej dotąd kulturze wszystko jawi się jako idealne. Z czasem jednak zaczyna się to zmieniać. Wówczas  pojawia się paląca potrzeba korzystania z wcześniej ustalonej i dokładnie przemyślanej strategii dalszego wdrażania takiego pracownika. Warto stworzyć stanowisko indywidualnego opiekuna, przewodnika osób z innych krajów, narodowości czy kultur. Funkcja ta jest kluczowa w procesie integracji z innymi członkami zespołu i całej organizacji.

Czemu służą warsztaty międzykulturowe?

Warsztaty międzykulturowe to ważna faza wprowadzania do organizacji wielokulturowości, która – dobrze przygotowana – przekłada się na prawidłowe funkcjonowanie zespołów i skuteczne realizowanie celów, zadań. Udział w warsztatach to przede wszystkim praca nad wrażliwością międzykulturową i zdobywanie kompetencji w zakresie współpracy i tworzenia klucza zachowań rozumianego przez wszystkich w organizacji w jeden sposób. 

Specjaliści Growth Advisors na warsztatach międzykulturowych zaczynają zwykle od stworzenia mapy wartości poszczególnych członków danego zespołu po to, aby przejść do ułożenia na jej podstawie kodów zachowań i w efekcie stworzyć procesy, dzięki którym wszyscy pracownicy czują się bezpiecznie i wiedzą, gdzie mogą znaleźć wsparcie w trudnych sytuacjach. Praca opiera się na wartościach i unikalnej misji organizacji.

Zapraszamy na warsztaty międzykulturowe w organizacji

Nie da się przewidzieć wszystkich sytuacji, które mogą się wydarzyć w środowisku międzykulturowym. Jednak zdobycie nowych umiejętności i pogłębienie kompetencji związanych z międzykulturowością oddala od mnogości nieprzewidywalnych sytuacji. Dzięki zdobywaniu wiedzy o pracownikach pochodzących z różnych kultur można dostrzegać zalety wielokulturowości oraz uczyć się, w jaki sposób nią zarządzać.

Już teraz w obserwacji organizacji wielokulturowych widać znacznie większe zasoby związane z kreatywnością i innowacyjnością. Jeśli wszyscy pracownicy w firmie czują autentyczne wsparcie i dostrzegają, że każda kultura traktowana jest z troską, w firmie wzrasta zaufanie do pracodawcy, a co za tym idzie rośnie lojalność, zmniejsza się fluktuacja kadr i organizacja czerpie w pełni z zasobów zatrudnionych ludzi, którzy stają się coraz lepszymi specjalistami.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą warsztatów oraz pogłębienia wiedzy na temat zarządzania zespołami międzykulturowymi:

Wyzwania międzykulturowe w organizacji

Komunikacja i współpraca w zespole międzykulturowym

Zarządzenie zespołem różnorodnym kulturowo

Kompetencje międzykulturowe w HR – w obszarze rekrutacji