zarządzanieRosnąca popularność webinarów w firmach

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2021/07/webinary-1280x960.jpg

Czym jest webinar?

Termin webinar towarzyszy nam już od dłuższego czasu i składa się z dwóch słów: web i seminar, co w języku angielskim tłumaczymy jako sieć i seminarium. Nie bez przyczyny webinar jest kojarzony z webcastem, czyli technologią umożliwiającą efektywne łączenie ze sobą użytkowników za pośrednictwem internetu.

To właśnie internet pozwala na przesyłanie między użytkownikami oddalonymi od siebie i znajdującymi się w różnych miejscach obrazu, dźwięku, tekstu czy multimediów. Dzięki połączeniu różnorodnych elementów nowoczesnej technologii webinary stały się jednym ze standardów współczesnych usług edukacyjno-szkoleniowych dla firm i pracowników w nich zatrudnionych.

Webinary dla firm – szkolenia online

Zapewne zauważyli Państwo, że webinary dla firm – związane ze szkoleniami online dla pracowników – od jakiegoś czasu zaczęły wypierać tradycyjne szkolenia wstępne, kursy czy retreningi. Podstawową przyczyną jest rozwój technologii, aczkolwiek pandemia koronawirusa także miała na to niebagatelny wpływ. Ludzie pracujący zdalnie musieli w jakiś sposób komunikować się ze sobą, a działy HR nadal, nawet z większym natężeniem, musiały utrzymywać motywację pracowników do działania w zupełnie w innych warunkach, troszczyć się o rozwój personelu zatrudnionego i dbać o pogłębianie wiedzy w zmieniającym się środowisku biznesowym.

Organizacje uczące się zaczęły nadążać za zmianami wymuszonymi pracą na odległość, wprowadzając między innymi szkolenia online w postaci webinarów dla firm: zarówno całych działów, jak i pojedynczych pracowników.

Skąd ta rosnąca popularność webinarów dla firm? 

Najkrócej można by rzec, że są ogólno dostępne z każdego miejsca, w dowolnym czasie i dla każdego pracownika, który ma dostęp do komputera lub laptopa. Ze szkolenia online może skorzystać zatrudniona w firmie osoba bez konieczności udzielania jej dnia wolnego czy wysyłania w delegację. Również bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wynajęciem miejsc noclegowych, sali szkoleniowej, projektorów itp.

Pracownik w dowolnym momencie dnia pracy może zalogować się na wybraną platformę i wziąć udział w konkretnym, dopasowanym do potrzeb i oczekiwań szkoleniu online w formie webinaru. Dzięki temu firma ma coraz większą liczbę przeszkolonych pracowników, a w rezultacie osiąga zamierzone cele. 

Proszę zauważyć, że webinary – w czasie rzeczywistym lub w formie zapisu wideo – zaczynają na stałe pojawiać się w branży edukacyjnej skierowanej do firm. Szkolenia online i webinary dla pracowników stały się w dobie pandemii wręcz fenomenem w zakresie dokształcania na odległość. Obecnie można je śmiało postawić w jednym rzędzie z tradycyjnymi zajęciami na salach szkoleniowych. 

Co dalej z webinarami dla pracowników?

Czas tradycyjnych szkoleń wyłącznie w salach konferencyjnych chyli się ku końcowi. Obecnie jesteśmy świadkami ery rozkwitu wszelkich webinarów i szkoleń online prowadzonych w czasie rzeczywistym lub z możliwością odtworzenia w dowolnym, wybranym przez pracownika czasie.

W naszej firmie trenerzy przygotowują na wirtualnej platformie kursy i szkolenia online w formie webinarów, które jesteśmy w stanie dopasować do Państwa potrzeb i oczekiwań Waszych pracowników. Co ważne, w okresie rozwoju koronawirusa Państwa pracownicy mogą wziąć udział w webinarze w dogodnym dla siebie miejscu i czasie, bez konieczności gromadzenia się w jednym pokoju i tracenia czasu choćby na dojazdy, które szczególnie w dużych, zatłoczonych miastach są niezwykle uciążliwe.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną oferta webinarów dla firm

Webinary dla pracowników

Webinary opracowywane przez nas dla całych firm, poszczególnych departamentów bądź wskazanych pracowników mogą przybierać różne formy, w zależności od Państwa upodobań. Jesteśmy doświadczeni w tym względzie i przygotowani na różne warianty. 

Najbardziej podstawową formą, z którą prawdopodobnie większość pracowników utożsamia naukę i szkolenia online, jest pojedynczy webinar lub seria webinarów, przygotowywanych przez naszych specjalistów w określonym terminie i na umówiony wspólnie dzień bądź dni. Na zakończenie takiego szkolenia online zwykle trener lub osoba szkoląca dokonuje podsumowania i ewaluacji uczestniczących w szkoleniu.

Fakt, że coraz więcej firm pracuje hybrydowo, a także wielu pracowników wykonuje codzienne obowiązki w czasie podróży – handlowcy, koordynatorzy regionalni, specjaliści rekruterzy – wymusza zmiany w sposobie przekazywania wiedzy. Z tego wynika, że wiele firm potrzebuje dla swoich pracowników większej elastyczności w kontekście szkoleń online. I tu także nasza firma nie ignoruje takiego podejścia do tematu – ciągle dostosowujemy ofertę szkoleniową do Państwa oczekiwań. 

Tutaj można zapoznać się z naszą ofertą webinarów.

Po co webinary dla pracowników?

Webinary dla pracowników prowadzone przez trenera pozwalają na znacznie większą interaktywność. Pracownik uczestniczący w webinarze może na bieżąco zadawać pytania i otrzymywać na nie odpowiedzi. Dzięki temu o wiele efektywniej przyswaja wiedzę. Nie ma znaczenia, że wszystko dzieje się na odległość. W przypadku tak zorganizowanego webinaru dla firm trener bowiem jest „na wyciągnięcie ręki”.

Platforma webinarowa w naszej firmie oferuje Państwu znacznie więcej niż tylko dostęp do kamery i mikrofonu. Prowadzący może w trakcie szkolenia online używać czatu, przeprowadzać testy, przesyłać materiały uczestnikom i zadawać pytania sprawdzające <do zweryfikowania przez klienta>. Dzięki udostępnianiu ekranu i interaktywnej tablicy trener łatwo ilustruje najbardziej skomplikowane kwestie, a pracownik, który bierze udział w webinarze dla firm, nie czuje się pozostawiony sam sobie.

Szkolenie online w takiej postaci staje się więc równie efektywne jak spotkanie na żywo. Potwierdzają to uczestnicy naszych webinarów.

Webinary dla firm on-demand i webinary automatyczne – co to takiego? 

Webinary on-demand to inaczej webinary na żądanie. Uczestnik może w każdej chwili dołączyć do wydarzenia i obejrzeć jedno lub całą serię nagrań. 

Przy webinarach automatycznych te same nagrania są dostępne dla uczestników w konkretnym, ustalonym wcześniej czasie, np. w każdy poniedziałek o godz. 9:00.

Największą zaletą zarówno jednych, jak i drugich, czyli webianarów on-demand i webinarów automatycznych, jest oszczędność czasu. Trener we własnym zakresie opracowuje całe szkolenie, przygotowuje materiały dla uczestników, ćwiczenia, zadania do wykonania, po czym nagrywa szkolenie. Następnie umieszcza wideo wraz z materiałami dodatkowymi na platformie webinarowej i udostępnia Państwa firmie lub wyznaczonym pracownikom. Dzięki temu Państwa firma tworzy społeczność zaangażowanych i wyspecjalizowanych pracowników, którzy są wysokiej klasy ekspertami w danym temacie.

Webinary dla firm & szkolenia online – podsumowanie

Szkolenia online kierowane do firm i zatrudnianych w niej pracowników nigdy nie były tak proste. Platformy webinarowe dostępne są obecnie niemal powszechnie. Możliwość prowadzenia szkolenia online w czasie rzeczywistym lub dowolnie wybranym przez uczestnika sprawia, że większość firm chętniej wybiera właśnie szkolenia online w postaci webinarów jako główną metodę rozwoju zatrudnianych osób. 

Chcemy podkreślić, iż wyróżnikiem webinarowych szkoleń online organizowanych przez naszą firmę dla Państwa pracowników jest wszechstronność. W zależności od potrzeb i oczekiwań zatrudnionych u Was pracowników możemy przygotować webinar na żywo. Możemy także nagrać webinar dla pracowników, a następnie wykorzystać nagranie jako tzw. webinar on-demand lub automatyczny.

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą webinarów.