zarządzanieOutplacement – czym jest i czy warto go stosować?

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2021/10/outplacement.jpg

Termin outplacement wywodzi się z języka angielskiego. W Polsce próbowano przetłumaczyć go na „zwolnienie monitorowane”, ale określenie nie przyjęło się w rodzimym świecie biznesu. Powodem może być fakt, iż kojarzyło się ze zwolnieniem rozumianym jako strata dla pracownika – zjawiskiem negatywnym. Outplacement zaś jest czymś zupełnie innym. Na czym polega? Zapraszamy do lektury!

Co to jest outplacement?

Specjalistom zależało, aby outplacement kojarzył się ze wsparciem dla pracownika, z którym kończy się współpracę, a także z nadchodzącą zmianą i nowym wyzwaniem stojącym przed człowiekiem. Można więc śmiało powiedzieć, że outplacement to program wsparcia dla pracownika lub grupy pracowników w poszukiwaniu nowej pracy. Dotyczy zarówno osób zwalnianych przez firmy indywidualnie, jak i grupowo.

Program outplacementowy bywa również określany jako program aktywizacji zawodowej dla osób, u których doszło do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. W podejściu coachingowym jest to pomoc w profesjonalnym nauczeniu człowieka, w jaki sposób ma dawać sobie radę z utratą pracy oraz w jaki sposób ma podejść do tematu utraty pracy. Jest to niejako wyrwanie go z roli „ofiary” i ustawienie w pozycji „rozgrywającego”.

3 typy programu outplacementowego

W Polsce przyjmuje się trzy główne typy outplacementu komercyjnego:

  • indywidualny – odnoszący się do pojedynczych osób odchodzących z firmy,
  • grupowy – dotyczący grup od kilkunastu do kilkuset, a czasem nawet większej liczby zwalnianych pracowników,
  • executive – obejmujący menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Cel wszystkich typów programu outplacementowego jest taki sam – profesjonalna pomoc ekspercka w znalezieniu satysfakcjonującej pracy i/lub kontynuacji kariery zawodowej i/lub całkowita zmiana dotychczasowej kariery.

Warto zaznaczyć, że komercyjnie program outplacementowy finansowany jest przez pracodawcę lub w porozumieniu pracodawcy z odpowiednimi jednostkami wspierającymi działania aktywizujące oraz działania na rzecz walki z bezrobociem. Celem outplacementu jest uzmysłowienie pracownikowi jego talentów, mocnych stron, a także ustalenie kierunku rozwoju kariery. Wsparcie ekspertów przekłada się na skrócenie okresu poszukiwania nowej – czasami nawet bardziej atrakcyjnej – pracy dla danej osoby, zgodnej z jej oczekiwaniami czy wręcz marzeniami.

Wsparcie w outplacemencie indywidualnym

W przypadku outplacementu indywidualnego, w którym specjalizuje się nasza firma, a który obejmuje kadrę menedżerską i specjalistów, pomoc opiera się na indywidualnym kontakcie. Klient pracuje zwykle przez okres od 1 do 12 miesięcy z jednym ekspertem, a istotą programu outplacementowego jest coaching kariery i doradztwo wizerunkowe, zgodne z profilem zawodowym i celami karierowymi danego pracownika.

Nasi eksperci to specjaliści z dziedziny psychologii i coachingu. Podczas indywidualnej pracy wykorzystują szereg specjalistycznych narzędzi, m.in. test talentów Gallupa.

Outplacement w Growth Advisors

Program outplacementowy w naszej firmie obejmuje: 

  • wsparcie psychologiczne,
  • doradztwo zawodowe,
  • pomoc w stworzeniu nowego, atrakcyjniejszego CV,
  • wsparcie w określeniu tego, co dany człowiek chce robić,
  • odkrycie, jakie umiejętności i kompetencje ma dana osoba,
  • ustalenie, jakie talenty wyróżniają zwalnianego pracownika.

Na tej podstawie pomaga się osobie korzystającej z programu wsparcia określić najbardziej optymalną ścieżkę rozwoju zawodowego, osobistego i finansowego. W programie outplacementowym wskazuje się także dodatkowe szkolenia, warsztaty czy kursy doszkalające, które warto ukończyć, aby być atrakcyjnym na rynku pracy. Doradztwo zawodowe obejmuje także wsparcie w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej, a nawet pomoc w przeprowadzce do nowego miejsca zamieszkania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ROLI COACHINGU KARIERY W PROCESIE OUTPLACEMENTU I POZNAJ NASZYCH EKSPERTÓW

Zalety outplacementu – dla pracownika i firmy

Z perspektywy zwalnianych pracowników zalety outplacementu są oczywiste. Dzięki niemu łatwiej odnajdują się na rynku pracy i o wiele szybciej znajdują nowe zatrudnienie. Program outplacementowy przynosi korzyści również pracodawcom. Umożliwia bowiem utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy jako solidnego pracodawcy, i to zarówno wśród tych odchodzących, jak i tych pozostających w firmie. Wszystko dlatego, że wspierająco-opiekuńcze podejście do zwalnianego pracownika buduje morale wśród pozostających – pokazuje, iż pracodawca podchodzi poważnie do zatrudnianych w firmie osób i bierze za nich odpowiedzialność. 

Wieloletnie doświadczenie i współpraca z najlepszymi ekspertami pozwalają nam skutecznie wspierać zredukowanych pracowników i zmniejszać negatywne skutki związane z utratą pracy. Nasi specjaliści nie tylko mają wiedzę o aktualnych trendach na rynku pracy, ale także monitorują na bieżąco tendencje i wymogi co do określonych kompetencji. Dlatego często w ramach outplacementu, wspólnie z osobami korzystającymi z tego rodzaju wsparcia, dążą do podnoszenia kwalifikacji zawodowych kandydatów, by jak najbardziej odpowiadali oczekiwaniom aktualnego rynku pracy.

Klienci korzystający z naszych usług wysoko cenią innowacyjne rozwiązania, czego dowodem są opinie i podziękowania, które otrzymujemy. Jeśli chcą Państwo poznać więcej szczegółów, zapraszamy do kontaktu. Po usłyszeniu Państwa oczekiwań zaproponujemy najkorzystniejsze dla Was i Waszych pracowników rozwiązania outplacementowe.