zarządzanie Odstresuj się, aktywując drugą połowę mózgu dzięki centrowaniu i uważności

W latach 60 ubiegłego wieku amerykański noblista i neurobiolog Roger Sperry zauważył, że w mózgu występuje zjawisko lateralizacji. Zjawisko to oznacza, że półkule mózgowe działają asymetrycznie i zazwyczaj któraś staje się dominująca względem drugiej. Dzięki badaniom z zakresu psychologii pozytywnej i neuronauki, a także dzięki wieloletnim obserwacjom psychologów, dostrzeżono również tendencję do nadmiernego skupienia się ludzkiego umysłu na negatywach. Zapewne wynika to z czasów prehistorycznych, w których przodkowie, aby przetrwać, musieli dostrzegać wokół siebie przede wszystkim zagrożenia.

Półkule mózgu – za co odpowiadają?

Powszechnie uważa się, że lewa półkula mózgu odpowiada za zdolności językowe i myślenie logiczne, natomiast prawa półkula za kreatywność i zdolności artystyczne. Dawniej uważano także, że osoby o umysłach ścisłych używają głównie lewej półkuli, natomiast osoby uzdolnione artystycznie – prawej. Dziś wiadomo, że to daleko idące uproszczenie, a za zdolności rozwiązywania złożonych problemów odpowiadają połączenia między różnymi rejonami mózgu. Z tego też powodu nie można w sposób jednoznaczny stwierdzić, że ktoś ma wysoko rozwiniętą zdolność myślenia logicznego, ponieważ dominuje u niego lewa półkula mózgowa, a ktoś inny wysoce rozwiniętą kreatywność i artyzm, ponieważ u niego z kolei dominuje prawa półkula mózgowa.

Półkule mózgowe a emocje

Obecnie prowadzone badania obrazowania mózgu wskazały na obszary odpowiadające za pojawianie się i uruchamianie rozmaitych emocji, które towarzyszą ludziom w różnych sytuacjach. To pozwala twierdzić, że jeśli człowiek nauczy się świadomie korzystać z owych obszarów, będzie mógł tworzyć pozytywne stany psychiczne. Musi jedynie opanować umiejętność aktywacji jednego obszaru i wyciszenia innego.

Liczne doświadczenia dotyczące szczęścia pozwoliły wyodrębnić sposoby wspierania odczuwania pozytywnych emocji: optymizmu, radości, rozbawienia, zachwytu, empatii, współodczuwania, wdzięczności, spokoju, zainteresowania, nadziei, dumy, inspiracji. Przeprowadzono także eksperymenty, które wykazały, że szczęśliwi ludzie osiągają więcej sukcesów i są efektywniejszymi pracownikami.

Centrowanie i uważność – czym są?

W artykule pt. Klucz do lepszych wyników w pracy. Zwiększ swoją mentalną sprawność wyjaśniliśmy, w jaki sposób zwiększyć mentalną sprawność, by osiągnąć osobisty sukces. Wymieniliśmy 3 kroki do mentalnej sprawczości. Należały do nich:

  • poznanie swoich sabotażystów, aby nauczyć się ich wyłączać, a tym samym w sposób świadomy wyłączać mózg z trybu przetrwania,
  • umiejętnie przełączanie się między uważnością i centrowaniem, aby nastawiać się na szukanie rozwiązań i czerpanie nauki z danej sytuacji zamiast pogłębiać problem i skupiać się na nim i negatywnych emocjach,
  • zaktywizowanie wewnętrznego mędrca (sage), czyli potencjału prawej półkuli, aby przełączyć mózg w tryb dobrobytu i rozprawić się z sabotażystami.

We wspomnianym artykule skupiliśmy się na omówieniu sabotażystów i uruchamianiu trybu mędrca. Dziś z kolei kładziemy nacisk na uważność i centrowanie. 

Praktyka uważności pomaga przełączać się pomiędzy dwiema półkulami mózgowymi, aby w rezultacie czerpać jednocześnie z myślenia logicznego i kreatywnego w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji i wyciąganiu odpowiednich wniosków. Dodatkowo umiejętność centrowania pozwala łączyć pozyskane elementy w całość, odnajdywać złoty środek i dawać rozwiązanie. Świadome przeskakiwanie – dzięki praktyce uważności i centrowaniu – pozwala też szybko ustalić, z którymi sabotażystami ma się do czynienia, i przełączyć się w tryb mędrca. Regularne świadome ćwiczenie praktyk przełączania znacznie zwiększa odporność psychiczną i pozwala osiągać lepsze rezultaty w życiu zarówno prywatnym, jak i zawodowym. 

Coaching managerski lub life coaching

Jeśli chcą Państwo nauczyć się docierać do własnych możliwości, korzystać z pozytywnej inteligencji, uruchamiać mędrca, pokonywać sabotażystów i nauczyć się uruchamiać uważność i centrowanie, a wszystko to pod okiem specjalistów, zachęcamy do sprawdzenia naszej oferty.

Dzięki procesowi coachingowemu w towarzystwie eksperta to Państwo zdecydują, którego głosu posłuchają. W dowolnej chwili będą Państwo mogli uruchomić mędrca, wykorzystując zarówno uważność, jak i centrowanie. Jak powiedział na jednym wykładów Shirzad Chamine: „Ten wybór ma decydujący wpływ nie tylko na to, jak bardzo jesteś szczęśliwy, ale także na to, czy wykorzystasz swój prawdziwy potencjał”. Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na pytania.