zarządzanieOcena 360 stopni – czym jest i dlaczego jest ważna?

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2021/08/ocena-360.jpg

Ocena 360 stopni pozwala diagnozować talenty i kompetencje pracowników. Jest to bardzo ważne narzędzie pomagające podejmować trafne decyzje związane z rozwojem zatrudnionych w firmie osób w oparciu o rzetelne dane. Dzięki profesjonalnie wykonanej ocenie pracowników uzyskuje się konkretną informację, które obszary warto rozwijać, aby pracownicy osiągali ponadprzeciętne wyniki. 

Skąd nazwa „ocena 360 stopni” dla oceny pracowników?

W badaniu 360 stopni informacje dotyczące pracowników gromadzone są z czterech źródeł. Pozyskuje się je od:

  • przełożonego,
  • współpracowników,
  • podwładnych,
  • pracownika, który dokonuje samooceny.

Zalety oceny 360 stopni jako oceny okresowej pracownika

Ocena 360 stopni jest jedną z metod stosowanych przez organizacje uczące się, o których napisaliśmy w artykule: „Organizacje uczące się”. Charakteryzuje ją to, że rozbudza świadomość wśród pracowników organizacji uczącej się.

Niewątpliwie ocena 360 stopni ma wiele różnych zalet, ale do najbardziej istotnych – wg naszych specjalistów – zaliczyć można cztery. Zaprezentowaliśmy je poniżej.

I Zrozumienie ambicji pracowników

To właśnie dzięki ocenie pracowników, w tym każdej ocenie okresowej pracownika, możemy poznać ambicje poszczególnych osób, lepiej zgłębić i zrozumieć ich potrzeby zawodowe oraz świadomiej zaplanować ich rozwój zawodowy w strukturach organizacji.

Jak Państwo zapewne wiedzą, istnieje wiele problemów, które mogą ograniczać pracowników i powodować, że ich praca jest mało efektywna. Dzięki właściwie przeprowadzonej ocenie okresowej pracownika specjaliści z naszej firmy są w stanie zdiagnozować obszary będące problemem, a następnie dopasować właściwe narzędzia postępowania do każdej osoby, aby w efekcie końcowym wyeliminować zagrażające problemy i uwolnić potencjał, który w niej drzemie. 

II Usprawnienie pracy zespołowej

Ocena 360 stopni pozwala poprawić funkcjonowanie zespołów wewnątrz firmy. Nie jest to już grupa przypadkowych ludzi, ale zgrany efektywny zespół pracujący na osiągnięcie wspólnego celu. Z naszego doświadczenia wynika, że prawidłowe zdiagnozowanie obszarów problemowych w relacjach między pracownikami pozwala z dokładnością precyzyjnego zegarmistrza określić i przede wszystkim podjąć działania naprawcze.

Dodatkowym atutem w tej ocenie pracowników jest fakt, że opinia wielu osób o pracowniku pozwala spojrzeć na istniejące problemy z wielu punktów widzenia, a to jest kluczowe w dobieraniu środków zaradczych. Chęć poznania wielu punktów widzenia oraz takie podejście do zagadnienia oceny pozwala budować lepsze zespoły.

III Wysokiej jakości ocena pracowników pochodząca z wielu źródeł 

Ponieważ ocena 360 stopni pochodzi z czterech niezależnych źródeł, zapewnia informacje zwrotne od współpracowników, menedżera, podwładnych i ocenianego pracownika. Jak Państwo sami widzicie, jest to jedna z najbardziej wiarygodnych form oceniania. Organizacja dzięki ocenie 360 stopni ma wgląd w całościowy obraz pracownika.

IV Ocena okresowa pracownika pozbawiona uprzedzeń

Warto podkreślić, że ocena, na którą wpływa wiele źródeł, jest najbardziej miarodajna i sprawiedliwa. Przy tak wykonywanym badaniu ryzyko popełnienia błędu zostaje wyeliminowane. Uwolnieni od stresu współpracownicy badanej osoby są skłonni powiedzieć o niej więcej. Jeśli dodamy do tego przeprowadzenie oceny przez firmę zewnętrzną, mamy gwarantowana satysfakcję. 

Ocena 360 stopni – etapy badania

Etap 1

Opracowanie i przygotowanie kwestionariusza oceny 360 stopni na podstawie zebranych od Państwa informacji o potrzebach firmy i celu badania. Ankieta, którą opracowują nasi eksperci, dostosowana jest do modelu kompetencji obowiązującego w Państwa firmie. Kwestionariusz zawiera pytania otwarte i zamknięte, w których ocena okresowa pracownika odbywa się na wskazanej w ankiecie skali. Co istotne, przygotowujemy dla Państwa pracowników wygodną platformę online do badania wewnątrz firmy.

Etap 2 

Przeprowadzenie badania na profesjonalnej platformie do badań online. Istnieje również możliwość spotkania informacyjnego ze wskazanymi przez Państwa menedżerami. Celem spotkania jest zbudowanie świadomości, w jakim celu badanie jest prowadzone i w jaki sposób należy przekazać pracownikom instrukcje dotyczące wypełnienia kwestionariusza do oceny 360 stopni. Służymy Państwu pomocą na każdym etapie oceny okresowej pracownika.

Etap 3 

Opracowanie raportów z wynikami badania przez naszych ekspertów. Generujemy opracowanie zbiorcze oraz raporty indywidualne każdego z uczestników. Na koniec przygotowujemy dla Państwa raport podsumowujący wyniki badania.

Etap 4 

Kluczowa faza badania, czyli spotkania indywidualne z badanymi pracownikami i przekazanie im informacji zwrotnej. Każde indywidualne spotkanie z pracownikiem trwa ok. 1,5 godz. Spotkania mogą odbywać się online.

Ocena roczna pracownika bądź inna okresowa – warto!

Każdy z zatrudnionych w Państwa organizacji pracowników ma talent, ale u każdego ten talent jest inny. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty diagnozy potencjału i talentów Państwa pracowników w zakresie umiejętności uczenia się, analizowania, syntezy czy adaptacji do zmiennych warunków otoczenia. Pozyskanie przez Państwa wiedzy na temat zatrudnianych pracowników dostarczy wielu informacji o tym, jak szybko dany pracownik dopasuje się do wymogów obecnej zmieniającej się sytuacji rynkowej wewnątrz organizacji.

Przeczytaj również: Zmiana charakteru rynku pracy

Tym, co wyróżnia nas na rynku firm wykonujących ocenę 360 stopni, jest wyspecjalizowana kadra z wieloletnim doświadczeniem. Gwarantujemy wsłuchanie się w potrzeby klienta, a co za tym idzie elastyczność i dopasowanie do jego oczekiwań. Jeśli cenicie Państwo współpracę i otwartą komunikację na każdym etapie prowadzonego projektu, zachęcamy do kontaktu.