zarządzanie Komunikacja międzykulturowa w świecie VUCA

VUCA to określenie funkcjonujące zarówno w biznesie, jak i w obszarze rozwoju osobistego. Jest akronimem słów określających obecny świat w zakresie: Volatility (zmienności), Uncertainty (niepewności), Complexity (złożoności), Ambiguity (niejednoznaczności). W jaki sposób wiąże się z komunikacją międzykulturową?

Czym jest VUCA?

Odkąd w Polsce pojawił się COVID, a przepisy związane z prowadzeniem biznesu zaczęły się zmieniać, rynek stał się niepewny. Sytuację dodatkowo skomplikowała wojna na Ukrainie. Stres właścicieli firm drastycznie wzrósł. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co nowego się wydarzy. W takich okolicznościach kluczowe staje się nauczenie uważnej obserwacji otoczenia rynkowego i wczesnego reagowania na zmiany.

Tym, z czym przyszło się mierzyć właścicielom i zarządzającym, są zmienność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność. Owe kwestie najlepiej uwidaczniają w firmach działających w różnych państwach czy wręcz na różnych kontynentach.

Różnice kulturowe w świecie VUCA

O końcowym sukcesie firmy decydują zatrudnieni w niej ludzie. W świecie VUCA kultura jest porównywana do góry lodowej, w której w momencie rozpoczęcia procesu tworzenia strategii biznesowej należy kierować się po pierwsze widocznymi elementami, po drugie zaś elementami, których nie widać, a które są niezwykle istotne. Do tych drugich zalicza się aspekt kulturowy danego społeczeństwa: normy, wartości i tradycje. Wszystkie one bezpośrednio wpływają na ostateczne decyzje i wybory.

Na co zwracać uwagę w komunikacji międzykulturowej w świecie VUCA?

W komunikacji międzykulturowej w świecie VUCA niezwykle ważna jest akceptacja wielowymiarowych różnic kulturowych. Do tego należy dodać otwartość, tolerancję różnorodności, szacunek wobec różnic i stałą chęć poszerzenia wiedzy. Nowe, cenne umiejętności dają fundament do stworzenia kanonu zachowań będących kluczem do innego kręgu kulturowego i nowego sposobu zarządzania.

Na co trzeba zwracać uwagę, żeby błędy kulturowe nie przekreśliły starań? 

Ważne jest ustalenie i poznanie standardów obowiązujących w danym regionie czy kraju, i to w zakresie zarówno zarządzania, jak i wielokanałowego kontaktu. Dalej ważne jest ustalenie oczekiwań docelowych pracowników. Istotną funkcję pełni sposób i styl komunikacji. W niektórych krajach pracownicy cenią krótkie, zwięzłe informacje, a szczegółowy opis zadań wysłany e-mailem jest wręcz uznawany za nietakt. Z kolei w innych stawia się na dokładne, drobiazgowe przekazanie sposobu, w jaki zadanie ma być wykonane. Ostatecznie kluczowym elementem działania każdego przedsiębiorstwa jest wykonanie szczegółowej i obszernej analizy obcego rynku. 

Polacy również mają przyzwyczajenia i zasady działania, które mogą utrudnić zarządzanie międzykulturowym zespołem w przypadku braku odpowiedniego przygotowania. Eksperci Growth Advisors podczas szkoleń i warsztatów prowadzonych w zespołach międzykulturowych podkreślają wagę pracy nad samoświadomością w zakresie różnic kulturowych. Wiedzę tę należy stale zwiększać – w zakresie edukacji o danym kraju, mieszkańcach, historii, tradycjach, panujących zasadach, wartościach. Do tego dochodzi świadomość własnej postawy i akceptacja, otwartość i tolerancja.

Niezależnie od tego, z jakiego kraju czy kręgu kulturowego pochodzą osoby, z którymi ma się współpracować, zawsze należy dążyć do poszerzania własnej perspektywy i starcia ze schematami, stereotypami. Taka postawa pomaga w zrozumieniu reakcji i chroni przed możliwym konfliktem.

Komunikacja międzykulturowa w świecie VUCA – podsumowanie 

Czynniki kulturowe są determinantami kluczowych decyzji biznesowych, dlatego ważna jest świadomość różnic międzykulturowych. Eksperci podkreślają, że owa świadomość musi być wspierana strategiami biznesowymi, tworzonymi wspólnie z wewnętrznymi specjalistami HR z zakresu kompetencji międzykulturowych lub zewnętrznymi firmami konsultingowymi, takimi jak Growth Advisors. 

Współcześnie sukces organizacji wymaga poprzedzenia szczegółową analizą biznesową i powinien zostać zbudowany na wrażliwości i otwartości na różnice międzykulturowe. Kompetencje międzykulturowe ochronią organizacje przed błędami i porażkami, a także stworzą dodatkowe wartości, jakimi są rozpoznawalność i konkurencyjność w pozyskiwaniu i zatrzymywaniu najlepszych pracowników.

Warto poszerzyć wiedzę na poruszony dziś temat, sięgając do podobnych artykułów opublikowanych na naszej stronie. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

Wyzwania międzykulturowe w organizacji

Komunikacja i współpraca w zespole międzykulturowym

Zarządzenie zespołem różnorodnym kulturowo

Kompetencje międzykulturowe w HR – w obszarze rekrutacji