zarządzanie Kompetencje przyszłości

Współczesny świat zmienia się coraz szybciej, a wraz z nim transformacjom ulega rynek pracy. Oczekiwania wobec kandydatów to nie tylko dyplom w odpowiedniej dziedzinie, ale również doświadczenie praktyczne oraz kompetencje społeczne. Współczesny pracownik musi być wykształcony, ale również elastyczny, dostosowując się do różnych sytuacji. Często oczekuje się od niego również gotowości do ciągłego szkolenia się i zwiększania zakresu posiadanych umiejętności.

Czym są kompetencje miękkie?

Kompetencje miękkie to w ostatnich latach najczęściej wymieniane oczekiwania wobec kandydata na rynku pracy. To bardzo szerokie określenie, które odnosi się do zdolności interpersonalnych, społecznych, a także pewnych cech charakteru. Można do nich zaliczyć zdolności komunikacyjne, jak i inteligencję emocjonalną, która pozwala na rozpoznawanie emocji drugiej strony i dostosowywanie do nich reakcji. Są to również postawy, jakie dana osoba prezentuje w różnych sytuacjach społecznych i zawodowych.

Takie zdolności pozwalają na lepsze wykorzystywanie wiedzy i umiejętności kierunkowych. Dzięki temu pracownik lepiej odnajduje się w zespole, rozumie relacje i potrafi reagować na różnego typu sytuacje, na przykład konflikty, negocjacje czy pracę pod presją czasu. Najprościej mówiąc, kompetencje miękkie pozwalają na skuteczne zachowania prowadzące do osiągania celów zawodowych i społecznych.

Najbardziej pożądane kompetencje miękkie

Wiele światowych instytucji przeprowadza badania na temat tego, które z umiejętności miękkich są najbardziej pożądane przez pracodawców. Specjaliści, pytani o kompetencje zawodowe przyszłości, wskazują często na kreatywność, która postrzegana jest raczej jako zdolność do znajdywania niestandardowych rozwiązań problemów niż predyspozycje artystyczne. Bardzo cenione są również analityczne myślenie i zdolność do krytycznej oceny sytuacji.

Pracodawcy oczekują od pracownika elastyczności. To znaczy, że stawiają na takie osoby, które gotowe są pracować o różnych porach dnia, ale też chętnie podejmują się zadań wykraczających poza ich zakres obowiązków. Oznacza to, że często muszą się szkolić i cały czas się rozwijać w różnych kierunkach.

Cenione są również takie cechy, jak umiejętność pracy w zespole, skutecznego komunikowania się czy rozwiązywania konfliktów. Na wyższych szczeblach organizacji ważne są natomiast zdolności przywódcze. Te opierają się na rozumieniu potrzeb innych i odpowiadaniu na nie w taki sposób, by bardziej angażowali się oni w pracę i chcieli wykonywać polecenia.

Jak rozwijać kompetencje miękkie?

Zmiany techniczne i gospodarcze sprawiają, że oczekiwania pracodawców coraz częściej ulegają modyfikacjom. Coraz częściej pracownik musi być gotowy do przebranżowienia się, więc ukończone studia mają coraz mniejsze znaczenie w porównaniu do innych czynników. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o kompetencje miękkie. Odpowiednie szkolenia oraz coaching pozwalają na  rozwijanie tych umiejętności,które są niezbędne właściwie w każdej branży i na każdym szczeblu organizacji. Mogą się okazać ważniejsze od kierunkowego wykształcenia. Warto poświęcić im więcej uwagi i postawić na ich ciągły rozwój.