Webinar: 5 dysfunkcji pracy zespołowej Lancioniego

Spotkanie ma na celu zaprosić Uczestników do refleksji na temat częstych trudności jakie przeżywają zespoły, swoistych „dolegliwości”, które go osłabiają, przeszkadzają w jego spójności, efektywności i rozwoju.

Porozmawiamy na nim o:

  • co to znaczy dysfunkcja? Trik, blef, modne słowo czy pułapka?
  • po czym poznać zachowania dysfunkcyjne w zespole?
  • w jaki sposób dysfunkcje objawiają się w życiu zespołu, w czym mu przeszkadzają, co mogą destabilizować ?
  • czym jest trójkąt Lencioniego , znaczenie warstw i ich wzajemne oddziaływanie na siebie.
  • jak wykorzystać model 5 dysfunkcji do doskonalenia zespołu?
  • teoria a praktyka – pułapka za szybkich rozwiązań.
  • case study.
  • jakie zespoły są narażone na dysfunkcje?

Dla kogo:

Dla liderów, właścicieli firm i każdego zespołu /działu/współpracującej w sposób ciągły (stale lub czasowo)
grupy w organizacji, dla pracujących razem grup i zespołów projektowych, dla zespołów rozproszonych, działów powstałych w ramach struktury hierarchicznej, scrum masterów, kierowników projektów, project managerów, leaderów, managerów, dla rozwoju świadomości zespołu, dla budowania poczucia decyzyjności i wpływu zespołu, w sytuacjach kryzysu w zespole, spadku motywacji, zaangażowania, efektywności i jakości pracy zespołu.

Małgorzata Ziarko
Team Work Partner

Mam za sobą managerskie doświadczenia - ponad 20 lat pracy
z ludźmi, z czego ponad 15 sto letnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi Zespołami, głównie w branży mediowej (sprzedaż). Jestem twórcą i prowadzącym zespołów projektowych łączących Specjalistów z różnych dziedzin, o różnym temperamencie, przyzwyczajeniach i kulturze pracy, pochodzących z różnych kultur organizacyjnych.
Zawsze byłam blisko HR, praktykując tematy z obszaru zarządzania w zmianie, kultury organizacyjnej, wdrażania feedbacku (budowania kultury organizacji otwartej na feedback) i komunikacji, rozwoju kompetencji, oceny pracowniczej, motywacji, zarządzania zespołem, procesu grupowego oraz dysfunkcji w pracy zespołowej. Jestem też mentorem – szczególnie dla wdrażających się managerów w nową rolę zarządczą czy w nowym obszarze odpowiedzialności, pracujących w zmieniającym się środowisku organizacyjnym, trenerem biznesu, coachem w procesie akredytacji ICF.

Chcę wspierać w rozwoju, towarzyszyć, dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Prowadzę szkolenia i warsztaty z komunikacji i feeedbacku, rozwoju przywództwa, rozwoju zespołu, kompetencji, procesu grupowego, współpracy, motywacji, uczę w Szkołach Coachingu.

Moje doświadczenie to ponad tysiąc godzin prowadzenia warsztatów , sesji coachingowych i mentorskich, spotkań inspiracyjnych, wykładów na uczelniach. Pracuję z grupami, zespołami, organizacjami i indywidualnie. Łączę wiedzę, teorię z doświadczeniem i pasją, własnym rozwojem, doświadczenia leadera z warsztatem trenerskim. Słucham, czytam, uczę się i lubię to, co robię.

Uprawnienia: Absolwentka UJ, SWPS (w tym Psychologia Społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji, Uczelni Łazarskiego (Coaching), trener biznesu, coach w procesie akredytacji PCC ICF, obecnie rozwija się w kierunku Analizy Transakcyjnej jako narzędzia pozwalającego badać i usprawniać tak sposoby komunikacji jednostek jak i procesy komunikacyjne całych organizacji.

Zawód: trener i coach, manager, konsultant ds. rozwoju pracowników, koordynator procesów szkoleniowych.

Doświadczenie: wieloletni manager zarządzający zespołami (głównie sprzedażowymi) na stanowiskach dyrektorskich, kilkaset godzin prowadzenia szkoleń i warsztatów, kilkadziesiąt przeprowadzonych projektów, kilkaset godzin coachingu indywidualnego biznesowego, również prezenter, mentor, wykładowca.
https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2019/07/malgorzata-ziarko.jpg