Team Coaching

Team coaching jest skuteczną drogą do poprawy współpracy w zespołach, który służy przemianie grupy indywidualności w trwały, kreatywny zespół. Sprawdź jak zbudować efektywny i zaangażowany zespół, który przyczyni się do sukcesu Twojej organizacji.

Team Coaching
z wykorzystaniem Action Learning

Uczący się zespół jest siłą napędową rozwoju organizacji, a jego najważniejszym elementem jest dialog.

Dzięki coachingowi zespołowemu następuje rozwój kompetencji poszczególnych jego członków, co bezpośrednio wpływa na jakość pracy zespołu jak i całej organizacji.

Zasady, na jakich opiera się Action Learning zapewniają efektywną pracę zespołu w warunkach zaangażowania i skupienia.

W trakcie sesji Action Learning uczestnicy podejmują ze sobą dialog, a ich celem jest z jednej strony rozwój, własny i zespołu a z drugiej strony rozwiązanie problemu, który jest ważny, pilny i złożony i wokół którego odbywa się dialog.

Skuteczność

W 2005 roku amerykański Bussiness Week uznał tę metodę za kluczową w rozwiazywaniu
problemów przez menadżerów, a w 2008 roku badania prestiżowego American Society for Training and Development wykazały, że: 65 proc. programów rozwoju kadry zarządzającej, wykorzystuje Action Learning jako najlepsze dostępne narzędzie.

Boeing w oparciu o tę technikę stworzył globalny program liderów, który w badaniach został uznany za bardzo skuteczny w uczeniu managerów wyższego szczebla kompetencji kluczowych dla prowadzenia biznesu.
Prawie 50 proc. uczestników potrafiło określić konkretne zmiany w zachowaniach na poziomie globalnym jako efekt programu. Do tego, 90 proc. uczestników programu wspiera jego kontynuację.
Sprawdź ofertę warsztatów rozwojowych
https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2018/04/team-coaching-640x427.jpg
https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2018/04/team-coaching-2-640x393.jpg

Jakie są etapy współpracy?

Proces team coachingu zazwyczaj obejmuje od 6 do 12 spotkań, odbywających się raz lub 2 razy w miesiącu i trwających ok 4h. Czas trwania procesu coachingowego uzależniony jest od tego czy dotyczy on jednego konkretnego działania czy bardziej złożonych celów.
Faza 1ODKRYCIE
Team Assessment
Identyfikacja barier
Zdefiniowanie celu
Faza 2WYZWANIE
Wyznaczenie głównego tematu
Planowanie działań
Rozwój kompetencji
Faza 3WSPARCIE
Podniesienie poziomu kompetencji
Osiągnięcie wyznaczonego celu
Monitoring i ewaluacja procesu

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ

Zostaw kontakt, aby poznać ofertę oraz najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań