Jak budować swoją i zespołu odporność psychiczną, czyli o zarządzaniu własną energią i zespołu.

Warsztat dla liderów, którzy chcą budować silne i skuteczne zespoły
Pakita Łowczyńska

Pakita Łowczyńska

People & culture Expert, Co-Founder Growth Advisors

Moduł pierwszy:Najpierw sam załóż maskę tlenową….. czyli jak dbać o swoją siłę i odporność psychiczną, by móc zadbać o innych w roli lidera

Będzie o tym  jak dbać o swój dobrostan psychiczny, by w służący sobie sposób, reagować na trudne sytuacje, przeciwności życiowe i bolesne doświadczenia. 

AGENDA

 • Czym jest rezyliencja?
 • Czynniki wpływające na poziom odporności psychicznej
 • Samoświadomość i samoregulacja
 • Na czym polega umiejętność korzystnego posługiwania się swoimi emocjami
 • Do czego są nam potrzebne emocje?  Jak one działają? Czym się manifestują?
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • Rola myślenia w uruchamianiu emocji
 • Pułapki myślowe i strategie radzenia sobie z nimi
 • Rola pozytywnych emocji w podtrzymywaniu odporności psychicznej
 • Cztery strefy działania w zarządzaniu własną energią
 • Praktyki ratunkowe – narzędzia/umiejętności do stosowania w chwilach stresu i napięcia (ze szczególnym uwzględnieniem metod radzenia sobie z „toksycznymi” myślami).

Nie mamy uniwersalnych recept dla każdego – każdy ma swoją drogę do rezyliencji – warsztat będzie okazją do sprawdzenia co działa ”dla mnie”.

Korzyści

 • Zrozumienie mechanizmu działania emocji i myśli oraz ich wzajemnych powiązań;
 • Budowanie poczucia wpływu na swoje myśli i emocje a w konsekwencji na własne postawy i zachowania; 
 • Zrozumienie jak skuteczniej budować i korzystać ze swoich wewnętrznych zasobów, swojej siły i sprawstwa
 • Zbiór prostych, użytecznych technik / sposobów radzenia sobie w momentach stresu i napięcia

Moduł drugi: Zadbaj o swój zespół, czyli jak budować siłę i odporność psychiczną w swoim zespole

Będzie o tym jak tworzyć takie miejsce, które daje przestrzeń na rezyliencję dla zespołu, jak wzmacniać siłę i odporność psychiczną członków swojego zespołu.

AGENDA

 • Jak dzisiaj widzisz sytuację w swoim zespole i jak to wygląda w szerszej perspektywie obecnej rzeczywistości
 • Czego ludzie potrzebują od swoich liderów w kontekście dbania o swoja odpornosc psychiczna.
 • Jakie działania lidera obniżają siłę i odporność zespołu jednostek i całego zespołu
 • 4 strefy działania w zarządzaniu własną energią a dobre praktyki liderskie z tym związane 
 • Sprint czy maraton: wyniki a siła i odporność psychiczna – krótko i długoterminowa perspektywa i skutki
 • Zachowania liderów wpływające pozytywnie na emocje i siłę i odporność pracowników
 • Siła więzi i relacji – jak dbać o tą przestrzeń w rzeczywistości zdalnej lub hybrydowej

Warsztaty są oparte o doświadczenie, obserwację i refleksję, a także dają dużo przestrzeni na wyciąganie wniosków oraz odniesienie do praktyki i rzeczywistości uczestników.

Korzyści

 • wypracowanie i przećwiczenie konkretnych narzędzi i sposobów działania 
 • zbudowanie większej świadomości znaczenia zdrowia psychicznego 
 • zwiększenie pewności w działaniu i zbudowaniu mocy liderskiej , wzmocnienie siły lidera