Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Wstęp

Firma JJP Consulting ma świadomość tego, jak ważny jest dla Państwa sposób korzystania z Państwa danych osobowych oraz rozumie wagę ochrony Państwa prywatności.

Administratorami Państwa danych osobowych jest JJP Consulting Jacek Piątkowski, NIP 7743025202.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jak zbieramy i zarządzamy Państwa danymi osobowymi. Zawiera informacje co do rodzaju zbieranych danych, sposobu ich  wykorzystania, powodu, dla którego są nam potrzebne i korzyściach dla Państwa z tego wynikających.

Podstawowe zasady i zobowiązanie do ochrony prywatności

Firma JJP Consulting czuje się zobowiązana do ochrony Państwa prawa do prywatności. Naszym celem jest ochrona danych osobowych będących w naszym posiadaniu, odpowiedzialne zarządzanie danymi oraz stosowanie przejrzystych praktyk. Państwa zaufanie jest dla nas ważne. Dlatego też zobowiązujemy się do przestrzegania następujących podstawowych zasad:

  • – Nie mają Państwo obowiązku przekazywania nam danych osobowych, o które się zwracamy. Jednak jeśli zdecydują się Państwo ich nie przekazywać, wówczas możemy nie mieć możliwości udostępniania Państwu pewnych usług lub produktów.
  • – Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane w celach określonych w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych lub konkretnych celach, które są naszymi wspólnymi celami lub na które wyrażą Państwo zgodę.
  • – Naszym celem jest zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w minimalnym możliwym zakresie
  • – Przy zbieraniu danych osobowych staramy się zapewnić ich rzetelność i aktualność.
  • – Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być potrzebne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiązanie z określoną osobą.
  • – Nie będziemy dzielić się Państwa danymi osobowymi, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż opisano w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

 

Jakie dane osobowe zbieramy?

Zbierane przez nas dane osobowe różnią się w zależności od celu ich zbierania oraz oferowanego Państwu produktu lub usługi.

Możemy zbierać od Państwa bezpośrednio następujące rodzaje danych osobowych:

a) Osobiste dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres mail, adres rzeczywisty i numery telefonu,

b) Dane do logowania się na konto takie jak identyfikator, adres mail, nazwa użytkownika i hasło. Dane te niezbędne są do stworzenia osobistego konta w jednej z naszych społeczności online,

c) Komunikacja z nami, która może obejmować szczegóły rozmów odbywanych poprzez chat, linie poświęcone pielęgnacji lub linie obsługi klienta,

d) Informacje demograficzne takie jak Państwa wiek, płeć i preferencje co do stylu życia. Preferencje co do stylu życia obejmują Państwa preferencje co do niektórych z oferowanych przez nas produktów oraz Państwa zainteresowania powiązane z tymi produktami.

e) Historia wyszukiwania, w tym dostęp do stron, data dostępu, lokalizacja w chwili uzyskania dostępu oraz adres IP,

f) Informacje o płatnościach za zakupy dokonane w jednym z naszych sklepów internetowych. Informacje o płatnościach zwykle dotyczą imienia i nazwiska osoby dokonującej płatności, jej adresu oraz danych o płatności takich jak dane karty kredytowej lub numer rachunku bankowego.

g) Informacje o Państwa stanie zdrowia,

h) Informacje o osobach innych niż Państwo, np. dane osobowe członków Państwa rodziny, jeśli takie informacje są przekazywane nam bezpośrednio,

i) Profile z mediów społecznościowych,

j) Jeśli będą się Państwo ubiegać o zatrudnienie w JJP Consulting, wówczas zbierane są dodatkowe dane osobowe takie jak dotychczasowe zatrudnienie, wykształcenie i referencje od pracodawców.

Możemy także zbierać od Państwa dane osobowe nie bezpośrednio, gdy:

a) dzielą się Państwo treściami w mediach społecznościowych, na stronach internetowych lub w aplikacjach związanych z naszymi produktami, bądź w odpowiedzi na nasze materiały promocyjne w mediach społecznościowych, lub

b) zapoznajemy się z danymi osobowymi na Państwa temat i zbieramy takie dane, czytając informacje zebrane przez inne strony internetowe (na przykład możemy umieścić reklamę na stronie internetowej należącej do osoby trzeciej i gdy klikną Państwo na tę reklamę, możemy otrzymać informacje na Państwa temat oraz innych osób odwiedzających tę stronę internetową, aby dokonać pomiaru zasięgu i skuteczności tej reklamy).

 

Dlaczego zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

JJP Consulting zbiera Państwa dane osobowe, aby móc zapewnić najlepszą obsługę w Internecie i wysokiej jakości obsługę klienta. W szczególności możemy zbierać, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać Państwa dane osobowe w następujących celach:

a) Do przetwarzania dokonywanych przez Państwa płatności za zakup produktów, do przekazywania informacji o statusie zamówienia, udzielania odpowiedzi na Państwa pytania i prośby, oraz dokonywania oceny i rozstrzygania reklamacji,

b) Do przetwarzania i udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania lub kontaktowania się z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub prośby,

c) Do opracowywania i udoskonalania naszych produktów, usług, sposobów komunikacji i funkcjonalności naszych stron internetowych,

d) Do przekazywania Państwu informacji i zarządzania Państwa rejestracją i zapisem na nasz newsletter i pozostałą korespondencję,

e) Do zarządzania codziennymi potrzebami biznesowymi w związku z Państwa udziałem w naszych konkursach, loteriach, promocjach lub na prośbę,

f) Do potwierdzenia tożsamości osób kontaktujących się z nami telefonicznie, drogą elektroniczną lub w inny sposób,

g) Dla potrzeb szkolenia wewnętrznego i zapewniania jakości,

h) Dla lepszego poznania i oceny zainteresowań, pragnień i zmieniających się potrzeb naszych klientów aby udoskonalać naszą stronę internetową, nasze produkty i usługi oraz opracowywać nowe produkty i usługi,

i) Aby oferować spersonalizowane produkty i komunikację oraz rekomendacje produktów naszym klientom,

j) Do celów marketingu bezpośredniego produktów JJP Consulting 1.

1 Marketing bezpośredni jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych

osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE – dalej jako „europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Oświadczenie o ochronie danych osobowych w skali globalnej I

Państwa dane osobowe mogą nam być również potrzebne w celu wypełniania obowiązków prawnych lub w kontekście naszych wzajemnych stosunków umownych.

Zbierając i wykorzystując dane osobowe w celach wskazanych powyżej lub w innych celach, będziemy Państwa informować przed ich zebraniem lub w chwili ich zbierania.

O ile to będzie wskazane, zwrócimy się do Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku udzielenia takiej zgody mająPaństwo prawo cofnąć ją w dowolnym czasie.

 

Prawa, które Państwu przysługują

Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

Prawo do przenoszenia danych

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody,

b) przetwarzanie odbywa się w ramach wykonywania umowy,

c) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do usunięcia danych osobowych

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli:

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jak chronimy Państwa dane osobowe

Rozumiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nadużyciem, ingerencją, utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem. Wdrożyliśmy szereg środków bezpieczeństwa dla ich lepszej ochrony. Na przykład, wprowadzamy kontrolę dostępu, używamy zapór sieciowych oraz bezpiecznych serwerów, a ponadto kodujemy dane osobowe.

 

Pliki cookie i inne technologie

Możemy także zbierać od Państwa dane osobowe poprzez stosowanie plików cookie i innych technologii. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy odwiedzają Państwo stronę www lub obce strony internetowe, oglądają nasze promocje online lub korzystają z naszych/obcych aplikacji mobilnych, a dane mogą obejmować następujące informacje:

a) Informacje na temat używanej przez Państwa przeglądarki i systemu operacyjnego,

b) Adres IP używanego przez Państwa urządzenia,

c) Odwiedzone przez Państwa strony internetowe JJP Consulting,

d) Linki, wybrane przez Państwa w ramach interakcji z naszym serwisem.