Agata Gracz
Growth Advisor

 • Mediator, konsultant, certyfikowany coach na poziomie ACSTH ICF, coach indywidualny, grupowy oraz zespołowy. Pracuję w oparciu o kodeks etyczny i standardy wytyczone przez ICF. Jestem absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Politologia, Stosunki Międzynarodowe
 • Prowadzę warsztaty coachingu grupowego oraz zespołowego
 • Pracuję również z indywidualnymi klientami w procesach coachingowych, które pomagają w zwiększeniu satysfakcji zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym
 • Współpracuję z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, gdzie podczas warsztatów coachingowych, wspieram studentów w definiowaniu ich ścieżki życiowej, kariery oraz opracowaniu strategii realizacji celów
 • Posiadam wieloletnie doświadczenie w sprzedaży dóbr luksusowych, bezpośrednim kontakcie z klientem, efektywnej współpracy zespołowej oraz osiągnięcia w realizacji celów sprzedażowych. Czerpiąc z dotychczasowych doświadczeń, obecnie z sukcesem spełniam się zawodowo nie tylko jako coach, ale także skutecznie zarządzam firmą z branży HORECA
 • Chętnie angażuję się w tematykę związaną z: team building, efektywną komunikacją, budowaniem satysfakcjinujących relacji, zachowaniem równowagi w życiu zawodowym i osobistym. Tak, aby żyć w zgodzie ze sobą. Bliskie mi są metody oparte na empatii i współpracy. Dzięki umiejętnością mediacyjnym, pomagam stroną we wzajemnej komunikacji oraz dojściu do wspólnie wypracowanego konsensusu
 • Jestem fanką i praktykiem stosowania komunikacji NVC, skutecznego języka w zapobieganiu, jak i rozwiązywaniu konfliktów
 • Moją pasją jest także budowanie efektywnych zespołów, opierając się na koncepcji angażującego lidera, który chce długoterminowo realizować cele organizacji w oparciu o budowanie zaangażowania swoich pracowników.
 • Uważam, że odpowiednio zmotywowani pracownicy, którzy efektywnie się komunikują są kluczem do sukcesu w każdej organizacji
 • Prywatnie mama dwójki dzieci, dlatego wielozadaniowość i umiejętności negocjacyjne mam opanowane do perfekcji.
Agata Gracz Growth Advisor

Proponowane warsztaty

Kliknij w wybrany temat, aby dowiedzieć się więcej
EMPATYCZNY STYL ZARZĄDZANIA >>

Założenia warsztatu

Dostarczenie narzędzi do bycia autentycznym liderem, korzystającym ze swej inteligencji emocjonalnej, tak, aby zbudować z ludźmi wyjątkowo silną więź.

Jedną z kluczowych umiejętności składających się na kompetencje liderskie jest komunikacja oparta na empatii. Drugą decydującą cechą jest umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Skuteczny lider jest samoświadomy i przede wszystkim empatyczny, panuje nad sobą i wywiera pozytywny wpływ na innych. Lider, który chce współdziałać z zespołem i na niego wpływać, musi najpierw dobrze go zrozumieć .

Empatia umożliwia współpracę, co jest krytyczne dla efektywnej pracy zespołu. Dobrze rozumiany pracownik może czuć się bezpieczniej i spokojniej w miejscu pracy, a pracodawca zyskuje zaangażowanego, nastawionego na współpracę i skutecznego w realizowaniu celów oraz wartości organizacji pracownika.

KORZYŚCI:

 • poznasz zasady empatycznego porozumiewania się z pracownikami
 • dowiesz się jak być autentycznym, a przy tym efektywnym liderem
 • nauczysz się jak budować kulturę otwartości i uczenia się z informacji zwrotnej 
 • dowiesz się jak radzić sobie zarówno z przekazywaniem, jak i odbiorem trudnych dla Ciebie komunikatów
 • jako empatyczny i świadomy siebie lider będziesz skutecznie komunikował się z innymi oraz będziesz potrafił zarządzać sobą w stresie i trudnych emocjonalnie sytuacjach
TYPY OSOBOWOŚCI INSIGHTS DISCOVERY>>

Model Insights Discovery zakłada, że każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny, ma własny styl działania, indywidualne potrzeby i oczekiwania. Różnice w tym zakresie stanowią ogromną siłę organizacji.

Główna idea narzędzi opartych na modelu Insights Discovery to wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań, ich akceptacja oraz taka modyfikacja, która umożliwi maksymalizowanie korzyści płynących ze współpracy.

Rozumienie innych członków zespołu, motywów ich działań oraz sposobów funkcjonowania przyczynia się do poprawy komunikacji, zwiększenia motywacji, a co za tym idzie – do zbudowania zaangażowania pracowników.

KORZYŚCI:

 • poznasz cztery typy osobowości (energie kolorystyczne), ich znaki rozpoznawcze oraz metody skutecznej komunikacji z każdym z nich   
 • docenisz wsparcie synergii płynącej z różnorodności członków zespołu oraz spojrzysz na zespół jak na jeden organizm
 • bliżej przyjrzysz się różnym stylom funkcjonowania ludzi i wynikającym z nich potrzebom
 • lepiej zrozumiesz siebie, poznasz preferencje innych ludzi, aby aktywnie adaptować swój styl komunikacyjny
 • uwrażliwisz się na pewne sygnały w komunikacji płynące od ich rozmówców. Poznasz konkretne ścieżki do efektywnego dialogu