Dima Medvedjko
DIGITALIZACJA I AUTOMATYZACJA – TRANSFORMACJA OPERACJI BIZNESOWYCH

Ja wprowadzam narzędzia, które zwiększają wydajność zasobów ludzkich bądź zastępują ich. Moja największa wartość dodana zaczyna się tam, gdzie leży granica możliwości optymalizacji procesów metodą organizacyjną – wiem z doświadczenia, bo wdrażałem kulturę Lean i optymalizowałem procesy przez Six Sigma.

Opieram się na 20 latach doświadczenia w sektorze SSC/GBS/BPO na pozycjach od IT PMO (wdrążenia ERP), Outsourcing i Transition (do Polski, Indii, Filipin) do tworzenia nowych usług wspólnych na skalę globalną i bycia dyrektorem globalnych Operacji GBS i SSC, w procesach Supply Chain, IT, Sales Admin, Digital Marketing, eCommerce w firmach Fortune 100, oraz firmach dużych regionalnych i startupach technologicznych w Polsce, Niemcach, Szwajcarii. Jestem absolwentem Stockholm School of Economics, kierunek Executive MBA. Pracuję w językach polskim, angielskim, rosyjskim i łotewskim.

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2019/11/dima-medvedjko.jpg

Moja oferta usługowa w ramach digitalizacji i automatyzacji operacji biznesowych:

Kliknij w wybrany temat, aby dowiedzieć się więcej
Warsztaty strategiczne >>

wypracowanie strategii automatyzacji i digitalizacji procesów na firmie w formie warsztatowej, angażując specjalistów procesowych, ich kierownictwo, oraz top management, odpowiedzialny za całokształt operacji biznesowych firmy, co prowadzi do ujednolicenia celów automatyzacji i digitalizacji w całym pionie organizacyjnym.

Target Operating Model (TOM) >>

wypracowanie celowego kształtu operacji biznesowych, składających się z sylwetki klientów, partnerów wewnętrznych, procesów, systemów i narzędzi, kształtu organizacji, ich kompetencji, docelowej kultury, jej lokalizacji, co daje możliwość ustalenia poziomu kosztów i zwrotu na inwestycji, wypracowanie strategii zmiany i planu projektów transformacyjnych – niezbędnych dla podjęcia decyzji o zmianie.

Digitalizacja procesów >>

utrzymanie kontroli nad kosztami w jedno czasie z podniesieniem jakości lub prędkości wykonania procesów przez przełożenie procesów na systemy BPM (Business Process Management), Workflow (ServiceNow) i Trackery (JIRA, Zendesk, Sharepoint/Excel), oparte o standardy ITIL, które dają możliwość mierzenia wydajności (KPI – Key Performance Indicator), podniesienia dyscypliny przestrzegania procesu (QA – Quality Assurance), i ustalenia odpowiedzialności za każdą transakcję.

Daily Management System (DMS) >>

zwiększenie wydajności i prędkości wykonania procesu przez wprowadzenie systemu dziennego zarządzania procesem – zasad i kultury monitorowania przepływu transakcji przez process z pomocą takich wizualnych narzędzi jak Kanban board, Visual Dashboard, Heat Maps, oraz wsparcie wprowadzenia kultury Lean i procesów Continuous Improvement w organizacji.

Robotyzacja procesów >>

obniżenie bieżących kosztów utrzymania procesu i nowych narzędzi (TCO – Total Cost of Ownership) przez zbilansowane wdrażanie RPA – Robotics Process Automation – w oparciu o platformy UIPath i Blue Prism w sposób kontrolowanej zmiany organizacyjno-kompetencyjnej oraz zachowaniu możliwości zmian w procesie w przyszłości bez podniesienia kosztów.

Automatyzacja procesów >>

prowadzenie inwestycję, która daje możliwość radykalnie obniżyć koszty wykonania poszczególnych transakcji przez pełną lub częściową automatyzacja procesów z pomocą szeregu istniejących – „off the shelf” – i szytych na miarę narzędzi, takich jak systemy OCR, elektronicznego obiegu dokumentów, platformy BMPS (Business Process Management System) lub punktowe automatyzacje z pomocą technologii Python, VBA i SQL.

Transformacja digitalna procesów >>

podniesienie konkurencyjności usługi na jakościowo nowy poziom i innowacje w ofercie usługowo-produktowej firmy przez pełną przebudowę platformy IT i organizacji, procesu – od początkowego kontaktu z klientem do momentu otrzymania wyniku końcowego przez klienta – opartą o digitalizację komunikacji z klientem i założenia bezszwowego wykonania procesu w czasie rzeczywistym.