Coaching-inspiracjeTalent Based Action Learning Program

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2020/05/talent-based.png

„Widmo zmiany, krąży po świecie” głosi Otto Scharmer, a wtórują mu inne głosy. Żyjemy w czasach czwartej rewolucji przemysłowej, dodaje twórca i prezes Światowego Forum Ekonomicznego Klaus Schwab. A do tego ze świata biznesu przenika pojęcie świata VUCA.

Co te wszystkie pojęcia mają wspólnego? Czym wobec tego charakteryzuje się ten współczesny świat, w którym przyszło nam działać? I jakie nowe światło rzuca to na model edukacji, która ma przygotować przyszłe pokolenia do wejścia na rynek pracy?

Zmiany następują tak dynamicznie, że nigdy wcześniej w dziejach ludzkości nie było czasów perspektywicznie bardziej obiecujących, ale i niosących zarazem większe potencjalne niebezpieczeństwa.

W analizie Światowego Forum Ekonomicznego, ankietowani pracodawcy przewidują, że w ich branżach już co trzecie stanowisko pracy jest w fazie zanikania, czyli właściwie już teraz jest niepotrzebne. W 2022 r. wśród wszystkich zatrudnionych osób co czwarta będzie zajmowała zupełnie nowe stanowisko – takie, którego dziś jeszcze nie ma w firmie.

Prognozy dotyczące tego, ile miejsc pracy zostanie przejętych z powodu robotyzacji i automatyzacji są jednak dość zróżnicowane. Poniżej kilka perspektyw:

 • eksperci z Uniwersytetu Oksfordzkiego szacują, że do 2030 r. zniknie 47% obecnie istniejących zawodów;
 • z danych Światowego Forum Ekonomicznego zebranych w raporcie “Future Jobs Report” wynika, że prawie połowa ankietowanych pracodawców przewiduje, że do 2022 r. automatyzacja doprowadzi do zmniejszenie zatrudnienia;
 • z estymacji McKinsey Global Institute z 2013 r. wynika, że do 2025 r. co czwarte zadanie wykonywane przez pracowników sektora produkcyjnego, budowlanego, konserwacyjnego czy rolniczego – zostanie całkowicie zautomatyzowane;
 • najpóźniej do 2136 r. roboty i sztuczna inteligencja zastąpią ludzi we wszystkich zawodach i branżach – wynika z analiz prowadzonych przez naukowców z Yale i Oxford University.

O te zmiany, które już się dzieją, i o te, które nadchodzą, Deloitte zapytał podczas „ Millennial Survey 2018 ” pokolenie milenialsów, coraz widoczniej obecne na światowym rynku pracy. W Polsce aż 47 procent milenialsów jest przekonanych, że Przemysł 4.0 zwolni ich z części obowiązków i umożliwi większą kreatywność.

 

Jakie rozwiązania w obszarze edukacji będą wspierać pracowników przyszłości – przyszłości, która dzieje się już dziś?

 

LIDERZY ŚWIATOWEJ GOSPODARKI JUŻ TAM SĄ: SINGAPUR I USA

SINGAPUR: „EDUKACJA TO NIE ZAWODY”

Singapur w 2018 zdecydował o odstąpieniu od egzaminów szkolnych. Uczniowie nie będą już uczyć się, żeby zaliczyć kolejne testy. Zamiast tego szkoła będzie rozwijała kompetencje społeczne: umiejętności współpracy, myślenie krytyczne, rozwiązywanie złożonych problemów oraz postawi na rozwój osobisty.

Szkoła nie będzie więcej naciskać na rywalizację. Z klasowych dzienników zniknie średnia ocen danego przedmiotu oraz miejsce, które dane dziecko zajmuje.

Kiedy tworzono system powszechnej edukacji, odpowiadał on ówczesnym potrzebom społeczeństwa oraz wymaganiom rzeczywistości. Ale nie wystarczy raz odpowiedzieć sobie na pytania o cel i zadania edukacji. Te pytania trzeba stawiać sobie tym częściej, im szybciej zmienia się świat. A dziś zmienia się on bardzo szybko.

A jak wygląda edukacja w Singapurze na tle innych krajów? Zerknijcie na wykres.

OECD PISA

Celem organizacji „The Future Project”, która działa w USA jest wsparcie szkolnictwa w zakresie inspiracji i rozwoju pasji uczniów i nauczycieli, aby odkryć ich moc i wykorzystać ją do budowania lepszej przyszłości. 97% studentów projektu Future Project wykazuje wzrost krytycznego sposobu myślenia i umiejętności skorelowanych z długotrwałym rozwojem.

The Future Project

Badania pokazują, że młodzi ludzie, którzy uczą się brać odpowiedzialność za siebie i mają poczucie wpływu na swoje środowisko, mają większe szanse na sukces w szkole i późniejszym życiu zawodowym. The Future Project współpracuje z uczniami i nauczycielami w całym kraju, aby przekształcić swoje szkoły w tętniące życiem, angażujące miejsca, w których każdy uczeń może rozwinąć swoje talenty oraz urzeczywistnić marzenia o sobie, szkole i
społeczeństwie.

Model

Na czym warto się skupić projektując programy dla studentów?

Poszukując odpowiedzi na to pytanie warto sięgnąć do takich raportów jak: „Future work skills” Institute for the Future
oraz „The future of job” World Economic Forum (reports).

Kompetencje, o których mowa w raportach, można by zebrać pod hasłem: kompetencje miękkie, kompetencje społeczne, choć coraz częściej mówi się o nich właśnie kompetencje przyszłości.

Dlatego edukacja oparta na wiedzy zostanie zastąpiona przez naukę poprzez doświadczanie i rozwój kompetencji miękkich. Dotyczy to zarówno edukacji nowych pracowników jak i rozwoju kompetencji już obecnych na rynku pracy

Poszukując formuły, która pozwoliłaby przygotować studentów Collegium da Vinci do wejścia na rynek pracy stworzyłam autorski program: Talent based Action Learning Program.

Przyświecała mi myśl, że kluczem do skutecznej edukacji efektywnych, wydajnych i zadowolonych z pracy pracowników jest nie tylko nauka poprzez praktykę, ale przede wszystkim rozwój kompetencji w oparciu o indywidualne talenty każdego ze studentów.

Program, który stworzyłam składa się z dwóch etapów, które będą wspierane przez ciągły proces coachingowi (grupowy).

W efekcie studenci kończą program z pełną świadomością swoich mocnych stron oraz praktycznym dowodem na skuteczne ich zastosowanie w biznesie. Studenci rozwijają swoje kompetencje niezbędne do osiągnięcia sukcesu w gospodarce przyszłości.

Cele mamy więc tu trzy:

 • pogłębić świadomość odnośnie indywidualnego potencjału każdego studenta, na którym może budować swoją ścieżkę zawodową,
 • zetknąć już dziś studentów z wyzwaniami współczesnego biznesu i dać im okazję zmierzyć się z nimi i zaproponować swoją perspektywę rozwiązania,
 • rozwój kompetencji przyszłości, ze szczególnym naciskiem na komunikację, pracę w zespole, innowacyjność, branie odpowiedzialności.

A jak to wygląda w praktyce?

Talent Based Action Learning Program

Podczas modułu Talent based Action learning program każdy student poznaje swój indywidualny zestaw Talentów w oparciu o test Instytutu Gallupa – Clifton StrengthsFinder. Instytut Gallupa od 40 lat prowadzi systematyczne badania na temat talentów potrzebnych do osiągnięcia doskonałości w różnych rolach zawodowych. Nasze talenty są naturalnymi wzorcami myślenia, odczuwania oraz zachowania, w naturalny sposób predysponującymi do pewnego odbioru i przetwarzania rzeczywistości, a tym samym osiągnięć na pewnych polach. Nasze najsilniejsze, najbardziej dominujące talenty mają największy wpływ na nasze zachowania i osiągnięcia.

Dlaczego zachęcam studentów do poznania swoich talentów?

 • talenty mogą pomóc zrozumieć nas samych i dzięki temu możemy podejmować lepsze decyzje dotyczącą kierunku zawodowego, który pasuje do tego, w czym mamy szansę być najlepszym,
 • to też szansa, aby zrozumieć dlaczego zawsze wchodzimy w te same trudne sytuacje i dzięki temu opracować pomysły na zapobieganie im,
 • znając nasze naturalne predyspozycje łatwiej decydować w co warto wchodzić, a czego warto trzymać się z daleka
 • zyskujemy zrozumienie odnośnie naszej efektywności oraz relacji z innymi,
 • szybciej wyłapujemy momenty, w których grozi nam wypalenie, spadek motywacji i zaangażowania,
 • to także dobry test na to czy pomysły na siebie są korzystne dla mnie i w oparciu o najmocniejsze strony.

Studenci nie tylko poznają charakterystykę swojego układu talentów, ale przede wszystkim przyglądają się wyzwaniom indywidualnego układu talentów, potrzebom wynikającym z nich, tu mocno nawiązujemy do realnych sytuacji działania poszczególnych talentów w życiu. Analiza ta przybliża studentów do opracowywania strategii pomagających im w spełnianiu lub przekroczeniu oczekiwań życia codziennego, zawodowego i w relacjach z innymi.

Kolejnym etapem tego modułu jest przejście od wiedzy na temat mocnych stron do ich wykorzystania w praktyce podczas realizacji business case study. Każdy ze studentów kieruje swoje mocne strony aby rozwiązać konkretny problem lub osiągnąć cel biznesowy. Wspólnie z partnerem biznesowym wybieramy projekty dostosowane do kierunku studiów.

Nad rozwiązaniem tego problemu lub osiągnięciem celu biznesowego studenci pracują przez 3 miesiące. W tym czasie regularnie spotykamy się na sesjach Action Learning, podczas których uzyskają wsparcie coacha i członków zespołu. Podczas każdej z sesji AL z jednej strony rozwiązujemy problemy, jakie pojawią się na etapie realizacji business case oraz równolegle rozwijamy kompetencje liderskie, z naciskiem na komunikację, współpracę w zespole i innowacyjność.

Na ostatnich zajęciach zapraszamy Partnera Biznesowego, aby przedstawić rozwiązania wyzwań biznesowych, z jakim do nas przyszli. To moment też na wręczenie dyplomów, każdy z uczestników modułu dostaje dwa dyplomy, jeden potwierdzający pracę nad rozwiązaniem case study od Partnera biznesowego, drugi ode mnie potwierdzający pracę nad rozwojem wspomnianych kompetencji liderskich. Oba certyfikaty warto zachować i pochwalić się nimi na rozmowach kwalifikacyjnych przed przyszłym pracodawcom. To ważny komunikat dla nich, że liczy się dla was wasz rozwój i że macie też praktyczne doświadczenia, do których możecie się odwołać.

W zeszłym semestrze do współpracy zaprosiliśmy czterech Partnerów biznesowych: Pravna, Qpony, HighSolutions i Unique One. Nad czym pracowaliśmy? Było bardzo różnorodnie. Tworzyliśmy strategie contentowe dla nowej gałęzi biznesu Partnera w temacie rozwodów, strategię employer brandingową mającą na celu pozyskanie do pracy Project Managerów, aplikację z subskrypcjami dla pokolenia Z oraz plan jak promować turkusowy model zarządzania.

Partnerzy byli bardzo zadowoleni z efektów, gdyż studenci wnieśli świeżą perspektywę widzenia ich biznesów, a z kolei studenci mieli okazję zajrzeć za kulisy, jak wygląda praca w firmach, które w przyszłości mogą być ich miejscami pracy.

Na tym się nie skończyło! Planowane są wizyty w biurach u klienta i jeszcze głębsze poznanie specyfiki ich branży, trwają rozmowy o stażach i współpracy projektowej.