Możliwość rozwoju w środowisku biznesowym jest bardzo ważna zarówno z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy. Pomaga kształtować kompetencje i zwiększać efektywność działań. Dlatego wiele firm ma własne programy szkoleń, które mają odpowiednio ukierunkowywać edukację członków zespołu. Jednym z takich programów jest mentoring biznesowy, który pozwala na uczenie się od najlepszych.

Kim jest mentor?

Mentor jest osobą cieszącą się dużym autorytetem w firmie lub w danej dziedzinie. Zazwyczaj ma duże doświadczenie w pracy na stanowiskach, do których aspiruje jego podopieczny. Jego zadaniem jest kierować rozwojem podopiecznego i doradzać mu w różnych kwestiach zawodowych. Jest to relacja przypominająca tą łączącą ucznia i nauczyciela, ale znacznie bliższa, często połączona z przyjacielską.

W programie mentorskim przewodnik musi mieć dużą wiedzę i doświadczenie. Dzięki temu może wspierać swojego ucznia na wielu płaszczyznach. Jest w stanie korygować jego merytoryczne błędy, ale też wspierać w kwestii kierunku rozwoju czy radzenia sobie z problemami bieżącymi. Oferuje też wsparcie mentalne, które jest niezwykle ważne w konkurencyjnym środowisku biznesowym.

Czy coaching i mentoring są tym samym?

Coaching i mentoring biznesowy to bardzo podobne procesy wspomagania samorozwoju, ale mają kilka ważnych różnic. Mentor przede wszystkim powinien być na wyraźnie wyższym poziomie, niż jego podopieczny. Zazwyczaj należy do tej samej organizacji i przebył podobną ścieżkę kariery do tej, którą planuje młody adept. W przypadku coachingu często mamy do czynienia z osobą z zewnątrz, wyspecjalizowaną w pewnej sferze psychologii. Taka osoba, pracując z podopiecznym, ma nakierowywać go na odpowiednie dla niego decyzje i ścieżki rozwoju.

W przypadku coachingu to klient wybiera cele, nad którymi chce pracować. Co więcej, istotne jest, że w czasie tego procesu praca coacha polega na wspieraniu podopiecznego w dochodzeniu do pewnych wniosków, a nie sugerowanie konkretnych rozwiązań. Coach nie powinien też formować prywatnych relacji z osobą, z którą pracuje. Mentor wspiera swojego ucznia przede wszystkim w sferze zawodowej, zarówno w sprawach merytorycznych, jak i nakierowując go na rozwiązania różnych problemów.

Mentoring – wsparcie w rozwoju

Czy warto w pracy mieć mentora? Zdecydowanie! To osoba, która otacza pracownika opieką i pomaga mu wspinać się po szczeblach kariery. Jest autorytetem, do którego można się zwrócić z każdym zawodowym problemem. Może też doradzać w zakresie szkoleń i zdobywania nowych kompetencji. Poza tym wsparcie ważnej w firmie osoby sprawia, że młody pracownik może poczuć się pewniej i będzie chętniej podejmować różne wyzwania.