Celina Prinz
Communication Partner

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku filologia polska, specjalizacja teatrologia. Od 8 lat związana z branżą reklamową, a wcześniej z branżą IT oraz telecom, gdzie nabyła praktyczną wiedzę na temat obsługi klienta.

Doświadczona trenerka z certyfikatem Train the Trainers zdobytym w firmie szkoleniowej Gamma. W latach 2015-2017 w ramach programu szkoleń

wewnętrznych „Let’s Share” w agencji reklamowej Dentsu Aegis Network zrealizowała 15 warsztatów pod nazwą “Techniki prezentacji i wystąpień”.

Łącznie wyszkoliła 95 pracowników agencji uzyskując wysokie noty od uczestników.

W pracy trenera wykorzystuje zainteresowanie technikami improv, storytellingiem oraz komunikacją niewerbalną.

Obecnie jako client service director w agencji employer brandingu Job’n’Joy. zarządza i rozwija zespół obsługi klienta, rozwija portfolio usług agencji i realizuje cele strategiczne.
https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2019/03/celina-prinz.jpg