https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2019/12/Jak-osiągnąć-sukces-w-pracy-zespołowej_-1-1200x640.png

Relacja szef-zespół to temat rzeka, któremu poświęcono niezliczoną ilość pozycji naukowo-biznesowych oraz godzin na sali szkoleniowej. Każda nowa publikacja z tego zakresu niesie zatem za sobą pewne ryzyko odtwórczości czy prezentacji zdezaktualizowanych danych. Agnieszce i Robertowi Zych udało się jednak uniknąć obu zagrożeń, a przy tym wnieść nieco świeżości w obszar team-leaderowych rozważań. Ich książka...

ZACZNIJ DZIAŁAĆ a to przede wszystkim dlatego, że moc każdego przedsięwzięcia tkwi w osobistej motywacji a ta najsilniejsza jest w momencie gdy pomysł „zapala się” w nas.